Etap propedeutyczny w formacji seminaryjnej w Polsce

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.26308

Słowa kluczowe:

etap propedeutyczny, formacja do kapłaństwa, seminarium duchowne, kandydaci do kapłaństwa

Abstrakt

Etap propedeutyczny stanowi aktualnie integralną część formacji do kapłaństwa. W artykule zostają ukazane dokumenty Kościoła dotyczące tego aspektu formacji począwszy od Soboru Watykańskiego II. Autor przedstawiając i analizując kolejne dokumenty poświęcone formacji do kapłaństwa, prezentuje postępujący rozwój idei okresu propedeutycznego aż do najnowszego dokumentu Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ukazane zostają zarówno motywy wprowadzenia tego etapu, zakładane cele oraz środki służące formacji. Artykuł podejmuje również trudności związane z koniecznością wprowadzenia rocznego etapu propedeutycznego w polskich seminariach duchownych, związane między innymi z małą liczbą zgłaszających się kandydatów czy brakiem przygotowanego szczegółowego programu wychowawczego. Autor wskazuje również na możliwość skorzystania z doświadczeń niektórych diecezji w Polsce związanych z tym etapem formacji (w kilku seminariach duchownych już wcześniej taki etap był wprowadzany).

Biogram autora

Michał Mraczek - Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

Ks. Michał Mraczek – prezbiter archidiecezji wrocławskiej, dr nauk teologicznych (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), adiunkt przy Katedrze Teologii Pastoralnej Szczegółowej w Instytucie Historii Kościoła i Teologii Pastoralnej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Bibliografia

Jan Paweł II, Pastores dabo vobis.

Konferencja Episkopatu Polski, Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institu-tionis sacerdotalis pro Polonia, Warszawa 2021.

Konferencja Episkopatu Polski, Okres propedeutyczny w diecezjalnych wyższych seminariach duchownych w Polsce, 26.11.2009, Częstochowa 2009.

Konferencja Episkopatu Polski, Zasady formacji kapłańskiej w Polsce, red. K. Klauza, Częstochowa 1999 (Biblioteka „Niedzieli”, 78).

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dar powołania do kapłaństwa, Rzym 2016.

Kongregacja Edukacji Katolickiej, Il periodo propedeutico, Rzym 1998.

Kongregacja Edukacji Katolickiej, Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, Rzym 1970.

Mraczek M., Seminarium duchowne jako miejsce duszpasterstwa formacyjnego w świetle „Pastores dabo vobis”, Kraków 2018.

Panek M., Skowronek R., Roczny okres propedeutyczny w WŚSD w Katowicach, w: Blaski i cienie formacji pastoralnej w polskich seminariach duchownych w kontekście wyzwań nowej ewangelizacji, red. P. Matuszak, Niepokalanów 2016, s. 41–46.

Selejdak R., Stawać sie i być kapłanem Chrystusa, Częstochowa 2013.

Sobór Watykański II, Optatam totius.

Wierzbicki P., Znaczenie okresu propedeutycznego w formacji kandydatów do kapłaństwa, „Kościół i Prawo” 4 (2015) nr 2, s. 101–117.

Pobrania

Opublikowane

2022-11-04

Jak cytować

[1]
M. Mraczek, Etap propedeutyczny w formacji seminaryjnej w Polsce, „Polonia Sacra” 26 (2022) nr 3, s. 155–170. DOI:https://doi.org/10.15633/ps.26308.

Numer

Dział

Artykuły