Misja profetyczna św. Faustyny Kowalskiej i jej znaczenie dla Kościoła we współczesnym świecie

Autor

  • Lech Król Uniwersytet Mikołaja Kopernika

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.2521

Słowa kluczowe:

miłosierdzie Boże, misja prorocka, Kościół, św. Faustyna

Abstrakt

Struktura treściowa artykułu wprowadza w misję prorocką św. Faustyny Kowalskiej, którą otrzymała od Chrystusa jako wiedzę wlaną w darze szczególnego powołania. Przedmiotem tej misji jest miłosierdzie Boże, które zostało przypomniane Kościołowi i światu. Chrystus z treścią tego orędzia posłał ją do całego świata, mówiąc: „Dziś wysyłam ciebie do całej ludzkości z moim miłosierdziem”. On bowiem pragnie, aby dotarło ono do wszystkich ludzi. W jego realizacji poleca s. Faustynie, a przez nią Kościołowi, ufną modlitwę do miłosierdzia Bożego, jego przepowiadanie i ukazywanie w dziełach dobroczynnych. Tak więc misja św. Faustyny nie jest tylko jej osobistą, ale całego Kościoła. Jest wpisana w jego posłannictwo, które winien podejmować w duchu treści utrwalonych przez nią w Dzienniczku. Zatem jej misja ma szczególne znaczenie dla misji Kościoła, która charakteryzuje się ewangelicznym uniwersalizmem. Są w niej obecne także elementy eschatologiczne, których realizacja ma przygotować ludzkość na powtórne przyjście Chrystusa. Tym samym treść tej misji wpisuje się w przestrzeń nowej ewangelizacji. Faustyna realizowała ją zgodnie z Jego wolą, a więc według otrzymanych od Niego wskazań: w modlitwie, w słowach i w dziełach miłosierdzia. Powyższa triada zawiera w sobie pełnię objawionego jej miłosierdzia Bożego, które pragnie być obecne w życiu całego Kościoła i w jego działalności. Te więc elementy treściowe wyznaczyły strukturę niniejszego artykułu zakończonego wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej refleksji.

Biogram autora

  • Lech Król - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
    Ks. Lech Król – dr hab. teologii duchowości chrześcijańskiej, pracuje na WT UMK i w Studium Teologii we Włocławku przy Papieskiej Akademii Teologii Sekcja św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i książki Charyzmat Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, Włocławek 2012. Członek zwyczajny Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości, prezes Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku i redaktor „Studiów Włocławskich”. E-mail: x.lechkrol@wp.pl.

Bibliografia

Dekret o Apostolstwie Świeckich, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1968, s. 365–405.

Konstytucja dogmatyczna o Kościele, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1968, s. 87–170.

Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1968, s. 520–620.

Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II O Bożym Miłosierdziu Dives in Misericordia. Tekst i komentarz, red. S. Grzybek, M. Jaworski, Kraków 1981.

Bulla Misericordiae vultus Ojca świętego Franciszka o Nadzwyczajnym Jubileuszu Miłosierdzia, Wrocław 2015.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Balter L., Kult Miłosierdzia Bożego w świetle „Dzienniczka” św. Faustyny, „Ateneum Kapłańskie” 85 (1993), s. 489–503.

Chmielewski M., Duchowość Miłosierdzia. Mały katechizm, Lublin 2017.

Dłutowski M., Przygotujesz świat na ostateczne przyjście moje. Profetyczna misja św. Faustyny Kowalskiej na podstawie Dzienniczka, Ząbki 2016.

Encyklopedia katolicka, t. 16, red. E. Gigilewicz i in., Lublin 2012.

Kowalska M. F., Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Warszawa 2001.

Grygiel L., Miłosierdzie Boże dla całego świata. Błogosławiona Siostra Faustyna, Kraków 1993.

Machniak J., Błogosławiona siostra Faustyna Kowalska, Karków 1999.

Matulewicz E., Miłosierdzie Boże w charyzmacie Zgromadzenia Księży Marianów, Lublin 2007.

Miczyński J. K., Fundament duchowości i charyzmat Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Lublin 2016.

Misiurek J., Źródło życia i świętości. Polska Teologia kultu Najświętszego Serca Jezusa, Lublin 2014.

Misiurek J., Wielkie mistyczki Kościoła, Lublin 1999.

Parzyszek C., Znaczenie nowej ewangelizacji dla odnowy współczesnego świata, Ząbki 2012.

Rychłowski B., Jestem miłością i samym miłosierdziem. Orędzie Pana do błogosławionej siostry Faustyny, Warszawa 1994.

Seremak W., Miłosierdzie Boże a Nowa Ewangelizacja. Znaki czasu, Lublin 2001.

Sopoćko M., Miłosierdzie Boga w dziełach Jego, t. 1: Wcielenie-życie, nauczanie i czyny Jezusa Chrystusa, wyd. 3, Białystok 2017.

Sopoćko M., Miłosierdzie Boga w dziełach Jego, t. 3: Duch Święty, Kościół, łaska, cnota, dary Ducha Świętego, modlitwa, ufność, sakramenty święte, wyd. 3, Białystok 2017.

Urbański S., Mistyczny świat ducha, Warszawa 2000.

Witko A., Święta Faustyna i Miłosierdzie Boże, Kraków 2007.

Pobrania

Opublikowane

2018-09-30

Numer

Dział

Artykuły tematyczne

Podobne artykuły

1-10 z 211

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.