Kazania w kulturze polskiej. Edycje kolekcji tematycznych

Autor

  • Kazimierz Panuś Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.4144

Słowa kluczowe:

kaznodziejstwo, edytorstwo, kazania, kultura, polska

Abstrakt

W latach 2012–2019 w ramach dwóch konkursów finansowanych z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH) wydano 7 obszernych tomów antologii kazań. To „monumentalne dzieło” (prof. Alina Nowicka-Jeżowa, UW) mieści na ponad czterech tysiącach stron teksty kazań zarówno znanych i docenionych kaznodziejów, jak i mówców minorum gentium, komentarz naukowy do nich oraz aparat krytyczny. Seria, której wspólny tytuł brzmi: Kazania w kulturze polskiej. Edycje kolekcji tematycznych, „wyrasta powoli na jedną z najważniejszych w polskiej humanistyce XXI wieku” (prof. Roman Mazurkiewicz, UP). Po latach zaniedbań zespół badawczy projektu podjął na nowo szeroko zakrojone prace nad tym ogromnym i nierozpoznanym dotychczas zasobem źródeł, jakim są kazania. Artykuł przestawia stan badań nad dziejami kaznodziejstwa polskiego, założenia projektu Kazania w kulturze polskiej i uczestniczące w nim zespoły badawcze, kryteria doboru tekstów kazań, osiągnięcia w realizacji projektu oraz uwagi krytyczne wskazane przez recenzentów.

Biogram autora

  • Kazimierz Panuś - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
    Ks. Kazimierz Panuś – prof. zw. dr hab., kierownik Katedry Homiletyki na Wydziale Teologicznym UPJPII, prezes Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Autor m.in. trzytomowego Zarysu historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim (Kraków 1999–2001); kierownik projektu Kazania w kulturze polskiej. Edycje kolekcji tematycznych (Kraków 2012–2019) Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, w ramach którego krytycznie opracowano i wydano siedem obszernych antologii kazań, omówionych w artykule. Zajmuje się historią kaznodziejstwa, homiletyką, edytorstwem kazań i hagiografią.

Bibliografia

Barkowski I., Niełatwa sztuka wydawania kazań, „Ruch Literacki” (2015) nr 2, s. 226–231.

Bracha K., Is it worth publishing anthologies of sermons? On the margins „Kazania w kulturze polskiej. Edycje Kolekcji Tematycznych” [Sermons in Polish Culture. Editions of Thematic Collections], ed. Kazimierz Panuś, vols. 1–3, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2014, pp. 1849, „Res Historica” 47 (2019), s. 333–348.

Kosiński S., Maryjno-społeczna myśl kardynała Augusta Hlonda, „Studia Claromontana” 10 (1989), s. 76–90.

Mazurkiewicz R., Łaciński pierwowzór kazań maryjnych Jana z Szamotuł (Paterka), „Ruch Literacki” (2013) z. 1, s. 15–34.

Nowicka-Jeżowa A., Polska ars praedicandi. Od Peregryna z Opola do Karola Wojtyły, red. J.A. Chrościcki, Warszawa 2016, s. 247–260 (Barok. Historia–Literatura–Sztuka, 45/46).

Ostafiński W., Antologia polskich kazań maryjnych, funeralnych i pasyjnych, „Biblioteka Kaznodziejska” (2015) nr 1 (159), s. 19–22.

Pasierb J.S., Miejsce kaznodziejstwa w kulturze polskiej, w: J.S. Pasierb, Pionowy wymiar kultury, Kraków 1983, s. 90–103.

Ryczek W., Pasja Chrystusa: kaznodziejskie renarracje, „Terminus” 3 (2015) nr 17, s. 369–377.

Włosek M., Maryjny wymiar posługi Augusta Hlonda, Kraków 2004.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Numer

Dział

Sprawozdania i recenzje

Podobne artykuły

1-10 z 42

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.