Siostra Klara Staszczak (1905–1991) jako przykład heroicznej realizacji konsekracji zakonnej

Autor

  • Mariola Małgorzata M. Michalak Katolicki Uniwersytet Lubelski

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.2174

Słowa kluczowe:

powołanie, duchowość benedyktyńska, śluby zakonne czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, heroiczna realizacja konsekracji

Abstrakt

Klementyna Staszczak – s. Maria Klara urodziła się 6 listopada 1905 roku w Żdżarach w powiecie włodzimierskim. W 1922 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Pierwsze śluby zakonne złożyła 15 sierpnia 1924 roku w Kowlu, śluby wieczyste – 15 sierpnia 1931 roku w Łucku. Na Ukrainie przebywała w latach 1924–1943; 1971–1986; 1989–1991. Siostra Klara Staszczak szczególnie umiłowała Kresy Wschodnie, którym oddała całe swe serce. Heroizm realizacji konsekracji zakonnej s. Klary ukształtowała wiara, przeżywana w codziennej modlitwie oraz podejmowanym trudzie kroczenia drogą przykazań i Ewangelii. Heroiczne wręcz pokonywanie trudności na drodze odnawiającego się zgromadzenia na Kresach Wschodnich pokazuje silne zjednoczenie s. Klary z Chrystusem. Dzięki całkowitemu oddaniu siebie Jezusowi jako Panu i Zbawicielowi oraz rzetelnej pracy w duchu Reguły św. Benedykta, s. Klarze udało się na nowo zaszczepić i rozwinąć działalność Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek na Ukrainie. Całe jej życie było służbą Bogu, Kościołowi, zgromadzeniu i drugiemu człowiekowi, szczególnie temu najbardziej potrzebującemu ewangelicznej troski. Zmarła 19 czerwca 1991 roku w Barze na Podolu, tam też została pochowana. Do dnia dzisiejszego siostry na Ukrainie kontynuują spuściznę duchową matki założycielki, którą s. Klara po 60 latach nieobecności sióstr na Kresach Wschodnich zaszczepiła na nowo na tej ziemi.

Biogram autora

  • Mariola Małgorzata M. Michalak - Katolicki Uniwersytet Lubelski
    S. mgr lic. Mariola Małgorzata Michalak – benedyktynka misjonarka, doktorantka w Instytucie Teologii Duchowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Bibliografia

Archiwum Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Otwocku.

Błogosławieni, którzy w umierają w Panu. Nekrologia Sióstr Benedyktynek Misjonarek i szczególnych dobroczyńców Zgromadzenia (1924–1999), praca zbiorowa pod red. J. Kalinowskiej, Olsztyn 2000.

Gogola J. W., Mistycy i mistyka Karmelu, Kraków 2007.

Gogola J. W., Rady ewangeliczne, Kraków 1999.

Gogola J. W., Teologia komunii z Bogiem, Kraków 2003.

Jagłowski A., Historia Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. O. Benedykta, Olsztyn 1955, Archiwum Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Otwocku, mps.

Jan Paweł II, Adhortacja Vita Consecrata, Rzym 1996.

Jan Paweł II, Wielki Jubileusz wezwaniem dla rodzin. Katecheza środowa, 29.12.1999, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_29121999.html (07.02.2013).

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Knabit L., Tajemnice zakonu, Kraków 2008.

Kowalska F. J., Duchowość benedyktyńska realizowana przez Siostry Benedyktynki Misjonarki w Delegaturze Zgromadzenia na Ukrainie, Warszawa 1999.

Kycia L., O. Mieczysław Albert Krąpiec, www.kul.pl/o-mieczyslaw-albert-krapiec-op,art_9087.html (15.01.2013).

List od przełożonej generalnej z 4.01.1972 r., Archiwum Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Otwocku P12/2.

Misiurek J., Modlitwa, medytacja, kontemplacja, mistyka. Dzieje problematyki, Lublin 2011.

Paszkowska T., Misterium konsekracji osób w perspektywie Soboru Watykańskiego II, Lublin 2005.

Piaścik E., Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek na Ukrainie w latach 1977–1991, Lublin 2008.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysiąclecia, Poznań 2008.

Rękopisy własne s. Klary Staszczak, Archiwum Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Otwocku P 12/3.

Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002.

Staszczak K., Drogi Opatrzności Bożej w czasie II wojny światowej dla Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Wspomnienia, oprac. A. J. Kalinowska OSB, Olsztyn 1998 (Seria Biograficzna, 4).

Staszczak K., Zapiski z podróży do Murafy USRR dn. 22 lipca 1971 r., Archiwum Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Otwocku P12/3/1 rkps.

św. Benedykt, Reguła, Tyniec 1979.

Wolska M., Zaangażowanie Sióstr Benedyktynek Misjonarek na rzecz Kościoła katolickiego na Ukrainie. Referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Sesji Naukowej Zaangażowanie duchowieństwa polskiego na rzecz Kościoła katolickiego na Wschodzie (Ukraina), Lublin, 21–22.10.2005.

Wspomnienia Wojtka Dudzika w: Dokumenty, życiorysy, podróże, Listy s. Klary, Archiwum Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Otwocku, rkps, tk. P 12/1.

www.katolicy.eu [brak autora] podstrona: Polscy księża represjonowani w bolszewickiej Rosji w latach 1917–1991, Abp Ignacy Dub-Dubowski, ordynariusz diecezji łucko-żytomierskiej (12.10.2012).

www.katolicy.eu [brak autora] podstrona: Polscy księża represjonowani w bolszewickiej Rosji w latach 1917–1991, Ks. Feliks Sznarbachowski, działacz narodowy (12.10.2012).

www.katolicy.eu [brak autora] podstrona: Polscy księża represjonowani w bolszewickiej Rosji w latach 1917–1991, Bp. Jan Olszański, duszpasterz Polaków w ZSRR (12.10.2012).

Życiorys s. Klementyny Klary Staszczak, w: Dokumenty, życiorysy, podróże, Listy s. Klary, Archiwum Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Otwocku, rkps, tk. P 12/1.

Pobrania

Opublikowane

2017-10-01

Numer

Dział

Artykuły tematyczne

Podobne artykuły

1-10 z 69

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.