Minoritas według św. Franciszka z Asyżu w ujęciu chrystologicznym

Autor

  • Marek Miszczyński Pontificia Università Antonianum, Rzym

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.621

Słowa kluczowe:

św. Franciszek z Asyżu, bracia mniejsi, minoritas, chrystologia

Abstrakt

Zakon założony przez Franciszka z Asyżu nieprzypadkowo otrzymał nazwę braci mniejszych. Nie pochodzi ona ani od koloru habitu, ani od miejsca założenia zakonu, ani od rodzaju posługi lub wykonywanej pracy (np. bracia szpitalni, zakon kaznodziejski, misjonarze), ale od sposobu bycia, od stylu życia. Określa go w istotnej mierze pojęcie minoritas. Tekst stanowi próbę dotarcia do tego, jak je rozumiał sam Franciszek. Rozważania prowadzone w perspektywie chrystologicznej kończą się następującymi wnioskami: bracia św. Franciszka mają być mniejsi, tzn.: służyć bez chęci dominowania nad innymi, rezygnować dobrowolnie z przysługujących im przywilejów, żyć bez szukania zabezpieczeń, ale zdając się na opatrzność Bożą, być gotowi do podejmowania takich czynności, które inni niechętnie wykonują, służyć z pokorą i miłością, starać się zajmować ostatnie miejsce w swoim środowisku, mieć świadomość własnej niekonieczności.

Pobrania

Opublikowane

2014-01-01

Numer

Dział

Artykuły tematyczne

Podobne artykuły

1-10 z 150

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.