Ojciec Augustyn Jankowski OSB jako konferencjonista

Autor

  • Stanisław Kyc Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.2175

Słowa kluczowe:

Augustyn Jankowski, konferencje, życie konsekrowane, opat, archiwum zakonne

Abstrakt

W artykule podjęto tematykę konferencji jako formy przepowiadania słowa Bożego. Jest to przedmiot zainteresowania homiletyki fundamentalnej. Zakres artykułu obejmuje konferencje drukowane o. Augustyna Jankowskiego OSB, zebrane w książce Ciasna brama i wąska droga. O współczesną odnowę życia zakonnego. Są one zapisem konferencji autora o życiu konsekrowanym. Ponadto jako źródło pracy wykorzystano kroniki z archiwum opactwa tynieckiego z lat 1985–1993, lkiedy to o. Augustyn pełnił urząd opata. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: jakie są cechy identyfikujące o. Augustyna jako konferencjonistę?

Biogram autora

  • Stanisław Kyc - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
    O. Stanisław Kyc OSB, mnich – kapłan opactwa tynieckiego, kapelan Domu Gości, nauczyciel religii w Tynieckim Gimnazjum Społecznym. Absolwent podyplomowego studium retorycznego na UJ. W 2016 roku ukończył studia licencjackie z teologii, obecnie kontynuuje naukę na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, na Wydziale Teologicznym – kierunek: komunikacja religijna. E-mail: stanislaw@benedyktyni.pl.

Bibliografia

Benedykt z Nursji, św., Reguła. Grzegorz Wielki, św., Dialogi. Księga II, przeł. A. Świderkówna, Kraków-Tyniec 2008.

Benedyktyni tynieccy w średniowieczu, materiały z sesji naukowej, Wawel–Tyniec, 13–15 października 1994, red. K. Żurowska, Kraków-Tyniec 1995.

Biblia Tysiąclecia, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, Poznań–Warszawa 19844, Poznań 20005.

Chmiel J., Dignus est accipere. Laudacja wygłoszona w czasie promocji O. Prof. dra hab. Augustyna Jankowskiego OSB doktora honoris causa Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie dnia 7 grudnia 1996 r., „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 50 (1997) l, s. 51–56.

Deklaracje i Konstytucje Benedyktyńskiej Kongregacji Zwiastowania, Kraków-Tyniec 2008.

Duch i Oblubienica mówią: „Przyjdź”. Księga pamiątkowa dla Ojca Profesora Augustyna Jankowskiego OSB w 85 rocznicę urodzin, red. W. Chrostowski, Warszawa 2001.

Dyk S., Rekolekcje, w: Encyklopedia katolicka, t. 16, red. E. Gigilewicz i in., Lublin 2012, s. 1371–1375.

Florkowski A., Lubiń klasztor benedyktynów, Kościan 2008.

Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich, przeł. i red. R. Rubinkiewicz, Warszawa 1999.

Jan Kasjan, Rozmowy z ojcami, t. 2. Rozmowy XI–XVII, red. M. T. Gronowski, S. Hiżycki, Kraków-Tyniec 2015 (Źródła Monastyczne, 70).

Jankowski A., Konferencje, w: A. Jankowski, Ciasna brama i wąska droga. O współczesną odnowę życia zakonnego, Poznań–Warszawa 1984, s. 320.

Lekcjonarz mszalny, Poznań 2015.

Łoziński B., Leksykon zakonów w Polsce, Warszawa 1998.

Monastyczna Liturgia Godzin, Kraków-Tyniec 1980, 1981.

Mszał Rzymski dla diecezji polskich, Poznań 20092.

Nikt z nas nie żyje dla siebie…. Rozmowa z o. Augustynem Jankowskim OSB, o zmiennych kolejach jego życia na tle zakrętów historii i przemian w Kościele, red. W. Alicki, Kraków 2005.

Panuś K., Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim. Kaznodziejstwo w Polsce od oświecenia do XXI wieku, cz. 2, Kraków 2001.

Pilch Z., Apologijne konferencje, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1973, s. 792–794.

Rękopis archiwalny, Archiwum Opactwa tynieckiego, ABT 1/3/1/7, Kronika Opactwa w Tyńcu T. 7 (14.07.1983 – 9.03.1986).

Rękopis archiwalny, Archiwum Opactwa tynieckiego, ABT 1/3/1/8, Kronika Opactwa w Tyńcu T. 8 (9.03.1986 – 15.08.1989).

Rękopis archiwalny, Archiwum Opactwa tynieckiego, ABT 1/3/1/9, Kronika Opactwa w Tyńcu T. 9 (21.10.1989 – 28.11.1993).

Rękopis archiwalny, Archiwum Opactwa tynieckiego, ABT 1/4/2/12–14, Kronika nowicjatu Opactwa w Tyńcu T. 12–14 (26.08.1981 – 3.10.1983).

Rękopis archiwalny, Archiwum Opactwa tynieckiego, ABT 1/4/2/15–17, Kronika nowicjatu Opactwa w Tyńcu T. 15–17 (4.10.1983 – 16.12.1988).

Rękopis archiwalny, Archiwum Opactwa tynieckiego, ABT 1/4/2/18–19, Kronika nowicjatu Opactwa w Tyńcu T. 18–19 (17.12.1988 – 26.01.1993).

Rękopis archiwalny, Archiwum Opactwa tynieckiego, ABT 1/4/2/9–11, Kronika nowicjatu Opactwa w Tyńcu T. 9–11 (21.03.1976 – 26.08.1981).

Rękopis archiwalny, Archiwum Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo

III Zakonu św. Franciszka w Krakowie przy ul. Smoleńsk 6 (1976–1986).

Siwek G., Rekolekcje wczoraj i dziś, Kraków 2011, s. 28–29 (Redemptoris Missio, 30).

Sławiński H., Historia, struktura i znaczenie lekcjonarza mszalnego, „Colloquia Theologica Adalbertina. Practica et Canonica” 8/3 (2001), s. 69–91.

Słownik terminów literackich, red. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Słowiński, Wrocław–Warszawa–Kraków 2008.

Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 2002.

Tyniec, sztuka i kultura benedyktynów od wieku XI–XVIII, Katalog wystawy w zamku królewskim na Wawelu, październik–grudzień, Kraków 1994.

Za przewodem ewangelii, oprac. benedyktyni tynieccy, Kraków-Tyniec 1986.

Życie konsekrowane w dokumentach Kościoła od Vaticanum II do Vita consecrata, zebrał, oprac., wstępami opatrzył i indeksy sporządził, B. Hylla, Kraków 1998.

Pobrania

Opublikowane

2017-10-01

Numer

Dział

Artykuły tematyczne

Podobne artykuły

1-10 z 89

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.