Logos i Ethos

Logos i Ethos jest naukowym recenzowanym półrocznikiem, wydawanym od 1991 roku przez Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (dawniej Papieska Akademia Teologiczna) Czasopismo powstało w celu upowszechniania krajowych oraz międzynarodowych badań w zakresie szeroko rozumianej filozofii. Publikujemy: artykuły naukowe, przekłady, komentarze, recenzje, sprawozdania, wywiady oraz artykuły związane z filozofią ks. prof. Józefa Tischnera (tzw. „tischneriana”). Nabór tekstów prowadzimy w trybie ciągłym. Nie narzucamy tematów przewodnich dla zwykłych numerów. Publikujemy również numery specjalne, których artykuły są powiązane tematycznie. Logos i Ethos znajduje się na następujących indeksach czasopism naukowych: CEJSH (Central European Journal Of Social Sciences And Humanities), ERIHPLUS (European Reference Index for the Humanities), INFOBASE INDEX (Journal Evaluation), INDEX COPERNICUS, BAZHUM, POL-INDEX, PBN (Polska Bibliografia Naukowa) PHILOSOPHER'S INDEX. Logos i Ethos począwszy od numeru LiE_2_2014(37) stosuje cyfrowy identyfikator dokumentów elektronicznych (DOI), natomiast identyfikatory naukowców (ORCID) począwszy od numeru LiE_2_2018(48).

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych tytuł: Logos i Ethos (ISSN 0867-8308 druk, ISSN 2391-6834 online) posiada Unikatowy Identyfikator Czasopisma: 200367, liczbę punktów: 70, przypisane dyscypliny naukowe: filozofia.


Tom 58, Nr 2 (2021)


Okładka