Przepowiadanie jako charyzmat. Chrzest w Duchu Świętym a głoszenie słowa Bożego

Autor

  • Sławomir Płusa Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.3387

Słowa kluczowe:

głoszenie słowa Bożego, przepowiadanie charyzmatyczne, przepowiadanie prorockie, duchowość kaznodziei, charyzmat nauczania

Abstrakt

Soborowa i posoborowa odnowa Kościoła ukazała, że w jego sercu wielkie znaczenie mają liczne dary charyzmatyczne. Wydarzenie pentekostalne w Duquesne (USA) w 1967 roku i związane z nim powstanie Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, zdynamizowało ruchy ewangelizacyjne w Kościele zakorzenione w doświadczeniu chrztu w Duchu Świętym. Ma ono do dziś wpływ na rozwój i recepcję posługi słowa Bożego w Kościele. Chrzest w Duchu Świętym mocno formuje profil duchowy kaznodziei, a co za tym idzie oddziałuje na jego duchowość. Duch Święty udziela też licznych charyzmatów słowa, np. proroctwa i nauczania, udziela kaznodziei nadprzyrodzonej mocy głoszenia, co ma niebagatelne znaczenie dla całokształtu przepowiadania słowa Bożego. Na pierwsze miejsce wysuwa się głoszenie kerygmatu i osobiste świadectwo kaznodziei.

Biogram autora

  • Sławomir Płusa - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
    Ks. dr Sławomir Płusa – studiował pedagogikę i homiletykę w KUL (1992–1996), odbył studia doktoranckie z zakresu teologii pastoralnej i homiletyki w Wuerzburgu i Tybindze w Niemczech (1996–2001); związany z Odnową w Duchu Świętym i wspólnotami ewangelizacyjnymi. W swojej diecezji pełni posługę egzorcysty. E-mail: plusa.slawomir@gmail.com.

Bibliografia

Benedykt XVI, Rozważanie na „Anioł Pański”, 11 maja 2008, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/modlitwy/ap_11052008.html (10.09.2018).

Bigiel M., Jezus chrzci Duchem Świętym, Łódź 1997.

Bohren R., Predigtlehre, München 1971.

Cantalamessa R., Pieśń Ducha Świętego. Rozważania na temat „Veni Creator”, Warszawa 2003.

Cantalamessa R., Raduj się, Córko Syjonu. Tajemnica Bożego Narodzenia, Warszawa 1995.

Cantalamessa R., Tajemnica Pięćdziesiątnicy, Wrocław 2002.

Chlondowski W. P., Spełniona obietnica. Kim jest i jak działa Duch Święty?, Cieszyn 2016.

Chrostowski, W., Biblijna nauka o Duchu Świętym, w: Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym: zeszyt liturgiczny, red. J. Bartoszek, R. Chromy, K. Piechaczek, Katowice 2017 (Program duszpasterski Kościoła w Polsce na Rok 2017–2018, 4).

Congar, Y., Słowo i Tchnienie, Kraków 2018.

Faricy, R., The Baptism in the Holy Spirit: My experience and a conclusion, w: Charism and the Charismatic Renewel in the Catholic Church. International Colloquium (Rome, 3–6 April 2008), Vatican 2015, s. 77.

Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium” o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie (2013), wyd. 2, Kraków 2014.

Jan Paweł II, List apostolski „Dies Domini” o świętowaniu niedzieli, Wrocław 1999.

Kongregacja Nauki Wiary, List „Iuvenescit Ecclesia” na temat relacji między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi dla życia i misji Kościoła, Rzym 2016, https://episkopat.pl/en/relacja-miedzy-darami-hierarchicznymi-a-charyzmatycznymi-list-kongregacji-nauki-wiary (10.09.2018).

Kudasiewicz J., Duch Święty i Jego dary, Kraków 2008.

Kudasiewicz J., Odkrywanie Ducha Świętego. Medytacje biblijne, Kielce 1998.

McDonnell K., Montague G. T., Inicjacja chrześcijańska a chrzest w Duchu Świętym. Świadectwo z pierwszych ośmiu wieków, Kraków 1997.

Międzynarodowe Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej. Komisja Doktrynalna, Chrzest w Duchu Świętym, Kraków 2014.

Mühlen, H., Kirche wächst von innen. Weg zu einer glaubensgeschichtlich neuen Gestalt der Kirche, Paderborn 1995.

Odnowa Charyzmatyczna. Wskazania teologiczne i duszpasterskie, I. Dokument z Malines, red. L. J. Suenens, Kraków 2006.

Prado Flores, J. H., Jak ewangelizować ochrzczonych, Poznań 2016.

Sionek, A., Charyzmaty. Aktywna obecność Boga w Kościele, Kraków 2017.

Sionek, A., Napełniajcie się Duchem! Współczesny etos Nowej Ewangelizacji, Kraków 2018.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, w: Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, s. 104–166.

Tomasz z Akwinu, Komentarz do Ewangelii Jana, XV, nr 2061 tłum. T. Bartoś, Kęty 2002.

Pobrania

Opublikowane

2019-09-30

Numer

Dział

Artykuły tematyczne

Podobne artykuły

1-10 z 181

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.