Analecta Cracoviensia

„Analecta Cracoviensia” jest czasopismem rocznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, które ukazuje się nieprzerwanie od 1969 roku i jest stale prenumerowane przez ponad 200 ośrodków akademickich na całym świecie.

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych tytuł: Analecta Cracoviensia (ISSN 0209-0864) posiada Unikatowy Identyfikator Czasopisma: 201135, liczbę punktów: 20 i przypisane dyscypliny naukowe: filozofianauki teologiczneprawo kanoniczne.


Tom 53 (2021)


Okładka