Pustelnik jako duchowy pielgrzym – próba pastoralnoteologicznej interpretacji „migracji ascetycznej” w oparciu o dokumenty Kościoła

Autor

  • Maciej Ostrowski Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.2171

Słowa kluczowe:

monastycyzm, migracja ascetyczna, ucieczka od świata, duchowe pielgrzymowanie, życie konsekrowane

Abstrakt

Autor poddaje teologicznej analizie pojęcie migracji ascetycznej pojawiające się w życiu monastycznym. Stara się udowodnić, że niektóre formy życia mnichów przypominają duchową pielgrzymkę. Mnisi wykonują ruch w fizycznej sferze, odchodząc w odosobnione miejsce. Podejmują tam różne formy pokuty. To pozwala im na wejście w głębię swojego serca, poświęcenie się modlitwie i medytacji. Z drugiej strony spojrzenie z dystansu na doczesny świat i służenie światu zdobytą przez siebie mądrością. Autor interpretuje rzeczone pojęcia i formy monastyczne w świetle współczesnych dokumentów Kościoła. Formy realizowane dziś w życiu osób konsekrowanych, zwłaszcza współczesnych pustelników i zakonów kontemplacyjnych, stanowią kontynuację wielowiekowych doświadczeń i tradycji. Są nimi doświadczanie samotności i ograniczenie przestrzeni życia w celu osiągania wyżyn duchowości. Mnisi naśladują Paschę Chrystusa, już dziś duchowo pielgrzymując do radości nieba. Także wysiłek zdążania do świętości jest charakterystycznym elementem ich duchowej wędrówki. Autor wspomina istniejące w historii zjawisko mnichów – pielgrzymów wędrujących dla Chrystusa, głoszących Ewangelię i przyjmujących ciągłą podróż jako formę ascezy, jak też pielgrzymowanie do pustelników, u których szukano wsparcia. Kościół w życiu mnichów – pustelników znajduje wzór dla swej ponadczasowej duszpasterskiej misji. Kościół bowiem jest wspólnotą pielgrzymów, a życie każdego chrześcijanina jest pielgrzymką.

Biogram autora

  • Maciej Ostrowski - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
    Ks. Maciej Ostrowski – profesor zwyczajny doktor habilitowany, dyrektor Instytutu Teologii Praktycznej oraz kierownik Katedry Teologii Pastoralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II; sekretarz Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek; specjalizuje się w problematyce pastoralnej z zakresu migracji, turystyki, pielgrzymowania, wolnego czasu, ekologii, parafii i ugrupowań kościelnych. E-mail: maciej.ostrowski@upjp2.edu.pl.

Bibliografia

Ambroży św., O ucieczce od świata, w: św. Ambroży, Wybór pism, Warszawa 1971, s. 89–128 (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, 7).

Augustyn św., De vera religione, http://ww.ultramontes.pl/De_vera_religione.htm (29.11.2015).

Gądecki S., Homilia do pielgrzymów w poznańskiej katedrze, 6 lipca 2014, http://www.przewodniczacy.info/#!Ze-wzgl%C4%99du-na-Twoj%C4%85-wi%C4%99ksz%C4%85-wiar%C4%99-Wyj%C5%9Bcie-pieszej-pielgrzymki-na-Jasn%C4%85-G%C3%B3r%C4%99/chng/554938820cf23d016475ebc1 (29.12.2015).

Guillaumont A., U źródeł monastycyzmu chrześcijańskiego, przekł. S. Wirpszanka, t. 1, Kraków 2006.

Hałas S., Pustynia miejscem próby i spotkania z Bogiem, Kraków 1999.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fuga_mundi (30.11.2015).

Jackowski A., Pielgrzymowanie, Wrocław 1998.

Jackowski A., Sołjan I., Bilska-Wodecka E., Wielka encyklopedia geografii świata, t. 15, Religie świata. Szlaki pielgrzymkowe, Poznań 1999.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Vita consecrata, 25 marca 1996.

Jan Paweł II, Życie wędrówką do domu Ojca, Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, Castel Gandolfo, 30 sierpnia 1998, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/modlitwy/ap_30081998.html (20.12.2015).

Jougan A., Słownik kościelny łacińsko-polski, Lwów 1938.

Kolumban Młodszy św., Reguła Mnichów, http://przemijapostac.blogspot.com/2012/05/o-ty-zycie-ludzkie-kruche-i-smiertelne.html (29.12.2015).

Komisja Konferencji Episkopatu Włoch ds. Duszpasterstwa Czasu Wolnego Turystyki i Sportu, Pielgrzymowanie u progu trzeciego tysiąclecia, Rzym, 29.06.1998, „Salvatoris Mater” 4 (1999), s. 311–336.

Leclerq J., U źródeł duchowości Zachodu, przekł. S. Sztuka, red. nauk. T. M. Gronowski, Kraków-Tyniec 2009 (Źródła Monastyczne, 49).

Orygenes, Homilie o Księdze Kapłańskiej, przekł. S. Kalinkowski, wprow. H. Pietras, Kraków 2013.

Papieska rada ds. Migracji i Podróżnych, Pielgrzymka w Wielkim Jubileuszu roku 2000, w: Duszpasterstwo pielgrzymów i turystów, oprac. M. Ostrowski, Kraków 2003, s. 13–25.

Pieńkos J., Słownik łacińsko-polski. Łacina w nauce i kulturze, Zakamycze 2001.

Sondel J., Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków [CD], Kraków 2003.

Thomas C., Leon-Dufour X., Pustynia, w: Słownik teologii biblijnej, Poznań 1990, s. 838–842.

Pobrania

Opublikowane

2017-10-01

Numer

Dział

Artykuły tematyczne

Podobne artykuły

1-10 z 245

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.