Przekształcenie Ordynariatu dla Polaków w Niemczech w Polską Misję Katolicką w Niemczech

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.27409

Słowa kluczowe:

duszpasterstwo, duszpasterstwo polskojęzyczne, emigracja, migranci, Niemcy, Polska Misja Katolicka w Niemczech

Abstrakt

Ze względu na szczególne położenie Polaków w Niemczech po zakończeniu drugiej wojny światowej i konieczność objęcia ich opieką duszpasterską, decyzją Stolicy Apostolskiej z dnia 5 czerwca 1945 powołany został Ordynariat dla Polaków w Niemczech, który był diecezją personalną. W stosunkowo krótkim czasie i to pomimo bardzo trudnych warunków udało się zorganizować skuteczne struktury duszpasterskie. Główny ciężar pracy spoczywał na parafiach, których liczebność z czasem zaczęła się zmniejszać wraz z malejącą liczbą Polaków w Niemczech. W związku z nowym prawodawstwem dotyczącym duszpasterstwa migrantów w roku 1976 dotychczasowa diecezja personalna dla Polaków została przekształcona w Polską Misję Katolicką w Niemczech. Towarzyszyła temu również zmiana statusu księdza odpowiedzialnego za polskie duszpasterstwo na terenie Niemiec. Nowe struktury okazały się adekwatne do pojawiających się później wyzwań duszpasterskich i dzięki temu do dnia dzisiejszego Polska Misja Katolicka w Niemczech może się rozwijać.

Bibliografia

Bakalarz J., Arcybiskup Józef Gawlina jako duchowy opiekun Polonii, Lublin 1982, s. 103–125 (Studia Polonijne, 5).

Bakalarz J., Podstawowe dokumenty Kościoła w sprawie opieki duszpasterskiej nad migrantami, Lublin 1981, s. 5–14 (Studia Polonijne, 4).

Bober S., Duszpasterstwo polskie w Niemczech, w: Duszpasterstwo polskojęzyczne w Niemczech 1945–2005, red. S. Bober, S. Budyn, Lublin–Hannover 2006, s. 23–58.

Kongregacja Biskupów, Instrukcja De pastorali migratorum cura, Rzym 1969.

Księga jubileuszowa duszpasterstwa polskiego w Niemczech, red. F. Mrowiec, K. Kosicki, J. Mandziuk, S. Stawny, Würzburg 1995.

List bp. Szczepana Wesołego do Sekretarza Konferencji Episkopatu Niemiec ks. prałata Józefa Homeyera z dnia 24 czerwca 1976, Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech w Hanowerze (w języku niemieckim).

List Delegata Prymasa Polski dla Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp. Władysława Rubina do Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech ks. Stefana Leciejewskiego z dnia 9 marca 1976 (N.621/76), Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech w Hanowerze.

List Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego do Konferencji Episkopatu Niemiec (na ręce Przewodniczącego kard. Józefa Höffnera) z dnia 17 listopada 1976 r., Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech w Hanowerze.

List Prymasa Polski Stefana kard. Wyszyńskiego do Rektora Polskiej Misji Katolickiej w RFN ks. Stefana Leciejewskiego z dnia 20 lutego 1976 (N.382/76/P.), Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech w Hanowerze.

Nadolny A., Organizacja duszpasterstwa polskiego na terenie Niemiec Zachodnich 1945–1975, Lublin 1977, s. 279–306 (Studia Polonijne, 2).

Necel W., Kształtowanie się i rozwój struktur polskojęzycznego duszpasterstwa w Niemczech, „Prawo Kanoniczne” 57 (2014) nr 2, s. 37–52.

Necel W., Prawo migranta do specjalnego duszpasterstwa, Warszawa 2012.

Rubin W., Wesoły S., List okólny Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Emigracji Zmiana w Duszpasterstwie Polskim w Niemczech, Rzym, 28.02.1976, Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech w Hanowerze.

Święs K., Polskojęzyczne duszpasterstwo w Niemczech. Aktualne uwarunkowania i inicjatywy, Lublin 2017, s. 75–96 (Studia Polonijne, 38).

Trzcielińska-Polus A., Polska Misja Katolicka w Niemczech — jej rola w integracji środowiska polskiego, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 37 (2004) z. 1, s. 22–30.

Wczoraj i dziś duszpasterstwa polskiego w Niemczech, red. S. Budyn, B. Ostafin, K. Święs, Hannover 2016.

Pobrania

Opublikowane

2024-03-08

Numer

Dział

Artykuły

Podobne artykuły

1-10 z 62

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.