Model Story Brand w procesie przygotowania homilii

Autor

  • Rafał Kowalski Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.4140

Słowa kluczowe:

głoszenie słowa Bożego, przygotowanie homilii, homilia jako tekst perswazyjny, język homilii, ewangelizacja

Abstrakt

Tekst traktuje o możliwości i sposobach wykorzystania modelu Story Brand, stworzonego przez Donalda Millera, amerykańskiego pisarza, mówcę i biznesmana, jako pomocy w formułowaniu jasnego przekazu marketingowego dla przedstawicieli firm, przekonujących klientów do swoich produktów lub idei w procesie przygotowania homilii i kazań. Autor, zachowując kontekst nauk teologicznych, omawia poszczególne etapy, prowadzące do stworzenia atrakcyjnej i skutecznej mowy, która będzie oddziaływała na myślenie i działanie słuchaczy. Wydobywa przy tym te elementy, które mogą przyczynić się do poprawienia jakości homilii. Czytelnik zatrzymuje się przy siedmiu „przystankach” modelu SB7, które mają go doprowadzić do przygotowania skutecznego, a przede wszystkim ciekawego i trzymającego w napięciu komunikatu. Nie naruszając nauczania Kościoła na temat treści, która powinna znaleźć się w homilii, autor wskazuje jak wykorzystać osiągnięcia nauk o komunikacji dla celów homiletycznych, czego efektem będzie nadanie właściwej struktury komunikatowi, którym w tym przypadku jest jednostka przepowiadania.

Biogram autora

  • Rafał Kowalski - Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
    Ks. Rafał Kowalski – prezbiter archidiecezji wrocławskiej, dr nauk teologicznych (KUL), adiunkt przy Katedrze Komunikacji Religijnej Instytutu Nauk Społecznych PWT we Wrocławiu.

Bibliografia

Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska Sacramentum Caritatis, Tarnów 2007.

Franciszek, Adhortacja apostolska Amoris laetitia. O miłości w rodzinie, Wrocław 2016.

Franciszek, Adhortacja apostolska Christus vivit, Wrocław 2019.

Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium. O głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie, Częstochowa 2013.

Gallo C., Mów jak TED, Warszawa 2016.

Härtner A., Eschmann H., Predigen lernen. Ein Lehrbuch für die Praxis, Stuttgart 2001.

Kawecki W., Teologiczne znaczenie słowa, w: Słowo w kulturze współczesnej, red. W. Kawecki, K. Flader, Warszawa 2009, s. 69–79.

Komisja do spraw Życia i Posługi Kapłanów przy Krajowej Konferencji Biskupów Katolickich USA, „Dziś spełniły się słowa Pisma, któreście słyszeli”. Homilia w niedzielnym zgromadzeniu wiernych, przekł. H. Sławiński, Włocławek 2002 (Ancilla Verbi, 2).

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium homiletyczne, Poznań 2015.

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego. Z trzeciego wydania Mszału rzymskiego. Rzym 2002, Poznań 2004.

Kowalski R., Język inkluzywny na nowo odkryty – papieskie zadanie dla Kościoła XXI wieku, w: Papież Franciszek i współczesność: z refleksji nad fenomenem komunikowania się, red. W. Misztal, R. Nęcek, M. Radej, Kraków 2019, s. 171–183.

Miller D., Model Story Brand. Jak mówić do klientów, żeby nas rozumieli, Warszawa 2018.

Panuś K., Sztuka głoszenia kazań, Kraków 2008.

Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, Dyrektorium o katechizacji, Kielce 2020.

Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi o ewangelizacji w świecie współczesnym, Wrocław 2001.

Przyczyna W., Kaznodziejski przekaz opowiadań biblijnych, Kraków 2000.

Rzędowscy A. i J., Mówca doskonały. Wystąpienia publiczne w praktyce, Gliwice 2009.

Sikora J., Słowo we współczesnym kaznodziejstwie, w: Słowo w kulturze współczesnej, red. W. Kawecki, K. Flader, Warszawa 2009, s. 91–106.

Siwek G., Blaski i cienie współczesnego przepowiadania, Kraków 2007.

Sławiński H., Homilia w niedzielnym zgromadzeniu wiernych, w: Komisja do spraw Życia i Posługi Kapłanów przy Krajowej Konferencji Biskupów Katolickich USA, „Dziś spełniły się słowa Pisma, któreście słyszeli”. Homilia w niedzielnym zgromadzeniu wiernych, przekł. H. Sławiński, Włocławek 2002, s. 7–58.

Sławiński H., Homiletyka współczesna o języku kazań i homilii, w: Język homilii i kazań, red. W. Przyczyna, K. Skowronek, Tarnów 2020, s. 41–61 (Teolingwistyka, 13).

Sławiński H., Między ciągłością a zmianą. Teoria homilii w Stanach Zjednoczonych po II Soborze Watykańskim, Kraków 2008.

Sławiński H., Posługa słowa wobec ludzi starszych, chorych i niesłyszących z uwzględnieniem wskazań II Polskiego Synodu Plenarnego, „Warszawskie Studia Pastoralne”, numer specjalny 2016, s. 349–369.

Sławiński H., Segmentacja rynku i przepowiadanie do wielopokoleniowego audytorium, w: „Musimy siać”. Księga pamiątkowa ku czci Gerarda Siwka CSsR (1938–2015), red. M. Pawliszyn, Kraków 2016, s. 337–352.

Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu prezbiterów, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 478–508.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002 s. 526–606.

Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002 s. 48–78.

Tkaczyk P., Narratologia, Warszawa 2017.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Numer

Dział

Artykuły tematyczne

Podobne artykuły

1-10 z 243

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.