Perspektywy dla dziewic konsekrowanych żyjących w świecie wynikające z duchowości monastycznej

Autor

  • Beata Stypułkowska Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/acr.2024

Słowa kluczowe:

dziewice konsekrowane żyjące w świecie, duchowość monastyczna, modlitwa liturgiczna, modlitwa prywatna, lectio divina

Abstrakt

W niniejszym artykule została podjęta refleksja nad teraźniejszością dziewic konsekrowanych. Po przedstawieniu specyfiki dziewic konsekrowanych żyjących w świecie została ukazana charakterystyka duchowości monastycznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na brak drugorzędnego celu, uprzywilejowane miejsce modlitwy w życiu mniszym, realizowanej w dwóch formach: modlitwy liturgicznej oraz modlitwy prywatnej, stałość życia we wspólnocie i utrzymywanie się z własnej pracy. Zostało jeszcze zasygnalizowane zagadnienie teologii monastycznej. Wszystkie te aspekty były rozpatrywane w kontekście dziewic konsekrowanych.
W części poświęconej modlitwie dziewic konsekrowanych została omówiona modlitwa liturgiczna (msza święta, spowiedź i kierownictwo duchowe, liturgia godzin) i modlitwa prywatna (adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego i rozmyślanie, specjalne nabożeństwo do Maryi).
Całość artykułu kończą sugestie dla dziewic konsekrowanych inspirowane duchowością monastyczną.

Bibliografia

Galiński P., Kim powinien być mnich? Powrót do źródeł… O duchowości monastycznej, cz. 3, http://ps-po.pl/2014/03/01/kim-powinien-byc-mnich-powrot-do-zrodel-o-duchowosci-monastycznej-cz-3/ (4.05.2016).

Konecki K., Konsekracja dziewic w odnowie liturgicznej Soboru Watykańskiego II. Studium liturgiczno-teologiczne, Włocławek 1997.

Leclercq J., Miłość nauki a pragnienie Boga, przeł. M. Borkowska, Kraków–Tyniec 1997.

Leclercq J., U źródeł duchowości Zachodu. Etapy rozwoju i elementy stałe, przeł. Sz. Sztuka, Kraków–Tyniec 2009.

Podkomisja KEP ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego, Materiały pomocnicze dla Kościoła w Polsce. Materiały pomocnicze dla Stanu Dziewic, http://www.ifzk.episkopat.pl/dokumenty/2.1-ov-materialy_pomocnicze.pdf (4.05.2016).

Rollin B., Jak żyć dzisiaj Regułą św. Benedykta. Komentarz do Reguły, red. S. Wirpszanka, Kraków–Tyniec 2005.

Studer B., Teologia monastyczna, [w:] Historia teologii. Epoka patrystyczna, red. A. di Berardino, B. Studer, Kraków 2003, s. 649–658.

Stypułkowska B., Biblijna formacja katechetów, Częstochowa 2015.

Stypułkowska B., Indywidualne formy życia konsekrowanego w kontekście Roku życia konsekrowanego, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 43 (2015), s. 117–145.

Zatorski W., Komentarz do Reguły św. Benedykta, Kraków–Tyniec 2012.

Pobrania

Opublikowane

2017-05-30

Numer

Dział

Teologia