Święty Jan Paweł II o duchowości chrześcijańskiego Wschodu

Autor

  • Wojciech Zyzak Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.1953

Słowa kluczowe:

duchowość, prawosławie, Jan Paweł II

Abstrakt

Autor artykułu ukazuje główne linie nauczania św. Jana Pawła II na temat duchowości chrześcijańskiego Wschodu. Wskazuje na osobiste zainteresowania papieża kulturą, zwłaszcza filozofią i sztuką rozwijaną w kręgu prawosławia. Ukazuje również wysiłki ekumeniczne i związane z nimi trudności. Na szerszym fundamencie teologicznym autor rozwija główne elementy duchowości prawosławnej, na jakie zwracał uwagę słowiański papież w czasie swego długiego pontyfikatu.

Biogram autora

  • Wojciech Zyzak - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
    Ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak (ur. 1969 w Żywcu) – od 1993 kapłan diecezji bielsko­‑żywieckiej. Od 2014 rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Zainteresowania naukowe: duchowość laikatu, duchowość kapłańska, mistyka karmelitańska, duchowość zmartwychwstańców. Najważniejsze publikacje: Zjednoczenie z Bogiem w życiu Ojca Pio (Francesco Forgione). Studium na podstawie jego pism, Kraków 2000; Fundamentalna rola wiary w życiu i pismach świętej Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), Kraków 2005; Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Duchowość chrześcijańska na świeckiej drodze życia, Kraków 2008; Kapłaństwo prezbiterów. Studium nauczania Jana Pawła II, Kraków 2010. Parafia Narodzenia św. Jana Chrzciciela, Korzkiew, 32–088 Przybysławice. Tel. 012–4194228. E­‑mail: wojciech.zyzak@upjp2.edu.pl.

Bibliografia

Bouyer L., Wprowadzenie do życia duchowego, przeł. L. Rutowska, Warszawa 1982.

Cierniak U., Jan Paweł II i rosyjscy prawosławni patrioci, w: Jan Paweł II i Europa, red. K. Kalinowska, B. Brodzińska, M. Zamojska, Toruń 2009, s. 219–234.

Donaj Ł., Cywoniuk J., Jan Paweł II i Benedykt XVI a dialog katolicko­‑prawosławny. Przyczynek do dyskusji, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2010 nr 4, s. 61–84.

Florenski P., La prospettiva rovesciata ed altri scritti, Roma 1984.

Jan Paweł II, Dar i Tajemnica, Kraków 1996.

Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio.

Jan Paweł II, Encyklika Slavorum Apostoli.

Jan Paweł II, Encyklika Ut unum sint.

Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy Św. Odprawionej na Wzgórzu Lecha, Gniezno, 3 VI 1979.

Jan Paweł II, List Egregiae virtutis.

Jan Paweł II, List Euntes in mundum.

Jan Paweł II, List do artystów.

Jan Paweł II, List Novo millennio ineunte.

Jan Paweł II, List Orientale lumen.

Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994.

Kałużny T., Andrieja Kurajewa krytyka ekumenizmu, „Sympozjum” 18 (2014) nr 2 (27), s. 79–92.

Kałużny T., Prawosławie, w: Jan Paweł II. Encyklopedia dialogu i ekumenizmu, red. E. Sa­kowicz, Radom 2006, s. 365–387.

Kałużny T., Sytuacja międzykościelna w Rosji, w: „Kościoły siostrzane” w dialogu, red. Z. Glaeser, Opole 2002, s. 245–269.

Kasper W., Między Moskwą a Rzymem – teologiczne korzenie sporu, „Przegląd Powszechny” 2002 nr 6, s. 307–318.

Kita M., Światło Boga­‑Człowieka. Słowiańskie intuicje chrystologiczne w myśli Jana Pawła II, w: Jana Pawła II inspiracje chrystologiczne, red. K. Kaucha, J. Mastej, Lublin–Kielce–Kraków 2009 (Biblioteka Teologii Fundamentalnej, 1).

Kozyrski A., Jan Paweł II i Ukraina, w: Jan Paweł II i Europa, red. K. Kalinowska, B. Brodzińska, M. Zamojska, Toruń 2009, s. 235–255.

Majewska J., Relacje między Kościołem Rzymskokatolickim a Kościołem Prawosławnym w Rosji w okresie pontyfikatu Jana Pawła II, w: Jan Paweł II i Europa, red. K. Kalinowska, B. Brodzińska, M. Zamojska, Toruń 2009, s. 257–269.

Manzoni G., La spiritualità della Chiesa Ortodossa Russa, Bologna 1993 (Storia della Spiritualità, IX/B).

Moskałyk J., Jana Pawła II otwartość na chrześcijański Wschód, „Teologia Praktyczna” 2009 nr 10, s. 159–170.

Norwid C. K., Promethidion: Bogumił, w: Pisma wybrane, t. 2 Poematy, Warszawa 1968.

Przebinda G., Jan Paweł II a świat prawosławny, w: Wielowymiarowość dobra, red. W. Wi­ta­lisz, Krosno 2007, s. 19–38.

Przebinda G., Jan Paweł II wobec świata prawosławnego, w: Tradycja chrześcijańska Wschodu i Zachodu w kulturze Słowian, red. C. Nelkowski, Bydgoszcz 2006, s. 59–70.

Przebinda G., Światłość przyćmiona, „Tygodnik Powszechny” 15(3066), 13 kwietnia 2008, s. 10–12.

Przebinda G., Większa Europa. Papież wobec Rosji i Ukrainy, Kraków 2001.

Scherschel R., Różaniec – modlitwa Jezusowa Zachodu, Poznań 1988.

Stachowiak P., Źródła i inspiracje „słowiańskiego nauczania” Jana Pawła II, w: Jan Paweł II i Europa, red. K. Kalinowska, B. Brodzińska, M. Zamojska, Toruń 2009, s. 205–217.

Terlikowski T. P., Jan Paweł II wobec Rosji, „Teologia Polityczna” 2005–2006 nr 3, s. 113–122.

Pobrania

Opublikowane

2017-04-01

Podobne artykuły

1-10 z 199

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.