O zbieżnościach przekazów w objawieniach siostry Faustyny Kowalskiej i matki Eugenii Elisabetty Ravasio

Autor

  • Zbigniew Treppa Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.2522

Słowa kluczowe:

wizja mistyczna, zbieżność, przekaz wizualny, poznanie obrazowe, aspekt celu

Abstrakt

W niniejszym artykule dokonuje się konfrontacji objawień prywatnych s. Faustyny Kowalskiej oraz m. Eugenii Elisabetty Ravasio. Ich przedmiotem były dwie Osoby Trójcy Świętej: Bóg Ojciec oraz Jezus Chrystus. Autor ukazuje wspólne wątki znaczeniowe zawarte w przekazach pochodzących z obu objawień oraz analizuje strukturę wizji obu zakonnic. Zdaniem autora ich cechą charakterystyczną jest rzadko spotykane w historii objawień prywatnych połączenie poznania pojęciowego z poznaniem obrazowym. W ramach analizy sfery znaczeniowej zostaje też podjęta próba odczytania wspólnego celu działania Osób Trójcy Świętej objawionych mistyczkom.

Biogram autora

  • Zbigniew Treppa - Uniwersytet Gdański
    Dr hab. Zbigniew Treppa, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakładu Antropologii Obrazu, członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego, Polskiego Centrum Syndonologicznego oraz zespołu eksperckiego w Narodowym Centrum Kultury. Prowadzi badania w zakresie teologii wizualnej i mistagogii obrazu. zbigniewtreppa@icloud.com.

Bibliografia

Bator Z., Współczesna ikona Boga Ojca. Nowatorstwo czy herezja?, „Teologia w Polsce” 9 (2015) nr 1, s. 97–108.

Evdokimov P., Sztuka ikony, teologia piękna, tłum. M. Żurowska, Warszawa 1999.

Jan Paweł II, Encyklika Dives in misricordia.

Jan Paweł II, List do artystów.

Kasper W., Miłosierdzie. Klucz do chrześcijańskiego życia, tłum. R. Zajączkowski, Poznań 2014.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Kowalska F., Dzienniczek, Warszawa 1999.

Michalenko S., Devotion to the Divine Mercy, Goa 1984.

Łukaszuk T., Ikona w życiu, w wierze i w teologii Kościoła, Kraków 2008.

Osuch K., Zawierzeni Bogu Ojcu, http://mateusz.pl/mt/ko/Krzysztof-Osuch-SJ-Rok-2012-Zawierzeni-Bogu-Ojcu.htm (16.11.2017).

Pyc M., Tajemnica Jezusa Chrystusa w definicji wiary Soboru Nicejskiego II, „Studia Gnesnensia” 25 (2011), s. 206–224.

Quenot M., Ikona okno ku wieczności, tłum. H. Paprocki, Białystok 1997.

Ratzinger J., Duch liturgii, tłum. E. Pieciul, Poznań 2002.

Ravasio E. E., Bóg Ojciec mówi do swoich dzieci, tłum. W. Kapica, Katowice 2017.

Ryś G., Skandal miłosierdzia, Kraków 2015.

Schönborn Ch., Ikona Chrystusa, tłum. W. Szymona, Poznań 2001.

Sobór Watykański II, Konstytucja Dei Verbum, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 1968, s. 350–363.

Sopoćko M., Dziennik, Białystok 2010.

Szałkowska K. (s. Teresa ZSJM), Tajemnica Miłosierdzia. Stulecie urodzin św. Faustyny Kowalskiej, Warszawa 2005.

Uspienski L., Teologia ikony, tłum. M. Żurowska, Poznań 1993.

Pobrania

Opublikowane

2018-09-30

Numer

Dział

Artykuły tematyczne

Podobne artykuły

1-10 z 69

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.