Note on Probability of Logical Sentencesand the Linda Problem

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/acr.5405

Słowa kluczowe:

logika, prawdopodobieństwo, problem Lindy, wartościowania boolowskie

Abstrakt

Niniejsza praca prezentuje koncepcję prawdopodobieństwa logicznego, która choć wydaje się oczywista, to autor nie znalazł nigdzie ani jej opracowania ani tym bardziej zastosowania do rozwiązania problemów filozoficznych. To prawdopodobieństwo formuły A, języka klasycznej logiki zdaniowej, jest ilorazem liczby wartościowań boolowskich, dla których formuła A przyjmuje wartość logiczną prawdy, do liczby wszystkich wartościowań boolowskich formuły A. To nowe pojęcie prawdopodobieństwa zostało zastosowane do podania alternatywnego rozwiązania problemu Lindy.

Bibliografia

Carnap R., Logical Foundations of Probability, Chicago 1950.

Hintikka J., On Semantic Information, in: Information and Inference, eds. J. Hintikka, P. Suppses, Dordrecht 1970, p. 3–27.

Lorenz D., Kooi B., Sack J., Logic and Probability, https://plato.stanford.edu/archives/sum2019/entries/logic-probability/ (15.12.2022).

Makinson D., Bridges from Classical to Nonmonotonic Logic, London 2005.

Mazurkiewicz S., Przyczynek do aksjomatyki rachunku prawdopodobieństwa. Zur Axiomatik der Warscheinlichkeitsrechnung, „Sprawozdania z Posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wydział III nauk matematyczno-fizycznych” 25 (1933) no 1–6, p. 1–4.

Mazurkiewicz S., Über die Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung I, “Monatshefte für Mathematik und Physik” 41 (1934), p. 343–352; https://doi.org/10.1007/BF01697866.

Olszewski A., A Few Comments on the Linda Problem, “Organon F” 24 (2017), p. 184–195.

Olszewski A., Linda Problem – the Tame Solution in Question, “Analecta Cracoviensia” 51 (2019), p. 209–217.

Tversky A., Kahneman D., Extensional versus Intuitive Reasoning: The Conjunction Fallacy in Probability Judgment, “Psychological Review” 90 (1983), p. 293–315; https://doi.org/10.1037/0033-295X.90.4.293.

Opublikowane

2023-06-30

Numer

Dział

Filozofia

Podobne artykuły

1-10 z 64

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.