Stanisław Zięba, Informacyjny wymiar wszechświata, życia i człowieka, Warszawa 2020, Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. 456

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/sts.2918

Słowa kluczowe:

teoria informacji, emergencja, poziomy rzeczywistości, wszechświat, życie, człowiek

Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi recenzję ostatniej książki Stanisława Zięby na temat informacyjnego wymiaru wszechświata, będącej kontynuacją poprzednich publikacji dotyczących emergentystycznego podejścia do tematu życia. Omówiono poszczególne rozdziały poświęcone zagadnieniu informacji na poszczególnych emergentnych poziomach: wszechświata, życia i człowieka. Opisaną przez Ziębę kategorię informacji powiązano ogólnie również z koncepcjami przedstawionymi przez Annę Lemańską, Michała Hellera oraz Luciana Floridiego.

Bibliografia

Opracowania

Dąbrowski A., Filozofia informacji Luciano Floridiego (ekspozycja nieformalno-logiczna), „Zagadnienia Naukoznawstwa” 206 (2015), s. 447–465.

Heller M., Czy świat jest racjonalny?, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 20 (1997), s. 66–78.

Lemańska A., Determinizm, w: Encyklopedia filozofii przyrody, red. Z.E. Roskal, kul.pl/files/57/encyklopedia/lemanska_determinizm.pdf [dostęp: 23 V 2022 r.].

Poczobut R., Odmiany emergencji w zastosowaniach do ontologii umysłu, „Roczniki Filozoficzne” 50 (2002), z. 1, s. 403–427.

Stephan A., Varieties of Emergentism, „Evolution and Cognition” 5 (1999), no. 1, s. 49–59.

Zięba S., Życie. Koncepcja emergentystyczna, Warszawa 2013.

Zięba S., Życie. System biologiczny, Warszawa 2016.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-01

Numer

Dział

Recenzja

Podobne artykuły

1-10 z 25

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.