Charakterystyka życia duchowego Elżbiety Catez – św. Elżbiety od Trójcy Świętej na podstawie jej listów adresowanych do ks. kanonika Emiliana Izydora Angles’a

Autor

  • Janusz Wilk Katowice

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.2525

Słowa kluczowe:

Elżbieta Catez – św. Elżbieta od Trójcy Świętej, ks. kanonik Emilian Izydor Angles, powiernik, wiara, życie duchowe

Abstrakt

Elżbieta Catez, a w klasztorze karmelitańskim w Dijon Elżbieta od Trójcy Świętej, zarówno jako osoba świecka, jak i zakonna przez lata prowadziła korespondencję ze swoim pierwszym ojcem duchowym – ks. kanonikiem Emilianem Izydorem Angles’em. Po jej śmierci zachowały się dwadzieścia dwa listy, które stanowią teksty źródłowe niniejszego opracowania.
W artykule przeprowadzono ich studium pod kątem życia duchowego autorki. Wyszczególniono dwie grupy pism. W pierwszych pięciu (Listy młodzieńcze) wyróżniono trzy aspekty jej życia teologalnego: 1. Pragnienie tego, czego chce Bóg; 2. Obecność Boga w duszy; 3. Przynależność do Boga. W kolejnych siedemnastu (Listy z Karmelu) wyeksponowano trzy wzajemnie przenikające się aspekty jej życia duchowego: 1. Obdarowanie miłością; 2. Duchowe pragnienia; 3. Niebo w duszy.
Listy te są świadectwem, do jakiej doskonałości może dojść dusza wrażliwa na Boży głos; świadectwem bliskości Boga i człowieka; świadectwem głębokiego życia duchowego kształtowanego przez Bożą łaskę i ludzką odpowiedź; świadectwem życia, do którego Bóg ma pierwsze prawo.

Biogram autora

  • Janusz Wilk - Katowice
    Ks. Janusz Wilk – kapłan archidiecezji katowickiej; dr hab. teologii w zakresie biblistyki. Ostatnie publikacje książkowe: Listy Pasterskie. Pierwszy List do Tymoteusza, Drugi List do Tymoteusza, List do Tytusa. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (Katowice 2018); List do Filipian. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (Katowice 2017); Charakterystyka i zadania przełożonego wspólnoty chrześcijańskiej według Listów Pasterskich. Studium biblijno-pragmatyczne (Katowice 2015); Kapłan jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Aspekt biblijno-pastoralny (Katowice 2013); Wierzyć Bogu (Kraków 2011); Pytania z drogi życia (Katowice 2011). Redaktor naukowy serii Biblia Impulsy. E-mail: januszwilk@katowice.opoka.org.pl.

Bibliografia

Élisabeth de la Trinité, Œuvres Complètes, édition critique C. De Meester, Paris 2017³. Wydanie polskie: Elżbieta od Trójcy Świętej, Pisma wszystkie, t. 1: Listy młodzieńcze; t. 2: Listy z Karmelu; t. 3: Pisma pomniejsze, przekł. i oprac. J. E. Bielecki, Kraków 2006.

Elżbieta od Trójcy Świętej. O świcie Ciebie szukam. Wspomnienie pewnego oblicza i pewnego serca, red. P. P. Furdzik, Kraków 2006.

Adamska J.I., Biografia błogosławionej Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej, w: J. I. Adamska, H. U. von Balthasar, Błogosławiona Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej. Biografia – duchowość, Kraków 1987, s. 5–183.

Borriello L., Il cielo che è in te. Elisabetta della Trinità, Milano 2010.

Carmelo di Concenedo, Musica e viaggi nel cuore dei „Tre”. Biografia della Beata Elisabetta della Trinità, Pessano con Bornago 2000.

Chmielewski M., Życie duchowe, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin–Kraków 2002, s. 975–978.

De Meester C., Święta Elżbieta od Trójcy Świętej. Biografia, przekł. K. Rogalska, Poznań 2015.

Gogola J. W., Trójca Święta w doświadczeniu mistycznym bł. Elżbiety z Dijon, w: „Uwielbienie chwały”. VI Karmelitański Tydzień Duchowości z bł. Elżbietą od Trójcy Świętej. 5 – 8 maja 2003, red. J. W. Gogola, Kraków 2004, s. 119–138 (Karmel Żywy, 6).

Gogola J. W., Życie teologalne bł. Elżbiety od Trójcy Świętej, w: Niebo w mej duszy. Materiały z sympozjum poświęconego duchowości bł. Elżbiety od Trójcy Świętej (1880–1906) w stulecie jej śmierci. Kraków, 21 listopada 2006 r., red. A. Ruszała, Kraków 2007, s. 45–62.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Kraj K. Wł., Laudem gloriae – życie codzienne jako liturgia, w: „Uwielbienie chwały”. VI Karmelitański Tydzień Duchowości z bł. Elżbietą od Trójcy Świętej. 5 – 8 maja 2003, red. J. W. Gogola, Kraków 2004, s. 155–181 (Karmel Żywy, 6).

Kuźmak K., Germana Cousin, w: Encyklopedia katolicka, t. 5, red. L. Bieńkowski i in., Lublin 1989, kol. 1005.

Miczyński J. K., Chrześcijanin jako „dodatkowe człowieczeństwo” Chrystusa. Studium doświadczenia mistycznego bł. Elżbiety od Trójcy Świętej, „Roczniki Teologiczne. Teologia Duchowości” 55 (2008) 5, s. 131–137.

Misztal W., Niebo, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin–Kraków 2002, s. 574–577.

Moretti R., Introduzione a Elisabetta della Trinità. Vita – scritti – dottrina, Roma 1984.

Ożóg T., Pragnienie, w: Encyklopedia katolicka, t. 16, red. E. Gigilewicz i in., Lublin 2012, kol. 239–240.

Philipon M. M., Trójca Święta w moim życiu. Doktryna duchowa Siostry Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej, przekł. siostra dominikanka z klasztoru św. Anny, siostra benedyktynka od nieustającej adoracji, Poznań 2002².

Ruszała A., Ideał karmelitanki bosej według bł. Elżbiety od Trójcy Świętej, w: Niebo w mej duszy. Materiały z sympozjum poświęconego duchowości bł. Elżbiety od Trójcy Świętej (1880–1906) w stulecie jej śmierci. Kraków, 21 listopada 2006 r., red. A. Ruszała, Kraków 2007, s. 123–137.

Sicari A.M., Elżbieta od Trójcy Świętej, przekł. A. Bałucka-Grimaldi, Kraków 2007.

Słomka J., Metodologia teologii duchowości, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 50 (2017) 1, s. 129–142.

Szczurek J. D., Tajemnica zamieszkania Trójcy Świętej w duszy według bł. Elżbiety w Dijon, w: Niebo w mej duszy. Materiały z sympozjum poświęconego duchowości bł. Elżbiety od Trójcy Świętej (1880–1906) w stulecie jej śmierci. Kraków, 21 listopada 2006 r., red. A. Ruszała, Kraków 2007, s. 27–44.

Zawada M., Apostolat kontemplacyjny w pismach bł. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej, w: „Uwielbienie chwały”. VI Karmelitański Tydzień Duchowości z bł. Elżbietą od Trójcy Świętej. 5–8 maja 2003, red. J. W. Gogola, Kraków 2004, s. 183–216 (Karmel Żywy, 6).

Pobrania

Opublikowane

2018-09-30

Numer

Dział

Artykuły tematyczne

Podobne artykuły

1-10 z 352

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.