„Etyka” a „moralność” – analiza zmiany terminów w maszynopisach pracy habilitacyjnej Karola Wojtyły

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/lie.59106

Słowa kluczowe:

Karol Wojtyła, habilitacja, moralność, etyka, terminologia filozoficzna, materiały archiwalne

Abstrakt

Prezentowany artykuł ma na celu przybliżenie zmiany terminologicznej („etyka” – „moralność”) w archiwalnych wersjach pracy habilitacyjnej Karola Wojtyły. Poza samym zestawieniem i wskazaniem zasady podziału terminologicznego, jaką expressis verbis podaje Wojtyła, zaprezentowano pogłębioną analizę tychże zmian, której efekty wskazują na znacznie większe zróżnicowanie semantyczne i definicyjne obu terminów niż wynikałoby to z informacji pochodzącej od samego Wojtyły. Tekst ma charakter pionierski i przedstawiona w nim propozycja podziału zmian ma za zadanie wstępne naszkicowanie kierunku dalszych badań i w żadnym wypadku nie rości sobie prawa do wyłączności lub ostateczności.

Bibliografia

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, Pallottinum, Poznań 2002.

Wojtyła K., Akt i przeżycie etyczne /Studium monograficzne/, Lublin 1955 (maszynopis o sygn. AKKW CII4/75).

Wojtyła K., Próba opracowania etyki chrześcijańskiej według systemu Maksa Schelera, Kraków 1953 (maszynopis o sygn. AKKW CII-9/110).

Wojtyła K., Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu Maksa Schelera, Kraków 1954 (maszynopis o sygn. AKKW CII-9/110a).

Wojtyła K., Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu Maksa Schelera, Kraków 1954 (maszynopis o sygn. AKKW CII-9/110b).

Wojtyła K., Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu Maksa Schelera, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1959.

Wojtyła K., Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu Maxa Schelera, w: Karol Wojtyła. Zagadnienie podmiotu moralności, red. T. Styczeń, J. W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostak, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1991, s. 11–128 (Człowiek i Moralność, 2).

Wojtyła K., W poszukiwaniu podstaw perfekcjoryzmu, „Roczniki Filozoficzne” 5 (1955–1957) z. 4, s. 303–317.

Wojtyła K., Wykłady lubelskie, red. T. Styczeń, J. W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostak, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1986 (Człowiek i Moralność, 3).

Pobrania

Opublikowane

2023-04-03

Numer

Dział

Artykuły