Lars Q. English, There Is No Theory of Everything. A Physics Perspective on Emergence, Springer 2017, rec.

Łukasz Sadłocha

Abstrakt


Książka Larsa Q. Englisha składa się ze wstępu, ośmiu rozdziałów i krótkiego zakończenia. Autor ukazuje w niej jak najnowsze odkrycia fizyki zmieniają myślenie o świecie, aprobując zachodzenie emergencji. Sam będąc fizykiem, połączył wyniki otrzymywane w ramach fizyki z refleksją filozoficzną, stąd książkę tę warto polecić studentom i absolwentom kierunków ścisłych posiadających zapędy filozoficzne.

Słowa kluczowe


Emergencja; redukcjonizm; antyredukcjonizm; filozofia fizyki

Pełny tekst:

PDF

Odwołania typu refback

  • Artykuł nie posiada zewnętrznych odwołań (refback).