The Apostolate of the Book Revisited. New Evangelisation and the Mission of Publishing House Betsaida

Filip De Rycke

Abstrakt


W 2012 roku zostało założone wydawnictwo “Betsaida”, aby służyć nowej ewangelizacji w Holandii i holenderskojęzycznej części Belgii. Ten artykuł próbuje wyjaśnić powodzenie tej inicjatywy z perspektywy najnowszej historii Kościoła.


Słowa kluczowe


wydawnictwo; filaryzacja; sekularyzacja; ewangelizacja; intelektualiści

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bornewasser J.A., De katholieke zuil in wording als object van ‘columnologie’, in: J.A. ­Bornewasser, Kerkelijk verleden in een wereldlijke context. Historische opstellen, Amsterdam 1989, p. 289–323.

Bots J., Het Nederlands Katholicisme van nu in historisch perspectief, “Tijdschrift voor Geestelijk Leven” 32 (1976), p. 595–642 (abbreviated: J. Bots, Die Kirche in den Beneluxländern. Die Niederlande, in: Die Weltkirche im 20. Jahrhundert [Handbuch der Kirchengeschichte VII], ed. H. Jedin, K. Repgen, Freiburg–Basel–Wien 1979, p. 567–575).

Bots J., Zestig jaar katholicisme in Nederland, „De Rots” 11.7–8 (1981).

Coleman J.A., The Evolution of Dutch Catholicism, 1958–1974, Berkeley (CA) 1978.

De Maeyer J., The concept of Religious Modernisation, in: Religion, Children’s Literature and Modernity in Western Europe 1750–2000 (KADOC Studies on Religion, Culture and Society 3), ed. J. De Maeyer, Leuven 2005, p. 41–50.

Duffhues T., Felling A., Roes J., Bewegende patronen. Een analyse van het landelijk net-

werk van katholieke organisaties en bestuurders 1945 – 1980 (Publicaties van het Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen 12), Nijmegen 1985.

Goddijn W., Katholieke minderheid en protestantse dominant. Sociologische nawerking van de historische relatie tussen katholieken en protestanten in Nederland en in het bijzonder in de provincie Friesland, Assen 1957.

Goddijn W., Jacobs J., van Tillo G., Tot vrijheid geroepen. Katholieken in Nederland: 1946–2000, Baarn 1999.

Handboek Nederlandse kerkgeschiedenis, ed. H.J. Selderhuis, Kampen 2006.

Righart H.A., De katholieke zuil in Europa. Een vergelijkend onderzoek naar het ontstaan van verzuiling onder katholieken in Oostenrijk, Zwitserland, België en Nederland, Meppel 1986.

Simons E., Winkeler L., Het verraad der clercken. Intellectuelen en hun rol in de ontwikkelingen van het Nederlandse katholicisme na 1945 (Publicaties van het Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen 19), Baarn 1987.

Simons L., Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen I: De negentiende eeuw; II: De twintigste eeuw, Tielt 1984–1987.

Thurlings J.M.G., De wankele zuil. Nederlandse katholieken tussen assimilatie en pluralisme (Publicaties van het Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen 1), Deventer 21978.

Van den Bos M., Verlangen naar vernieuwing. Nederlands katholicisme 1953–2003, Amsterdam 2012.
Copyright (c) 2020 Filip De Rycke