Ślady Boga w przyrodzie w pismach świętego Franciszka z Asyżu, świętego Bonawentury i świętego Jana Pawła II

Autor

  • Paweł Warchoł Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.1784

Słowa kluczowe:

ślad, przyroda, Bóg, natura, piękno, księga, znak

Abstrakt

Święty Franciszek z Asyżu, święty Bonawentura z Bagnoreggio i święty Jan Paweł II to grono osób, które łączy świętość życia oraz umiłowanie przyrody. Odczytywali ją jako księgę Boga, odkrywając w niej Jego wielkość i piękno. Wierni Pismu Świętemu, proponowali uznanie przyrody, by „z wielkości i piękna stworzeń poznać przez podobieństwo ich Stwórcę” (Mdr 13, 5) oraz uwielbiać Go za to dzieło. Dla wierzących i niewierzących piękno wyciśnięte przez Boga w naturze dowodzi Jego istnienia i pozwala patrzeć na świat w perspektywie wieczności.
Odczytanie śladów Boga w przyrodzie adresowane jest dla wszystkich ludzi, gdyż razem tworzą rodzinę, bratersko­‑siostrzaną wspólnotę z Ojcem i dalszymi krewnymi, braćmi kosmicznymi. Ślady Boga pozostawione w przyrodzie pozwalają dostrzec bezinteresowną miłość, a w konsekwencji zachwycić się nad tajemnicą istnienia i pozostawionego piękna. Rzecz w tym, by umieć usłyszeć, czyli mieć umiejętność rozpoznawania znaków i ukrytych w nich sensów.

Biogram autora

  • Paweł Warchoł - Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
    Dr hab. Paweł Warchoł OFMConv, franciszkanin z Niepokalanowa. Wykłada na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, w Instytucie Maryjno­‑Kolbiańskim „Kolbianum” w Niepokalanowie oraz w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Łodzi­‑Łagiewnikach. Autor wielu publikacji teologicznych oraz członek towarzystw naukowych, w tym Międzynarodowej Akademii Bożego Miłosierdzia. E­‑mail: pmmmawa@interia.pl.

Bibliografia

Błogosławiony Maksymilian M. Kolbe. Dokumenty, artykuły, opracowania, red. J. R. Bar, Niepokalanów 1974.

Św. Bonawentura, Quaest. disp. de Myst. Trinitatis.

Św. Bonawentura, Droga duszy do Boga i inne traktaty, tłum. S. C. Napiórkowski, Poznań 2001.

Carretto C., Ja, Franciszek, tłum. M. Kosiarska, Niepokalanów 1991.

Franciszek, Encyklika Laudato si’.

Święci Franciszek i Klara z Asyżu, Pisma, przekł. K. Ambrożkiewicz, Kraków–

Warszawa 2002.

Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 9 Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Europa, cz. 1 Polska, Kraków 2008.

Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 3 Listy, Kraków 2007.

Jan Paweł II, Serce Jezusa, z którego pełni wszyscy otrzymali. Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”, 13 VI 1986 r., „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 8 (1986), s. 9.

Kwiatki św. Franciszka, tłum. L. Staff, Kraków 2013, s. 80.

Otto R., Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, tłum. B. Kupis, Warszawa 1968.

Pascal B., Myśli oraz rozprawa o kondycji możnych. Modlitwa o dobry użytek chorób. Rozprawa o namiętnościach miłości, tłum. T. Żeleński Boy, Kraków 2003, s. 111.

Reymont W. S., Chłopi, t. 3, Warszawa 1976.

Sobór Watykański II, Konstytucja Gaudium et spes.

Staff L., Wiersze zebrane, Warszawa 1955, t. 5.

Św. Bonawentura. Życie i myśl, red. S. C. Napiórkowski, E. I. Zieliński, Niepokalanów–

Warszawa 1976.

Wczesne źródła franciszkańskie, t. 1, zebrał i zred. S. Kafel, Warszawa 1981.

Wczesne źródła franciszkańskie, t. 2, zebrał i zred. S. Kafel, Warszawa 1981, s. 93.

Wojtyła K., Poezje, dramaty, szkice/ Jan Paweł II, Tryptyk rzymski, Kraków 2004.

Zdybicka Z., Człowiek i religia, Lublin 1978.

Pobrania

Opublikowane

2016-09-20

Podobne artykuły

1-10 z 67

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.