Psalm 91 (90) w pismach św. Elżbiety od Trójcy Świętej

Autor

  • Janusz Wilk Katowice

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.3356

Słowa kluczowe:

Elżbieta od Trójcy Świętej, Psalm 91 (90), Boża opieka, wiara, nadzieja

Abstrakt

W artykule podjęto analizę percepcji Psalmu 91 (90) w pismach Elżbiety od Trójcy Świętej (1880–1906). W pierwszej części studium zaproponowano własny przekład Psalmu 91 (90) oraz przeprowadzono jego krótką egzegezę (struktura; symbolika; teologia). W części drugiej dokonano analizy pism, w których Elżbieta od Trójcy Świętej wykorzystała przesłanie Psalmu 91 (90). Ten najczęściej cytowany lub parafrazowany przez karmelitankę z Dijon psalm, odzwierciedlał jej zażyłość z Bogiem oraz poczucie bezpieczeństwa i pokoju. Tym też dzieliła się z adresatami swoich pism.

Biogram autora

  • Janusz Wilk - Katowice
    Ks. Janusz Wilk – ur. w 1973 roku; prezbiter archidiecezji katowickiej, dr hab. teologii w zakresie biblistyki. Publikacje książkowe z ostatnich lat: Listy Pasterskie. Pierwszy List do Tymoteusza, Drugi List do Tymoteusza, List do Tytusa. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (Katowice 2018); List do Filipian. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (Katowice 2017); Charakterystyka i zadania przełożonego wspólnoty chrześcijańskiej według Listów Pasterskich. Studium biblijno-pragmatyczne (Katowice 2015); Kapłan jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Aspekt biblijno-pastoralny (Katowice 2013). Redaktor naukowy serii Biblia Impulsy. E-mail: januszwilk@katowice.opoka.org.pl.

Bibliografia

Psalm 91 (90)

Biblia Hebraica Stuttgartensia, oprac. K. Elliger, W. Rudolph, H. P. Rüger, Stuttgart 19904.

Biblia Sacra iuxta vulgatam versionem, oprac. B. Fischer, I. Gribomont, H. F. G. Sparks, W. Thiele i in., Stuttgart 19944.

Die Bibel. Altes und Neues Testament. Einheitsübersetzung, Freiburg im Breisgau–

Basel–Wien 1980.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. „Biblia Warszawsko-Praska”, przekł. z języków oryginalnych oprac. K. Romaniuk, Warszawa 1997.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, oprac. Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 2009 (Biblia Paulistów).

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, red. A. Jankowski, K. Romaniuk, L. Stachowiak, T. Hergesel, R. Rubinkiewicz, Poznań 20035 (na nowo oprac. i poprawione: Biblia Tysiąclecia).

La Sacra Bibbia. Conferenza Episcopale Italiana. Unione Editori e Librai Cattolici Italiani, Città del Vaticano 2008.

Alonso Schökel L., Cartniti C., Salmos. Traducción, introducciones y comentario, Estella (Navarra) 20094, t. 2 (Verbo Divino).

Klawek A., Godzina biblijna. Psalm o Opatrzności Bożej (Ps 90), „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 19 (1966) nr 3, s. 198–202, https://doi.org/10.21906/rbl.3053.

Kraus H.J., Psalms 60–150, transl. by H.C. Oswald, Minneapolis 1993 (A Continental Commentary).

Lorenzin T., I Salmi. Nuova versione, introduzione e commento, Milano 2008³ (I Libri Biblici. Primo Testamento, 20).

Lurker M., Słownik obrazów i symboli biblijnych, przekł. K. Romaniuk, Poznań 1989.

Księga Psalmów. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, ekskursy, oprac. Łach S., przygotowanie do druku Łach J., Poznań 1990 (Pismo Święte Starego Testamentu, VII/2).

Ravasi G., Psalmy. Psalmy 72–103 (wybór), cz. 3, przekł. K. Stopa, Kraków 2008 (Zgłębiać Biblię).

Tate M. E., Psalms 51–100, Dallas 2002 (Word Biblical Commentary, 20).

Słownik symboliki biblijnej. Obrazy, symbole, motywy, metafory, figury stylistyczne i gatunki literackie w Piśmie Świętym, red. L. Ryken, J. C. Wilhoit, T. Longman III, red. nauk. wyd. polskiego W. Chrostowski, przekł. Z. Kościuk, Warszawa 2003 (Prymasowska Seria Biblijna, 20).

Wilk J., Psalm 91. O troskliwości Boga, „Apostolstwo Chorych” 6 (2012), s. 8–10.

Elżbieta od Trójcy Świętej

Élisabeth de la Trinité, Œuvres Complètes, édition critique C. De Meester, Paris 2017³. Wydanie polskie: Elżbieta od Trójcy Świętej, Pisma wszystkie, t. 1: Listy młodzieńcze; t. 2: Listy z Karmelu; t. 3: Pisma pomniejsze, przekł. i oprac. J. E. Bielecki, Kraków 2006.

Borrell A., Elisabetta della Trinità e la Bibbia, „Rivista di Vita Spirituale” 67 (2013) nr 4/5, s. 437–469.

Dąbek T. M., Biblia w duchowości bł. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej, w: „Uwielbienie chwały”. VI Karmelitański Tydzień Duchowości z bł. Elżbietą od Trójcy Świętej, 5–8 maja 2003, red. J. W. Gogola, Kraków 2004, s. 33–49 (Karmel Żywy, 6).

Elżbieta od Trójcy Świętej. O świcie Ciebie szukam. Wspomnienie pewnego oblicza i pewnego serca, red. P. P. Furdzik, Kraków 2006.

Févotte P.-M., Aimer la Bible avec Élisabeth de la Trinité, Paris 1991.

Germana od Jezusa, Wspomnienia. Siostra Elżbieta od Trójcy Świętej. Karmelitanka bosa (1880–1906), przekł. A. Gmurowski, Lwów 1932.

Philipon M. M., Trójca Święta w moim życiu. Doktryna duchowa Siostry Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej, przekł. siostra dominikanka z klasztoru św. Anny i siostra benedyktynka od nieustającej adoracji, Poznań 2002².

Manuel du chrétien. Nouveau Testament. Psaumes. Imitation, París 1896.

Moretti R., Introduzione a Elisabetta della Trinità. Vita – scritti – dottrina, Roma 1984.

Pesenti G., Santa Elisabetta della Trinità, Torino 2016 (Messaggeri d’amore, 511).

Pobrania

Opublikowane

2019-08-31

Podobne artykuły

1-10 z 239

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.