Duchowość maryjna Fultona J. Sheena

Autor

  • Wojciech Zyzak Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.1788

Słowa kluczowe:

Fulton Sheen, duchowość, Maryja, pobożność maryjna

Abstrakt

Autor artykułu bada znaczenie Najświętszej Maryi Panny w duchowości amerykańskiego biskupa Fultona J. Sheena. Pokazuje duchowość maryjną jako aspekt duchowości chrześcijańskiej, opartej na wzorze postawy Matki Bożej. Jego duchowość, oparta na biblijnych i dogmatycznych podstawach, realizuje się w specyficznej pobożności maryjnej. Autor najpierw ukazuje obraz Maryi, jaki wyłania się z pism Sheena. Następnie omawia najważniejsze formy pobożności maryjnej. Na koniec, ukazując jej wzorczość, zastanawia się, na ile ta forma duchowości spełnia zasady pogłębionej pobożności maryjnej zawartej w adhortacji Marialis cultus.

Biogram autora

  • Wojciech Zyzak - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
    Ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, ur. 1969 w Żywcu. Od 1993 roku kapłan diecezji bielsko­‑żywieckiej. Od 2014 rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Zainteresowania naukowe: duchowość laikatu, duchowość kapłańska, mistyka karmelitańska, duchowość zmartwychwstańców. Najważniejsze publikacje: Zjednoczenie z Bogiem w życiu Ojca Pio (Francesco Forgione). Studium na podstawie jego pism, Kraków 2000; Fundamentalna rola wiary w życiu i pismach świętej Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), Kraków 2005; Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Duchowość chrześcijańska na świeckiej drodze życia, Kraków 2008; Kapłaństwo prezbiterów. Studium nauczania Jana Pawła II, Kraków 2010. E­‑mail: wojciech.zyzak@upjp2.edu.pl.

Bibliografia

Connor Ch. P., The spiritual legacy of archbishop Fulton J. Sheen, New York 2010.

Dieterich H., Through the year with Fulton Sheen. Inspirational selections for each day of the year, San Francisco 2003.

Massa M. S., Catholics and Catholics and American culture, Fulton Sheen, Dorothy Day, and the Notre Dame football team, New York 1999.

Napiórkowski S. C., Sikorski A., Maryjny wymiar duchowości chrześcijańskiej, [w:] Teologia duchowości katolickiej, red. W. Słomka, Lublin 1993, s. 366–375.

Reeves T. C., America’s Bishop. The life and times of Fulton J. Sheen, San Francisco 2001.

Rodriguez J., Meet Fulton Sheen, beloved preacher and teacher of the word, Cincinnati 2006.

Rybicki A., Maryjna duchowość, [w:] Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin–Kraków 2002, s. 493–496.

Shamon A. J. M., The bishop Sheen we knew, Oak Lawn 1997.

Sheen F. J., Archbishop Fulton Sheen’s St. Thérèse. A treasured love story, Irving, Tx 2007.

Sheen F. J., Bishop Sheen Writes: Christmas, „Toledo Sunday Blade”, 23.12.1956, s. 11.

Sheen F. J., Calvary and the mass. A missal companion, „The Catholic Primer” 2006, s. 4–34.

Sheen F. J., Communism and the conscience of the West, New York 1951.

Sheen F. J., God love you, New York 1981.

Sheen F. J., Lent and Easter wisdom from Fulton J. Sheen, Liguori–Missouri 2004.

Sheen F. J., Life is worth living, San Francisco 1999.

Sheen F. J., Life of Christ, New York 2008.

Sheen F. J., Lift up your heart, Liguori–Triumth 1997.

Sheen F. J., Seven words of Jesus and Mary, Liguori–Triumth 2001.

Sheen F. J., The eternal Galilean, New York 1997.

Sheen F. J., The moral universe: A preface to Christian living, Milwaukee 2010.

Sheen F. J., The priest is not his own, San Francisco 2005.

Sheen F. J., The prodigal world, New York 2003.

Sheen F. J., The world’s first love, San Francisco, 2010.

Sheen F. J., Those mysterious priests, New York 2005.

Sheen F. J., Three to get married, New York 2011.

Sheen F. J., Treasure in clay: the autobiography of Fulton J. Sheen, New York 1982.

Sheen F. J., You, New York 2003.

Sheen F. J., Your life is worth living, Schnecksville 2001.

Włoch M., Kapłaństwo prezbiterów w ujęciu Fultona J. Sheena, Kraków 2014.

Pobrania

Opublikowane

2016-09-20

Podobne artykuły

1-10 z 52

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.