Miłosierdzie jako istotny temat Ewangelii według świętego Łukasza

Autor

  • Piotr Blajer Franciszkańskie Studium Biblijne w Jerozolimie

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.3562

Słowa kluczowe:

przypowieści miłosierdzia, syn marnotrawny, miłosierdzie, ewangelia Łukasza

Abstrakt

Ewangelia św. Łukasza jest jedyną w swoim rodzaju. Jako jedyna ewangelia posiada kontynuację w Dziejach Apostolskich. Każdy kto sięga po ewangelię Łukasza może w niej znaleźć coś dla siebie. Dla przykładu warto zwrócić uwagę, że prolog został napisany w klasycznym stylu greckim, a pierwsze dwa rozdziały, w których autor opowiada o dzieciństwie Jezusa, przypominają stylem i formą księgi Starego Testamentu. Ewangelia Łukasza jest szczególną nie tylko pod względem literackim, ale także tematycznym. Trzeci ewangelista w sposób charakterystyczny wskazuje, że Jezus przyszedł na świat, by zbawić wszystkich. Dokonuje tego ukazując nieskończone Boże miłosierdzie, które pochyla się nad każdym potrzebującym pomocy bez względu na jego status. W centrum tego orędzia znajdują się trzy przypowieści o miłosierdzi w rozdziale 15. Są one odpowiedzią Jezusa na krytykę faryzeuszy i uczonych w Piśmie, którzy złym okiem spoglądają na Jego pochylanie się nad tymi, którzy najbardziej potrzebują Bożego
miłosierdzia.

Biogram autora

  • Piotr Blajer - Franciszkańskie Studium Biblijne w Jerozolimie

    Piotr Blajer OFM (ORCID: 0000-0001-8835-9357) – prof. Nowego Testamentu i biblijnej greki. Absolwent, a następnie wykładowca na Wydziale Nauk Biblijnych i Archeologii w Jerozolimie (Studium Biblicum Franciscanum). Studia doktoranckie kontynuował na Catholic University of America w Washington, DC, które uwieńczył w 2012 roku. Specjalizuje się w Ewangelii Łukasza i Dziejach Apostolskich. Adres do korespondencji: Via Dolorosa P.O.Box 19424, 9119301 Jerusalem. E-mail: mieszkopb@gmail.com.

Bibliografia

Bartnicki R., Kłósek K., Metody interpretacji Nowego Testamentu. Wprowadzenie, Kraków 2014.

Bauer W., Danker F.W., Arndt W.F., Gingrich F.W., Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, Chicago 2000.

Bottini G.C., Introduzione all’aopera lucana, Jerusalem 2011.

Bovon F., Luke 1, Minneapolis 2002.

Bovon F., Luke the Theologian: Fifty-five Years of Research (1950–2005), Waco 2006.

Colombo C., Trenta monete d’argento. Le monete nel Nuovo Testamento, Bologna 2003.

Chrupcała D.L., Everyone Will See the Salvation of God: Studies in Lukan Theology, ­Milano 2015 (Analecta, 83).

Crimella M., Marta, Marta! Quattro esempi „triangolo drammatico” nel „grande viaggio di Luca”, Assisi 2009.

Esser H., Misericordia, w: Dizionario dei concetti biblici del Nuovo Testamento, ed. L. ­Coenen, E. Beyreuther, H. Bietenhardt, Bologna 1976, s. 1170–1175.

Fitzmyer J.A., The Gospel according to Luke I-IX, New York 1983 (The Anchor Bible, 28).

Harrill A.J., The Indentured Labor of the Prodigal Son (Luke 15:15), „Journal of Biblical Literature” 115 (1996), s. 714–717.

Marshall H.I., The Gospel of Luke. A Commentary on the Greek Text, Exeter 1978 (The New International Greek Testament Commentary, 13).

Matera F.J., New Testament Theology: Exploring Diversity and Unity, Louisville 2007.

Nolland J., Luke 9:21 – 18:34, Dallas 1993 (Word Biblical Commentary, 35 B).

Prete B., L’opera di Luca. Contenuti e prospettive, Torino 1986.

Resseguie J.L., Narrative criticism of the New Testament: an introduction, Grand Rapids 2005.

Rossé G., Il vangelo di Luca: Commento esegetico e teologico, Roma 2001.

Smith D.M., John among the Gospels, Columbia 2001.

Spijkerman A., Coins Mentioned in the New Testament, „Liber Annuus” 6 (1955/1956), s. 279–298.

Stuhlmacher P., Biblische Theologie und Evangelium: gesammelte Aufsätze, Tübingen 2002 (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament, 146).

Talbert C.H., Literary Patterns, Theological Themes and the Genre of Luke–Acts, Missoula 1974 (Society of Biblical Literature. Monograph series, 20).

Pobrania

Opublikowane

2020-04-30

Podobne artykuły

1-10 z 57

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.