Tematy rozważań pasyjnych „Siedmiu ostatnich słów Jezusa” Fultona Johna Sheena w audycjach radiowych „The Catholic Hour”

Autor

  • Dawid Surmiak Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.3791

Słowa kluczowe:

Fulton J. Sheen, siedem ostatnich słów Jezusa, kazania pasyjne, wielki post, radio

Abstrakt

Szczególnym kontekstem głoszenia krzyża Chrystusowego są kazania pasyjne na temat ostatnich siedmiu słów Jezusa wypowiedzianych na krzyżu. Tego zadania wielokrotnie podejmował się Fulton J. Sheen na łamach audycji „The Catholic Hour”, w których przemawiał do swoich słuchaczy przez ponad 20 lat. Kapłan, poza interpretacją samych słów Jezusa, omawiał m.in. życie Matki Bożej, wyjaśniał słuchaczom Mszę Świętą, rozważał prośby z modlitwy „Ojcze Nasz”, omawiał cnoty, grzechy główne, błogosławieństwa Jezusa oraz kierował rozważania, do konkretnych grup osób, które wyrzuciły Boga z życia. W artykule zostało przedstawione jego nauczanie w kontekście wyjaśniania prawd Bożych i nauczania o wierze, oraz poznawania, kim jest człowiek ze wskazaniem na zagadnienia moralne.

Biogram autora

  • Dawid Surmiak - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
    Ks. Dawid Surmiak (ORCID: 0000-0001-9716-1553) – prezbiter diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła rzymskokatolickiego; mgr lic., doktorant Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Obecnie pracuje w parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach os. Brzeszcze. E-mail: dawid.surmiak@gmail.com.

Bibliografia

Jones M.A., Historia USA, Gdańsk 2002.

Ligęza A., Wilk M., Od popiołu do ognia. Rozmowy o czytaniach liturgicznych okresu Wielkiego Postu, Kraków 2010.

Martin J., Siedem ostatnich słów Jezusa, Poznań 2016.

Panuś K., Historia kaznodziejstwa, Kraków 2007.

Parowicz I., Arcybiskup Fulton J. Sheen – mikrofon Boga i ciało medialne, „Studia Kulturoznawcze” 1/14 (2018), s. 175–197.

Piedziewicz M., Ewangelizacja przed media w posłudze Arcybiskupa Fultona J. Sheena, „Studia Leopoliensia” 10 (2017), s. 251–259.

Piedziewicz M., Fulton Sheen. Fenomen programu telewizyjnego Life is Worth Living, Poznań 2019.

Piedziewicz M., Kaznodzieja świata. Życia i działalność arcybiskupa Fultona J. Sheena, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2 (2006), s. 62–75.

Sarmiento A., Małżeństwo chrześcijańskie, Kraków 2002.

Sheen F.J., Kalwaria i Msza Święta, Sandomierz 2017.

Sheen F.J., O sztuce miłości i przebaczenia. Błogosławieństwa i krzyż, Warszawa 2020.

Sheen F.J., One Lord: One World, Huntington IN b.r.w.

Sheen F.J., Siedem grzechów głównych, Poznań 2018.

Sheen F.J., The Fullness of Christ, Huntington IN b.r.w.

Sheen F.J., The Life of Christ, Huntington IN 1952.

Sheen F.J., The Queen of Seven Swords, Huntington IN b.r.w.

Sheen F.J., The Seven Last Words and the Seven Virtues, Huntington IN b.r.w.

Sheen F.J., The Seven Last Words, Huntington IN 1945.

Sławiński H., Geneza, kontekst i tematyka kazań pasyjnych, „Polonia Sacra” 18 (2014) nr 2 (35), s. 75–99.

Szczepaniak M., Msza fonogeniczna. Pierwsza polska radiowa transmisja mszy świętej i towarzyszące jej okoliczności, Poznań 2013.

Szczepaniak M., Nowe media a nowa ewangelizacja. Wyzwania dla wychowawców, „Studia Teologiczne – Białystok – Drohiczyn – Łomża” 30 (2012), s. 311–325.

Szewczyk L., Kaznodziejstwo w służbie nowej ewangelizacji, w: Nowa ewangelizacja wyzwaniem dla Kościoła w Polsce, red. B. Biela, Katowice 2011, s. 293–314.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-31

Numer

Dział

Poszukiwania teologiczne

Podobne artykuły

1-10 z 122

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.