Miłosierdzie Boże szansą ożywienia posługi charytatywnej Kościoła w Polsce

Autor

  • Wiesław Przygoda Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.3568

Słowa kluczowe:

miłosierdzie, caritas, diakonia, ubóstwo

Abstrakt

Ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Miłosierdzia niewątpliwie przyczynił się do intensywniejszego głoszenia prawdy o miłosierdziu Bożym oraz do rozwoju różnych form kultu miłosierdzia Bożego w Kościele. W kontekście tego wydarzenia rodzi się inne pytanie, w jaki sposób ów jubileusz mógł się przyczynić do ożywienia posługi charytatywnej Kościoła w Polsce? Próbę odpowiedzi na to pytanie stanowi niniejsze opracowanie, a jego źródłem podstawowym są współczesne dokumenty Kościoła, szczególnie nauczanie papieża Franciszka. Autor przedstawia najpierw miłosierdzie jako zasadę duszpasterstwa, gdyż miłosierdzie ma przenikać wszystkie funkcje podstawowe Kościoła (kerygma-marytria, leiturgia, diakonia). Następnie na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie analizuje aktualny stan ubóstwa w Polsce. W finalnej części artykułu wskazuje kryteria Kościoła służebnego. W przekonaniu autora stosowanie tych kryteriów jest warunkiem pomyślnej realizacji posługi charytatywnej Kościoła w Polsce.

Biogram autora

  • Wiesław Przygoda - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
    Ks. Wiesław Przygoda (ORCID: 0000-0003-2430-719X) – prof. dr hab. teologii pastoralnej, pracownik Katedry Teologii Pastoralnej KUL; kierownik Sekcji Teologii Pastoralnej i Katechetyki w Instytucie Nauk Teologicznych KUL; redaktor tematyczny „Roczników Teologicznych” (zeszyt 6: teologia pastoralna); konsultor Komisji Charytatywnej i Komisji Duszpasterstwa KEP; przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów; członek: PosT-Netzwerks der mittel- und osteuropäischen Pastoraltheologinnen und Pastoraltheologen oraz European Society for Catholic Theology, a także Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Teologicznego – Oddział w Radomiu. Adres do korespondencji: ul. Radziszewskiego 7, 20-039 Lublin. E-mail: przygoda@kul.pl.

Bibliografia

Benedykt XVI, Bądźcie wiernymi przyjaciółmi Jezusa jak Ojciec Pio. Spotkanie z duchowieństwem i młodzieżą, San Giovanni Rotondo, 21.06.2009, OsRomPol 30 (2009) nr 10, s. 14–16.

Chrostowski, Uczynki miłosierdzia względem ciała i ducha w świetle Biblii, Kraków 2016.

Franciszek, Niestrudzenie bądźcie miłosierni. Homilia podczas Mszy św. połączonej z udzieleniem święceń kapłańskich 10 diakonom diecezji rzymskiej, 21.04.2013, OsRomPol 34 (2013) nr 6, s. 25–26.

Franciszek, W historii miłości. Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 24.04.2013, OsRomPol 34 (2013) nr 6, s. 28–29.

Franciszek, Żyjemy w epoce miłosierdzia. Przemówienie podczas spotkania z kapłanami diecezji rzymskiej. 6.03.2014, OsRomPol 35 (2014) nr 3–4, s. 29–32.

Franciszek, Nigdy nie przestańcie być miłosierni. Homilia podczas Mszy św. w Bazylice Watykańskiej ze święceniami kapłańskimi, 11.05.2014, OsRomPol 35 (2014) nr 6, s. 45–46.

Franciszek, Bulla Misericordiae vultus (11.04.2015), http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/ apost_letters/documents/ papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html (23.09.2019). Wersja papierowa: Wrocław 2015.

Główny Urząd Statystyczny, Ubóstwo w Polsce w latach 2015 i 2016, Warszawa 2017 [publikacja dostępna w Internecie: www.stat.gov.pl].

Główny Urząd Statystyczny, Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2018 roku, Warszawa 2019 [publikacja dostępna w Internecie: www.stat.gov.pl].

Handbuch praktische Theologie, hrsg. H. Haslinger, Bd 1: Grundlegungen, Mainz: Grünewald 1999.

Kamiński T., Ubóstwo – definicje, przyczyny i pomiar zjawiska, „Roczniki Naukowe Caritas” 2 (1998), s. 11–29.

Kasper W., Miłosierdzie. Klucz do chrześcijańskiego życia, Poznań: Święty Wojciech 2014.

Kasper W., Trzeba szerzyć w Kościele kulturę miłosierdzia, OsRomPol 34(2013) nr 5, s. 54–54.

Konferencja Episkopatu Polski, „Miłosierni czynem”. List pasterski o posłudze charytatywnej w Roku Miłosierdzia, 15.04.2016, https://episkopat.pl/list-pasterski-episkopatu-polski-o-posludze-charytatywnej-w-roku-milosierdzia/ (25.10.2019).

Pompey H., Inne oblicze ubóstwa, „Roczniki Naukowe Caritas” 2 (1998), s. 45–58.

Pompey H., Roß P.S., Kirche für andere. Handbuch für eine diakonische Praxis, Mainz: Grünewald 1998.

Przygoda W., Posługa charytatywna Kościoła w Polsce. Studium teologiczno-pastoralne, Lublin 2004.

Przygoda W., Wartość posługi charytatywnej w życiu i działaniu Kościoła, w: W służbie wartościom, red. R. Kamiński, S. Koza [i in.], Kielce 1999, s. 457–473.

Przygoda W., Wyzwania duszpasterskie wobec osób w podeszłym wieku, „Polonia Sacra” 19 (2015) nr 1 (38), s. 71–94, DOI: http://dx.doi.org/10.15633/ps.730.

Sławiński H., Preferencyjna miłość do ubogich w przepowiadaniu Kościoła, „Analecta Cracoviensia” 49 (2017), s. 163–174, DOI: http://dx.doi.org/10.15633/acr.2411.

Pobrania

Opublikowane

2020-04-30

Podobne artykuły

1-10 z 27

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.