Man inside metaphors

Dobrosław Kot

Abstrakt


The subject of the article is a role of metaphor in Józef Tischner’s philosophy. In late seventies he shaped an idea of „thinking within metaphor”, which was an essential modification of phenomenological method Tischner used before. Metaphorizing is not only an unliterally language expression, but also the metaphysical statement, that the world an human experience cannot be described in strict concepts. Metaphors and symbols have their own logic and hermeneutics, which shows their inner tensions. I proposed a new approach to Tischner philosophy, which allows unveil this „life of metaphor”.


Słowa kluczowe


Józef Tischner; metaphor; human experience

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bobko A., Poszukiwanie prawdy o człowieku, „Znak”, 2001, no. 3 (550), pp. 56–70.

Bobko, A. Wstęp. Józefa Tischnera myślenie o człowieku, [in:] J. Tischner, O człowieku. Wybór pism filozoficznych, Wrocław–Warszawa–Kraków 2003, pp. I–XLV.

Heidegger M., Platona nauka o prawdzie, trans. S. Blandzi, [in:] M. Heidegger, Znaki drogi, Warszawa 1999.

Nietzsche F., Wiedza radosna, trans. L. Staff, Warszawa 1906.

Platon, Państwo, trans. W. Witwicki, Warszawa 1994, vol. 2.

Ricoeur P., Egzystencja i hermeneutyka, trans. S. Cichowicz et al., Warszawa 1985.

Ricoeur P., Symbolika zła, trans. S. Cichowicz, M. Ochab, Warszawa 1986.

Spotkanie. z ks. Jozefem Tischnerem rozmawia Anna Karoń-Ostrowska, Kraków 2003.

Tischner J., Bezdroża spotkań, „Analecta Cracoviensia”, R. XII, 1980, pp. 137–172.

Tischner J., Człowiek przez okna systemu, [in:] J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 1993, pp. 341–369.

Tischner J., Etyka wartości i nadziei, [in:] D. von Hildebrand, J. A. Kłoczowski, J. Paściak, J. Tischner, Wobec wartości, Poznań 1982.

Tischner J., Fenomenologia spotkania, „Analecta Cracoviensia”, R. X, 1978, pp. 73–98.

Tischner J., Fenomenologia świadomości egotycznej, [in:] J. Tischner, Studia z filozofii świadomości, Kraków 2006.

Tischner J., Filozofia dramatu. Wprowadzenie, Kraków 1998.

Tischner J., Filozofia, człowieka dla duszpasterzy i artystów, [in:] J. Tischner, Myślenie w żywiole piękna, Kraków 2004.

Tischner J., Myślenie według wartości, Kraków 1993.

Tischner J., Spór o istnienie człowieka, Kraków 1998.

Tischner J., Świat ludzkiej nadziei, Kraków 1975.

Tischner J., Wybrane problemy filozofii człowieka, Kraków 1985.

Wydział Filozofii Papieskiej Akademii Teologicznej (prezentacja), ed. T. Gadacz, A. Michalik, W. Skoczny, “Logos i Ethos”, 1991, no. 1, pp. 164–189.
Copyright (c) 2020 Dobrosław Kot