Wybrane zagadnienia wprowadzające w tematykę ateizmu

Bartłomiej Krzos

Abstrakt


Ateizm uważa się za atrakcyjny temat rozważań i dyskusji naukowych ostatniej dekady. Pole zainteresowań studiów nad ateizmem pokrywa się dzisiaj z wieloma dziedzinami badań naukowych. Mając na uwadze współczesne rozpowszechnienie ateizmu i przystępując do badania tego zagadnienia, należałoby sobie postawić pytanie o możliwie najlepszy punkt wyjścia. Celem tego krótkiego artykułu jest przyjrzenie się temu, czy w przebadanej literaturze nie powtarzają się podobne zagadnienia. Odpowiedź na postawiony wyżej problem jest twierdząca, jako że istotnie można zauważyć kilka tematów powtarzających się w różnorakich wprowadzeniach do ateizmu. Są to więc przede wszystkim zagadnienia terminologiczne, po drugie związane z wiarą religijną i jej znaczeniem w kontekście psychologicznym i społecznym, po trzecie kwestie stosunku osób ateistycznych i niewierzących do treści wiary religijnej, a także zagadnienia historyczne. Z powodu obfitości materiału, celowo pominięto w niniejszym tekście te ostatnie. Pozostałe tematy zostały w powyższym tekście wyłuszczone i pokrótce omówione

Słowa kluczowe


ateizm; wprowadzenie; terminologia; ateizm kontra religia; wiara religijna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anzelm z Canterbury, Monologion. Proslogion, tłum. L. Kuczyński, Kęty 2007.

Baggini J., Atheism: A Very Short Introduction, Oxford 2003.

Beit-Hallahmi B., Explaining the Secularity of Academics: Historical Questions and Psychological Findings, „Science, Religion and Culture” 2 (2015), nr 3, s. 104–119.

Bremer J., Wprowadzenie do filozofii umysłu, Kraków 2010.

Coleman T., Hood R., Shook J., An Introduction to Atheism, Secularity and Science, „Science, Religion and Culture” 2 (2015), nr 3, s. 1–14.

Dennett D., LaScola L., Caught in the Pulpit: Leaving Religion Behind, Durham 2015.

Descartes R., Medytacje o pierwszej filozofii, tłum. M. i K. Ajdukiewiczowie, Warszawa 1958.

Eagleton T., Rozum, wiara i rewolucja. Refleksje nad debatą o Bogu, tłum. W. Usakiewicz, Kraków 2010.

Galen L.W., Does Religious Belief Promote Prosociality? A Critical Examination, „Psychological Bulletin” 138 (2012), nr 5, s. 876–906.

Galen L.W., Kloet J., Mental Well-Being in the Religious and the Non-Religious: Evidence for a Curvilinear Relationship, „Mental Health, Religion & Culture” 14 (2010), nr 7, s. 673–689.

James W., The Will to Believe and Other Essays in Popular Philosophy, Londyn 1912.

Jong J., On (not)defining (non) religion, „Science, Religion and Culture” 2 (2015), nr 3, s. 15–26.

Judycki S., Sceptycyzm i dowód ontologiczny, „Analiza i Egzystencja” 11 (2005), nr 1, s. 9–29.

Kotarbiński T., Przykład indywidualny kształtowania się postawy wolnomyślicielskiej, w: Religia i ja, red. T. Kotarbiński i in., Warszawa 1981.

Kowalczyk S., Filozofia Boga, Lublin 2001.

Kowalczyk S., Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, Wrocław 1985.

Krąpiec M.A., Elementy filozofii poznania, w: Wprowadzenie do filozofii, red. M.A. Krąpiec i in., Lublin 2012, s. 335–396.

Langston J., Hammer J., Cragun R., Atheism Looking in: On the Goals and Strategies of Organized Nonbelief, „Science, Religion and Culture” 2 (2015), nr 3, s. 70–85.

McBrayer J., The Wager Renewed: Believing in God is Good for You, „Science, Religion and Culture” 1 (2014), nr 3, s. 130-140.

Mikloušić I., Lane J., How the Non-Religious View the Personality of God in Relation to Themselves, „Studia Humana” 8 (2019), nr 3, s. 39–57.

Moskal P., Religia i prawda, Lublin 2008.

Nowicki A.R., Ateizm, Warszawa 1964.

Quillen E., Discourse Analysis and the Definition of Atheism, „Science, Religion and Culture” 2 (2015), nr 3, s. 27–34.

Shrell-Fox P., When Rabbis Lose Faith: Twelve Rabbis Tell Their Stories about Their Loss of Belief in God, „Science, Religion and Culture” 2 (2015), nr 3, s. 131–146.

Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje. Tekst polski, wyd. III, wyd. Pallotinum, Poznań, b.d.w.

Zdybicka Z., Człowiek i religia, w: Wprowadzenie do filozofii, red. M.A. Krąpiec i in., Lublin 2012, s. 469–514.

Zdybicka Z., Drogi afirmacji Boga, w: Wprowadzenie do filozofii, red. M.A. Krąpiec i in., Lublin 2012, s. 397–468.


Odwołania typu refback

  • Artykuł nie posiada zewnętrznych odwołań (refback).