Tom 32, Nr 1 (2012)

Spis treści

Artykuły

Beauty and Art in Solovjev’s (1850–1903) and in Bulgakov (1874–1948). Does Beauty Save the World? PDF (English)
Katharina Breckner 7–17
Ferdinand Ebner und der Platz der Dialogphilosophie in dem katholischen Denken des zwanzigsten Jahrhunderts PDF (Deutsch)
Krzysztof Skorulski 19–42
Psychoanaliza w szkole lwowsko-warszawskiej: Stepan Baley o motywie endymiońskim w twórczości literackiej Tarasa Szewczenki i Juliusza Słowackiego PDF
Stepan Ivanyk 43–62
O teorii kulturowego doboru grupowego na przykładzie analizy rozwoju chrześcijaństwa w cesarstwie rzymskim PDF
Wojciech Załuski 63–79
Autentyczność zawiedzionych nadziei, czyli o wygasaniu pewnego moralnego ideału w ponowoczesnym społeczeństwie masowym PDF
Magdalena Żardecka-Nowak 81–104
Człowiek a świat naturalny. Wokół koncepcji egalitaryzmu gatunkowego Paula W. Taylora PDF
Grzegorz Hołub 105–126
Grzegorz Palamas wobec kontrowersji hezychastycznej PDF
Justyna Kroczak 127–139
Sztuka jako wyraz afirmacji świata za pośrednictwem ciała. Ujęcie Maurice’a Merleau-Ponty’ego PDF
Grażyna Bilik 141–154

Tischneriana

Człowiek we wnętrzu metafor PDF
Dobrosław Kot 157–174
Między nieuchronną skończonością a nieśmiertelnością. Vladimira Jankélévitcha i Józefa Tischnera dwugłos na temat śmierci PDF
Piotr Karpiński 175–199

Przekłady i komentarze

Pojęcie Boga (w obronie filozofii Spinozy) PDF
Włodzimierz S. Sołowjow 203–231
Włodzimierza Sołowjowa i Aleksandra Wwiedienskiego spór o Spinozę PDF
Teresa Obolevitch 233–240

Recenzje i sprawozdania

Doktor subtelny PDF
Piotr Karpiński 243–249
Etyka ewolucyjna PDF
Krzysztof Butowski 251–259
Zamiana wiar PDF
Dariusz Oko 261–271
Wokół Bułgakowskiej filozofii wszechjedności PDF
Ewelina Topolska 273–278
Wszechjedność S. Bułgakowa PDF
Bogdan Strachowski 279–287