Józefa Tischnera pytanie o „przeświadczenie podstawowe” Leszka Kołakowskiego

Autor

  • Jarosław Jagiełło Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/lie.4030

Słowa kluczowe:

Leszek Kołakowski, Józef Tischner, marksizm, Kościół, prawa człowieka

Abstrakt

W niniejszym opracowaniu koncentruję się na problematyce perspektywy, z jakiej ks. Józef Tischner patrzy na dzieło filozoficzne i życie Leszka Kołakowskiego. Wykazuję, i to jest główny cel artykułu, że ta perspektywa wyznaczona jest przez Tischnerowskie odkrycie tzw. „przeświadczenia podstawowego” w pismach Kołakowskiego. Takie przeświadczenie miało decydujące znaczenie zarówno dla jego filozoficznej apologetyki marksizmu, jak również dla jego radykalnej krytyki Kościoła i ufundowanego na marksizmie komunizmu. Stawiając pytanie o „przeświadczenie podstawowe”, Józef Tischner uzasadnia, że w filozofii Kołakowskiego od początku ogniskuje się ono wokół problematyki etycznej, w szczególności w wokół idei praw człowieka. To w niej Tischner dostrzega kluczowy wątek filozofii Leszka Kołakowskiego. W ten sposób Tischner kreśli obraz Kołakowskiego jako filozofa właściwie jednej myśli, która dojrzewa w jego twórczości na różnych poziomach, przede wszystkim zaś na poziomie rozumienia ­człowieka, religii i Kościoła.

Biogram autora

  • Jarosław Jagiełło - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

    ks. Jarosław Jagiełło, prof. UPJPII dr hab. filozofii, dziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, kierownik Katedry Metafizyki i Filozofii Człowieka. Wykłada także w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Specjalizuje się w szczególności w obszarze metafizycznej filozofii człowieka, klasycznej niemieckiej antropologii filozoficznej oraz historii filozofii nowożytnej i współczesnej. Jest autorem i współ­autorem 14 książek z zakresu filozofii i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Ostatnio opublikował między innymi pracę pt. Józef Tischner z serii Polska Filozofia Chrześcijańska XX wieku (Kraków 2020). Członek Rady Programowej Instytutu Myśli Józefa Tischnera, Zespołu Koordynatorów Międzynarodowego Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności, członek zwyczajny Internationale-
    -Ferdinand-Ebner-Gesellschaft. Uczeń i asystent ks. prof. Józefa Tischnera.

Bibliografia

Gadacz T., Ks. Kłósaka spór z materializmem i jego znaczenie, „Studia Philosophiae Christianae” 28 (1992) 2, s. 109–125.

Internetowy słownik synonimów języka polskiego, https://synonim.net/synonim/prze%C5%9Bwiadczenie (6.10.2019).

Kłósak K., Próba oceny, „Życie i Myśl” (1956) nr 3, s. 82–91.

Kołakowski L., Główne nurty marksizmu. Powstanie – Rozwój – Rozkład, t. 2, Paryż 1977.

Kołakowski L., Główne nurty marksizmu. Powstanie – Rozwój – Rozkład, t. 3, Paryż 1978.

Kołakowski L., Jeśli Boga nie ma… O Bogu, Diable, Grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej filozofii religii, tłum. aut. T. Baszniak, M. Panufnik, Kraków 1988.

Kołakowski L., Notatki o współczesnej kontrreformacji, Warszawa 1962.

Kołakowski L., Szkice z filozofii katolickiej, Warszawa 1955.

Kołakowski L., Wykłady o filozofii średniowiecznej, Warszawa 1956.

Liberalizm a Kościół. Z Leszkiem Kołakowskim rozmawia Piotr Kostyło, Bydgoszcz 2020.

Michnik A., Kościół, lewica, dialog, Paryż 1977.

Mordka C., Od Boga historii do historycznego Boga. Wprowadzenie do filozofii Leszka Kołakowskiego, Lublin 1997.

Pencuła M., Leszek Kołakowski o religii, „Edukacja Filozoficzna” (2016) nr 61, s. 77–105.

Piwowarczyk B., Odczytać Kołakowskiego: problem Boga, człowieka, religii, Kościoła, Częstochowa 1992.

Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/przeswiadczenie;2511406.html (6.10.2019).

Tischner J., Polski kształt dialogu, posłowie J. Gowin, Kraków 2002.

Pobrania

Opublikowane

2021-09-30

Podobne artykuły

1-10 z 145

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.