Kłopoty z kultem Bożego miłosierdzia w korespondencji Marii Winowskiej w latach 1958–1975

Autor

  • Ewa Czaczkowska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.2518

Słowa kluczowe:

Maria Winowska, korespondencja, Boże Miłosierdzie, s. Faustyna

Abstrakt

W Archiwum Krakowskiej Kurii Metropolitalnej przechowywane jest prywatne archiwum Marii Winowskiej (1904–1993), wybitnej katolickiej pisarki, działaczki emigracyjnej, przez lata bliskiej współpracownicy prymasa Stefana Wyszyńskiego, autorki m.in. pierwszej biogarfii s. Faustyny Kowalskiej. Wśród dokumentów znajduje się korepondencja z wybitnymi postaciami Kościoła dotycząca kultu Bożego miłosierdzia w formach podanych przez s. Faustynę. Omawiane w artykule listy pochodzą z lat 1958–1975, a ich autorami oprócz Marii Winowskiej są: ks. Michał Sopoćko, abp. Józef Gawlina, abp. Karol Wojtyła, s. Beata Piekut, ks. Julian Chróściechowski. Treść listów pokazuje działania podejmowane przez ich autorów na rzecz wprowadzenia kultu Bożego miłosierdzia do Kościoła, a także różnice między nimi co do sposobów postępowania w sytuacji obowiązywania notyfikacji Świętego Oficjum.

Biogram autora

  • Ewa Czaczkowska - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
    Ewa K. Czaczkowska – doktor historii, publicystka, adiunkt w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie, członek zespołu redakcyjnego Pro memoria prymasa Stefana Wyszyńskiego. Autorka książek m.in. Prymas Wyszyński. Biografia, Siostra Faustyna. Biografia świętej, Ksiądz Jerzy Popiełuszko (wspólnie z Tomaszem Wiścickim). E-mail: e.czaczkowska@areopag21.

Bibliografia

Białkowski Michał, Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 1962–1965, Lublin 2018 [w druku].

Boniecki A., Odczyt, którego nie będzie, „Tygodnik Powszechny” (1993) nr 22, s. 6.

Ciereszko H., Życie i działalność księdza Michała Sopoćki (1888–1975). Pełna biografia Apostoła Miłosierdzia Bożego, Kraków 2006.

Czaczkowska E. K., Nowe ustalenia w sprawie listów milenijnych biskupów polskich do episkoptów świata. Maria Winowska i kard. Stefan Wyszyński współautorami listów, w: 1966. Milenium Chrztu Polski prymasa Stefana Wyszyńskiego. Perspektywa teologiczno-społeczna, pod red. E. K. Czaczkowskiej, Warszawa 2016, s. 131–150.

Czaczkowska E. K., Maria Winowska – szara eminencja Kościoła, „Gość Niedzielny” (2016) nr 13, s. 24–25.

Czaczkowska E. K., Papież, który uwierzył. Jak Karol Wojtyła przekonał Kościół do kultu Bożego Miłosierdzia, Kraków 2016.

Czaczkowska E. K., Siostra Faustyna. Biografia Świętej, Kraków 2012.

Jędraszewski M., Teczki na Baraniaka, t. 1, Świadek, Poznań 2009.

Józef Feliks Gawlina Biskup Polowy Polskich Sił Zbrojnych, w: Emigracyjna Rzeczpospolita 1939–1990, t. 3. oprac. A. K. Kunert, Warszawa 2002.

Konopkowa H., Marii Winowskiej refleksje nad życiem, http://www.cracovia-leopolis.pl/index.php?pokaz=sylwetki&id=3 (27.01.2018).

Mruk A., Trudna droga procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożej siostry Faustyny Kowalskiej, w: Posłannictwo Siostry Faustyny, Kraków 1991, s. 9–22.

Nowak-Jeziorański J., M. Winowska, Korespondencja 1955–1989, oprac. i wstępem opatrzył A. Nowak, Wrocław 2016.

d’Ornellas P., Miłosierdzie kreśli obraz mojego pontyfikatu (Jan Paweł II), Warszawa 2007.

Rottenberg M. K., Aby byli jedno, Warszawa 2005.

Socha P., Rozwój nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego w nowej formie w Polsce i zagranicą, w: Wobec tajemnicy Bożego Miłosierdzia, Poznań 1991.

Szweda P., Witko A., 1001 rzeczy o Miłosierdziu Bożym i św. Faustynie, Kraków 2014.

Turowicz J., Maria Winowska nie żyje, „Tygodnik Powszechny” (1993) nr 22, s. 1.

Weron E., Cegiełka F., Biuletyn teologii laikatu, „Collectanea Theologica” 52 (1982) 1, s. 137–156.

Weigel G., Kres i początek. Papież Jan Paweł II – zwycięstwo wolności, ostatnie lata, dziedzictwo, przeł. M. Romanek, Kraków 2012.

Weigel G., Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, tłum. M. Tarnowska i in., Kraków 2000.

Winowska J., Maria Winowska, Kraków 1995, mps.

Winowska M., Droit à la miséricorde. Vie et mission de soeur Faustine du Saint Sacrement de Pologne, Paris 1958.

Winowska M., Prawo do miłosierdzia. Posłannictwo Siostry Faustyny, Paryż 1974.

Witko A., Święta Faustyna i Miłosierdzie Boże, Kraków 2007.

Pobrania

Opublikowane

2018-09-30

Numer

Dział

Artykuły tematyczne

Podobne artykuły

1-10 z 71

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.