Miłość większa niż śmierć w doświadczeniu mistycznym św. siostry Faustyny

Autor

  • M. Nulla Chmura

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.2519

Słowa kluczowe:

św. siostra Faustyna, Miłosierdzie Boże, zawierzenie, ufność, śmierć

Abstrakt

Obchody 80-lecia śmierci św. siostry Faustyny Kowalskiej, polskiej świętej, inspirują do pochylenia się nad jej duchową spuścizną, jaką pozostawiła w Dzienniczku, pisanym przez ostatnie cztery lata swego życia. Jawi się nam jako apostołka Bożego miłosierdzia, inspiratorka ruchu apostołów Bożego miłosierdzia, obejmującego wszystkie kontynenty, mistyczka i mistrzyni życia duchowego. Jej doświadczenie Boga miłosierdzia daje nowe spojrzenie także na człowieka w kontekście jego umierania, śmierci i wieczności. Siostra Faustyna pozostaje ciągle wiarygodnym świadkiem, a zarazem niedościgłym wzorem zawierzenia Bogu, który nieustannie pochyla się nad człowiekiem. Jej Dzienniczek to dobra szkoła uwielbienia Boga w jego miłosierdziu i przygotowania się do spotkania z Nim w godzinie śmierci.

Biogram autora

  • M. Nulla Chmura
    S. M. Nulla Chmura ZMBM – absolwentka teologii Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, ukończyła dziennikarstwo podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim, animuje wspólnotę Apostołów Bożego Miłosierdzia Faustinum, prowadzi prelekcje o Bożym miłosierdziu i św. siostrze Faustynie. E-mail: faustyna@faustyna.pl.

Bibliografia

Andrasz J., Życiorys świętej Faustyny, Kraków 2015.

Benedykt XVI, O przeżyciach w Polsce, Audiencja środowa 31.05.2006, http://info.wiara.pl/doc/159412.Audiencja-srodowa-Benedykt-o-przezyciach-w-Polsce/3 (06.01.2018).

Dziwisz S., Homilia Kard. Stanisława Dziwisza, w: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Papież Franciszek w Polsce. 27–31 lipca 2016 r., Marki 2016, s. 13–14.

Flynn V., 7 tajemnic Eucharystii, tłum. P. Kopycki, Radom 2011.

Franciszek, Bulla Misericordiae vultus.

Franciszek, Miłosierdzie to imię Boga. Rozmowa z Andreą Torniellim, przekł. J. Ganobis, Kraków 2016.

Jan Paweł II, Dar Boży dla naszych czasów. Homilia w czasie Mszy Świętej kanonizacyjnej bł. s. Faustyny Kowalskiej w dniu 30 kwietnia 2000 r., „L’Osservatore Romano” wyd. pol. nr 6 (2000), s. 25–26.

Jan Paweł II, Encyklika Dives in Misericordia.

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 2005.

Jan Paweł II, List apostolski O tajemnicy i kulcie Eucharystii.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia.

Jan Paweł II, List do moich Braci i Sióstr – ludzi w podeszłym wieku.

Listy świętej Siostry Faustyny, oprac. B. Piekut, Kraków 2005.

Miczyński J., Fundament duchowości i charyzmat Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Lublin 2016.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich (Biblia Tysiąclecia), Poznań 2005.

Rebeta W., Misterium cierpienia św. Faustyny, Lublin, 2014.

Różycki I., Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Studium teologiczne Dzienniczka bł. s. Faustyny Kowalskiej na temat Nabożeństwa, Kraków 1999.

Siepak E., Nowe „Zgromadzenie” Siostry Faustyny. Apostolski Ruch Bożego Miłosierdzia, Kraków 2002.

Sławiński H., Ambiwalentne postawy człowieka wobec cierpienia, „Studia Włocławskie” 10 (2007), s. 213–220.

Św. Siostra Faustyna Kowalska, Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Kraków 2014.

Urbański S., Mistyczny świat ducha [Kanonizacja s. Faustyny Kowalskiej], Warszawa 2000.

Wejman H., Kontemplować Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia, Kraków 2006.

Wspomnienia o świętej Faustynie Kowalskiej ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, oprac. E. Siepak, Kraków 2013.

Pobrania

Opublikowane

2018-09-30

Numer

Dział

Artykuły tematyczne

Podobne artykuły

1-10 z 167

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.