Znaczenie ciała w duchowości Karola de Foucauld

Autor

  • Wojciech Zyzak Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.2173

Słowa kluczowe:

Karol de Foucauld, duchowość, ciało

Abstrakt

Autor artykułu bada znaczenie ciała w duchowości błogosławionego Karola de Foucauld. Pokazuje godność ludzkiego ciała stworzonego na obraz i podobieństwo Boga. Ta godność niepomiernie wzrosła dzięki wcieleniu Słowa i całemu dziełu odkupienia. Tekst podkreśla także znaczenie Mistycznego Ciała Chrystusa i Eucharystii w duchowości chrzescijańskiej. Wszystko to stanowi element „cielesnego” doświadczenia Boga, które to doświadczenia wymaga odpowiedniej ascezy.

Biogram autora

  • Wojciech Zyzak - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
    Ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, ur. 1969 w Żywcu. Od 1993 kapłan diecezji bielsko-żywieckiej. Od 2014 rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Zainteresowania naukowe: duchowość laikatu, duchowość kapłańska, mistyka karmelitańska, duchowość zmartwychwstańców. Najważniejsze publikacje: Zjednoczenie z Bogiem w życiu Ojca Pio (Francesco Forgione). Studium na podstawie jego pism, Kraków 2000; Fundamentalna rola wiary w życiu i pismach świętej Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), Kraków 2005; Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Duchowość chrześcijańska na świeckiej drodze życia, Kraków 2008; Kapłaństwo prezbiterów. Studium nauczania Jana Pawła II, Kraków 2010. E-mail: wojciech.zyzak@upjp2.edu.pl.

Bibliografia

Auer A., Weltoffener Christ. Grundsätzliches und Geschichtliches zur Laienfrömmigkeit, Düsseldorf 1966.

Boulanger J. C., Modlitwa oddania, przeł. L. Danilecka, Kraków 2013.

Bouvier M., Le Christ de Charles de Foucauld, Paris 2004.

Foucauld Ch. de, Aux plus petits de mes frères, Paris 1977 (Ouvres Spirituelles du Père Charles de Foucauld).

Foucauld Ch. de, Carnet de Béni Abbés, Paris 1993 (Ouvres Spirituelles du Père Charles de Foucauld).

Foucauld Ch. de, Commentaire de saint Matthieu, Paris 1989 (Ouvres Spirituelles du Père Charles de Foucauld).

Foucauld Ch. de, Considérations sur les fêtes de l`année, Paris 1987 (Ouvres Spirituelles du Père Charles de Foucauld).

Foucauld Ch. de, Crier l’Évangile, Paris 2004 (Ouvres Spirituelles du Père Charles de Foucauld).

Foucauld Ch. de, En vue de Dieu seul. Méditations sur les passages des Saints Évangiles relatif à quinze vertus, t. 1, Paris 1999 (Ouvres Spirituelles du Père Charles de Foucauld).

Foucauld Ch. de, L’Esprit de Jésus, Paris 2005 (Ouvres Spirituelles du Père Charles de Foucauld).

Foucauld Ch. de, L’Imitation du Bien-aimé. Méditations sur les Saintes Évangiles, Paris 1997 (Ouvres Spirituelles du Père Charles de Foucauld).

Foucauld Ch. de, La bonté de Dieu. Méditations sur les Saintes Evangiles, Paris 1996 (Ouvres Spirituelles du Père Charles de Foucauld).

Foucauld Ch. de, La Dernière Place. Retraite à Nazareth, Paris 2003 (Ouvres Spirituelles du Père Charles de Foucauld).

Foucauld Ch. de, Lettres à son ami Henry de Casteries 1901–1916, Paris 2011.

Foucauld Ch. de, Lettres et carnet, Paris 1966.

Foucauld Ch. de, Méditations sur les psaumes, Paris 2002 (Ouvres Spirituelles du Père Charles de Foucauld).

Foucauld Ch. de, Petit frère de Jésus, Paris 2003 (Ouvres Spirituelles du Père Charles de Foucauld).

Foucauld Ch. de, Qui peut résister à Dieu, Paris 1980 (Ouvres Spirituelles du Père Charles de Foucauld).

Foucauld Ch. de, Règlements et Directoire, Paris 1995 (Ouvres Spirituelles du Père Charles de Foucauld).

Foucauld Ch. de, Seul avec Dieu, Paris 2004 (Ouvres Spirituelles du Père Charles de Foucauld).

Foucauld Ch. de, Voyager dans la nuit, Paris 1979 (Ouvres Spirituelles du Père Charles de Foucauld).

Foucauld K. de, Umiłowane ostatnie miejsce. Listy do braci trapistów, tłum. N. Przybylska, Kraków 2011.

Häring B., Nauka Chrystusa, t. 3, J. Klenowski, Poznań 1963.

Maciuszko J. T., Duchowość, w: Religia. Encyklopedia PWN, red. T. Gadacz, B. Milerski, t. 3, Warszawa 2001, s. 295.

Maurin M., Żyć kontemplacją w sercu świata, Kraków 2005.

Napiórkowski A., Teologia XX i XXI wieku, Kraków 2016.

Royo Marin A., Teologia della perfezione cristiana, Roma 1961.

Six J. F., Itinéraire spirituel de Charles de Foucauld, Paris 1958.

Six J. F., L’aventure de l’amour de Dieu. 80 lettres inédites de Charles de Foucauld à Louis Massignon, Paris 1993.

Tessarolo A., Teologia serca Jezusowego, przekł. Z. Morawiec, Kraków 1983.

Tüchle H., Bouman C. A., Historia Kościoła, t. 3, przeł. J. Piesiewicz, Warszawa 1986.

Pobrania

Opublikowane

2017-10-01

Numer

Dział

Artykuły tematyczne

Podobne artykuły

1-10 z 187

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.