John Paul II’s contribution to development of the Apostleship of the Sea

Edward Pracz

Abstrakt


Artykuł omawia wkład Jana Pawła II w rozwój duszpasterstwa ludzi morza (DLM). Najpierw przedstawiono terminologię, następnie wkład poprzedników Jana Pawła II w instytucjonalizowanie i rozwój duszpasterstwa ludzi morza, a następnie inicjatywy Jana Pawła II w tym zakresie, a więc: doprecyzowanie terminu „ludzie morza”; wskazanie potrzeby solidarności ludzi morza; podniesienie rangi DLM wraz z Papieską Radą ds. Duszpasterskiej Troski o Migrantów i Ludzi w Drodze, do której DLM należy. Wkładem Jana Pawła II jest też powołanie koordynatorów regionalnych DLM. 

Tymi inicjatywami Jan Paweł II zasłużył sobie na wdzięczność pracowników DLM, która została wyrażona przez przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterskiej Troski o Migrantów i Ludzi w Drodze kard. Antonia Marię Vegliò.


Słowa kluczowe


duszpasterstwo ludzi morza; ludzie w drodze; Jan Paweł II; Papieska Rada ds. Duszpasterskiej Troski o Migrantów i Ludzi w Drodze; List apostolski motu proprio o duszpasterstwie ludzi morza

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Baldelli F., Cenni storici e sviluppo dell’Apostolato de Mare nel mondo, [in:] XXV Annuale Italiano, ed. A. Recagna, Genova 1959, pp. 59–64.

Giovanni Paolo II, Visita Pastorale a Fano (Ancona) Santa Messa per i pescatori e marittimi. Omelia, Domenica, 12 agosto 1984, www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1984/documents/hf_jp-ii_hom_19840812_lavoratori-mare_it.html (21.03.2014).

John Paul II, Apostolic constitution Pastor Bonus, art. 150 § 2, www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_19880628_pastor-bonus-roman-curia_en.html (22.03.2014).

John Paul II, Apostolic letter motu proprio on the Apostleship of the Sea Stella Maris (31.01.1997), [in]: „L’Osservatore Romano” 4–5 (1997), pp. 4–7.

John Paul II, Apostolic letter motu proprio on the Apostleship of the Sea Stella Maris, [in:] „Stella Maris”. Apostolic Letter motu proprio on the Maritime Apostolate (AAS LXXXIX, 10 April 1997), pp. 53–62.

John Paul II, Homily of the Holy Father, [in:] For the third time in the mother country: Addresses, homilies, reportage, reflexions, Warsaw 1988, pp. 228–236.

Le Gall F., The Apostleship of the Sea „Stella Maris”. The pastoral care of seafarers, Vatican 2001.

Paul VI, Decree concerning the pastoral office of bishops in the Church Christus Dominus, www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651028_christus-dominus_en.html (22.04.2014).

Pius XI, Apostleship of the sea for catholic seafarers. Approved and blessed by his Holiness Pius XI, [in:] Duc in altum, ed. The Apostleship of the Sea, Glasgow 1926.

Vegliò A. M., , Bentoglio G., Message of the Pontifical Council for the 90th anniversary of AOS Foundation, “Apostolatus Maris Bulletin” 106 (2010) III, pp. 1–4.

Vegliò A. M., Kalathiparambil J., Message for sea Sunday 2011, “Apostolatus Maris Bulletin” 108 (2011) II, p. 2.
Copyright (c) 2015 Edward Pracz