Czas stracony czy odzyskany? Kilka słów o stanie dialogu między filozofią polską i włoską

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/sts.3014

Słowa kluczowe:

filozofia polska, filozofia włoska, metodologia filozofii, narodowość filozofii

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie jednego z szeroko dyskutowanych problemów w filozofii włoskiej: jej status metodologiczny i historiograficzny. Od momentu zjednoczenia Włoch do dziś trwa filozoficzna debata na ten temat. Czy filozofia włoska może stać się siłą inspirującą dla filozofii polskiej i odwrotnie? Przedstawione rozumowanie przebiegało następująco: punktem wyjścia były rozważania dotyczące statusu filozofii włoskiej, następnie postawiono pytanie, czy filozofia polska, mająca swoją specyfikę, może nawiązać dialog z filozofią włoską. W ostatniej części na przykładzie B. Crocego i G. Agambena opisano najważniejsze przyczyny trudności komunikacyjnych między filozofią włoską i filozofią polską.

Bibliografia

Opracowania

Abbagnano N., Introduzione all’esistenzialismo, Milano–Udine 2022.

Alfandary I., Pourquoi la « French Theory » n’existe pas, « Palimpsestes » (2019), no 33, s. 214–226.

Bartoszewski J. [rec.], „Introduzione all’esistenzialismo”, Nicola Abbagnano, „Studia Sieradzana” 2 (2012), s. 89–92.

Bednarczyk B., Agamben in polacco. Aspetti teorici e pratici della traduzione del testo filosofico [praca magisterska napisana po kierunkiem J. Miszalskiej], Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2021.

Chudy W., Filozofia polska po II wojnie światowej. (Szkic), „Studia Philosophiae Christianae” 26 (1990), nr 1, s. 129–141.

Claverini C., La filosofia italiana come problema. Da Bertrando Spaventa all’Italian Theory, “Giornale Critico di Storia delle Idee” 15 (2016), s. 179–188.

Claverini C., La tradizione filosofica italiana. Quattro paradigmi interpretativi, Macerata 2021.

Croce B., Historia Europy w XIX wieku, tłum. J. Ugniewska, Warszawa 1998.

Croce B., Kto jest „faszystą”?, w: Faszyzmy europejskie (1922–1945) w oczach współczesnych i historyków, red. i wstęp J.W. Borejsza, tłum. A. Kreisberg [i in.], Warszawa 1979, s. 301–302.

Croce B., Zarys estetyki, Warszawa 1961.

Dąbek D., Woźniczka M., Polish Ideas in Philosophy (Polish Philosophy and Philosophy in Poland), „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie” 8 (2011), s. 33–59.

Dell’Oro A.M., L’esistenzialismo – filosofia alla moda, Brescia 1948.

Esposito R., Pojęcia polityczne. Wspólnota, immunizacja, biopolityka, Kraków 2015.

Ferrari M., Mezzo secolo di filosofia italiana. Dal secondo dopoguerra al nuovo millennio, Bologna 2016.

Franczak G., „Ogumienie mózgu” w „słabym świetle postępu”. O pułapkach translacji syntagmatycznej i niebezpośredniej na przykładzie włoskiej wersji „Biegunów” Olgi Tokarczuk, „Między Oryginałem a Przekładem” 27 (2021), nr 2 (52), s. 35–61.

Garin E., Storia della filosofia italiana, vol. 1, Dalle origini all’umanesimo, Brescia 1978.

Gentile G., Storia della filosofia italiana dalle origini al XV secolo, Brindisi 2015.

Global Epistemologies and Philosophies of Science, eds. D. Ludwig [i in.], New York 2022.

Kozub-Ciembroniewicz W., Doktryna i system władzy Włoch faszystowskich na tle porównawczym, Kraków 2016.

La filosofia italiana dal dopoguerra a oggi, a cura di A. Bausola, Roma 1985.

La filosofia italiana del Novecento. Autori e metodi, a cura di G. Polizzi, Pisa 2019.

Mustè M., La filosofia dell’idealismo italiano, Roma 2008.

Negri A., Hardt M., Commonwealth, Boston 2009.

Negri A., Hardt M., Imperium, tłum. S. Ślusarski, A. Kołbaniuk, Warszawa 2005.

Negri A., Hardt M., Multitude: War and Democracy in the Age of Empire, New York 2004.

Negri A., Marx beyond Marx: Lessons on the Grundrisse, London 1979.

Salucci M., Critica letteraria ed estetica in Benedetto Croce, Firenze 1990.

Sloterdijk P., Gorliwość Boga. O walce trzech monoteizmów, Warszawa 2013.

Spaventa B., La filosofia italiana nelle relazioni con la filosofia europea, Roma 2003.

Treiber G., Christiaens T., Introduction: Italian Theory and the Problem of Potentiality, “Italian Studies” 76 (2021), iss. 2, s. 121–127.

Valenza P., Esistenzialismi: Filosofie della crisi in Italia a cavallo della Seconda Geurra Mondiale, “Syzetesis” 7 (2020), s. 165–185.

Ze świata idei Benedetta Crocego: o kulturze, religii i przekładzie, red. Ł.J. Berezowski, Łódź 2022.

Pobrania

Opublikowane

2024-02-07

Numer

Dział

Filozofia

Podobne artykuły

1-10 z 19

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.