Tom 26 (2019)

Studia Sandomierskie. Teologia-Filozofia-Historia są naukowym pismem diecezji sandomierskim wydawanym od 1980 r. Dotychczas ukazało się dwadzieścia tomów. Początkowo 'Studia Sandomierskie' ukazywały się jako rocznik, następnie jako kwartalnik (2004-2010) i półrocznik (2011-2013). Od 2014 r. czasopismo powróciło do formy rocznika. 'Studia Sandomierskie' publikują artykuły z zakresu nauk humanistycznych. Zawiera ono trzy działy: historię, teologię i filozofię. Redaktorem naczelnym czasopisma od listopada 1999 r. jest ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek (UPJP II Kraków). Do zespołu redakcyjnego należą: ks. dr Kazimierz Skawiński (WSD Sandomierz) oraz ks. dr Leszek Pachuta (Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz). Sekretarzem redakcji jest ks. dr Piotr Tylec (UPJPII w Krakowie). Redaktorami językowymi są: Joanna Sarwa (język polski) i Sydney Sadowski (język angielski). Radę naukową czasopisma tworzą: ks. prof. dr hab. Kazimierz Łatak (UKSW Warszawa), ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński (Lublin), prof. dr Edouardo de Torres (Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża w Rzymie), prof. dr Marko Jacov (Universytet Salento, Lecce), Istvan Kovacs (Węgierska Akademia Nauk, Budapeszt) oraz ks. dr hab. Zbigniew Waleszczuk (Katholische Universitat, Eichstatt).

Spis treści

Historia

Szkoła parafialna w Kraśniku w okresie staropolskim PDF
Jan Szczepaniak 5–35
Kardynał Giovanni Antonio Davia (Gianantonio De Via) ‒ nuncjusz w Rzeczypospolitej (1696-1700) PDF
Wojciech Kęder 37–50
Losy polskich żołnierzy ery napoleońskiej w świetle kazań i mów okolicznościowych z okresu Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego PDF
Rafał Szczurowski 51–71
Odzyskanie statusu uczelni wyższej przez Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie w epoce „dekady architektów” PDF
Michał Pilikowski 73–97
Mariawityzm na łamach „Kroniki Diecezji Sandomierskiej” w latach 1908–1915 PDF
Patryk Zieliński 99–113
Związki ks. Józefa Pastuszki z Akademią Duchowną w Petersburgu i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim PDF
Halina Irena Szumił 115–131
Kościół w Opatowie w warunkach komunizmu (1945-1966) PDF
Ryszard Gryz 133–167
Kościół katolicki w Nowej Hucie w okresie gierkowskim. Rozwój sieci parafialnej i budownictwa sakralnego PDF
Jakub Krzysztonek 169–194
Religijno-patriotyczne obchody 70. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w katedrze na Wawelu (11 XI 1988) w relacji Zdzisława Chłopka PDF
Jacek Urban 195–211

Teologia

Argumentacja Soboru Nicejskiego II za kultem ikon PDF
Marek Gilski 213–225
Concerning the Dialectical Criticism of Religion PDF (English)
Bartłomiej Krzos 227–238
Pasyjne fenomeny mistyczne PDF
Walter Rachwalik 239–256
Natura Piekła PDF
Paweł Zieja 257–272
Wykorzystanie internetowych kanałów przekazu informacji przez diecezję sandomierską w pracy duszpasterskiej PDF
Rafał Kusiak 273–286

Filozofia

Apologetyka chrześcijaństwa w pismach G.K. Chestertona PDF
Krzysztof Flis 287–301
O demokracji i sprawach społecznych na przykładzie wybranych przedstawicieli personalizmu XX wieku PDF
Michał Stachurski 303–313
Stanowisko pierwszych brytyjskich emergentystów wobec teorii ewolucji PDF
Łukasz Sadłocha 315–325

Materiały

Materiały do bibliografii księży diecezji sandomierskiej za lata 2017‒2018 PDF
Piotr Tylec 327–340
Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu w roku akademickim 2018/2019 PDF
Rafał Kułaga 341–346

Recenzja

Lars Q. English, There Is No Theory of Everything. A Physics Perspective on Emergence, Springer 2017, rec. PDF
Łukasz Sadłocha 349–354