Chrystus – Król Miłosierdzia

Autor

  • Jan D. Szczurek Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.1099

Słowa kluczowe:

teologia katolicka, Chrystus, Król Miłosierdzia, miłosierdzie Boże, Dobry Pasterz, św. siostra Faustyna Kowalska, bł. ks. Michał Sopoćko

Abstrakt

Apostolska Grupa Miłosierdzia Bożego popularyzuje kult Chrystusa – Króla Miłosierdzia. Tytuł „Król Miłosierdzia” występuje w Dzienniczku św. Siostry Faustyny Kowalskiej (Dz. 83; 1146; por. 378). Artykuł poświęcony jest poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o stosunek kultu miłosierdzia Bożego do kultu Króla Miłosierdzia. Odpowiedź streszcza się w zdaniu: kult miłosierdzia Bożego jest trynitarny, kult Króla Miłosierdzia jest chrystologiczny i podkreśla godność królewską Chrystusa, a tym samym także Jego człowieczeństwo.

Biogram autora

  • Jan D. Szczurek - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

    Ks. prof. dr hab. Jan D. Szczurek, prezbiter archidiecezji krakowskiej, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, wykładowca teologii dogmatycznej, w latach dziekan 2003–2006 prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, w latach 2006–2012 dziekan tegoż wydziału. Kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej i dyrektor Instytutu Teologii Dogmatycznej na tym wydziale. Obszar badań: teologia dogmatyczna, głównie teologia trynitarna, ze szczególnym uwzględnieniem teologii Boga Ojca, oraz teologia kapłaństwa i nauka o stworzeniu. Najważniejsze publikacje: Trójjedyny. Traktat o Bogu w Trójcy Świętej jedynym, Kraków 2003, wyd. 2; Bóg Ojciec w tajemnicy Trójcy Świętej, Kraków 2003; Opatrzność Boża i jej zbawcza celowość, Kraków 2013.

Bibliografia

Abogunrin S. O., Ewangelia według św. Łukasza, przekł. M. Kulikowska, Warszawa 2000, s. 1256 (Międzynarodowy Komentarz do Pisma Świętego. Komentarz Katolicki i Ekumeniczny na XXI Wiek Balter L., Chrystus przemieniony Królem Miłosierdzia, „Communio” 1 (2008), s. 76–113.

Boniewicz E., Głośmy orędzie Bożego Miłosierdzia. Czytania na temat dziejów i rozwoju kultu, Częstochowa 2000, wyd. 2.

Danielski W., Weder Z., Chrystus Król. Kult. Święto Chrystusa Króla, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 3, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Lublin 1979, kol. 325.

Kowalska F., Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Warszawa 1995.

Leske A., Ewangelia według św. Mateusza, , przekł. B. Widła Warszawa 2000, s. 1133–1238 (Międzynarodowy Komentarz do Pisma Świętego. Komentarz Katolicki i Ekumeniczny na XXI Wiek).

Łukaszuk T. D., Teologia świętego obrazu w orędziu błogosławionej Faustyny Kowalskiej, „Polonia Sacra” 1 (19) 1997, nr 1 (45), s. 125–141.

Pado W. M., Homilie o Miłosierdziu Bożym na niedziele i święta. Rok B, Kraków 2002.

Podręcznik Służby Bożej Archidiecezji Krakowskiej, red. S. Szczepaniec, Kraków 2003.

Prefacja o Jezusie Chrystusie, Królu Wszechświata, [w:] Mszał rzymski dla diecezji polskich, Poznań 2010, wyd. 2 poszerzone, s. 66*.

Skrzyniarz R., Król, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 9, red. A. Bednarek, Lublin 2002, kol. 1329–1333.

Sopoćko M., Droga miłości i miłosierdzia. Rozważania drogi krzyżowej ze sługą Bożym Michałem Sopoćką, Częstochowa 2005.

Sopoćko M., Godzina święta i Nowenna o Miłosierdzie Boże nad światem, Poznań–Warszawa–Lublin 1949.

Sopoćko M., Miłosierdzie Boga w dziełach Jego, t. 4, Rzym–Paryż–Londyn 1967.

Sopoćko M., Miłosierdzie Jego na wieki. Rozważania o Bożym Miłosierdziu, Częstochowa 2005.

Sopoćko M., Poznajmy Boga w Jego miłosierdziu. Rozważania o miłosierdziu Bożym na tle litanii, Koszalin 1995.

Wegner H., Chrystus Król. Kult. Tytuł, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 3, red. R. Łukaszyk, L. Bieńskowski, F. Gryglewicz, Lublin 1979, kol. 323–324.

Wierzbica S., Jezu, ufam tobie. Zbiór modlitw, nowenn, adoracji, rozważań, pieśni poświęconych miłosierdziu Bożemu, Warszawa 1978.

Zasady pisowni słownictwa religijnego, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Tarnów 2005.

Pobrania

Opublikowane

2015-10-01

Podobne artykuły

1-10 z 271

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.