Przepowiadanie słowa w kontekście przemian religijności młodych Niemców i Polaków

Autor

  • Michał Wilkosz Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.2387

Słowa kluczowe:

młodzież, religijność, przepowiadanie, Niemcy, Polska

Abstrakt

Badania nad warunkami życia i religijnością młodzieży niemieckiej i polskiej wskazują na postępujące przemiany, jakie w obszarze życia religijnego dokonują się wśród współczesnego pokolenia młodych Niemców i Polaków. Zasadniczo można je uporządkować w dwóch grupach: 1) odnoszące się jednocześnie do młodzieży polskiej i niemieckiej, 2) traktujące osobno każdą z grup młodzieży.
W obliczu przemian zachodzących w religijności młodych Polaków i młodych Niemców należy uwzględniać propozycje takich form ewangelizacyjnych, które odpowiadają mentalności i duchowym potrzebom młodej generacji. Przede wszystkim należy zmienić podejście do sposobu przepowiadania, a mianowicie nie tylko dbać o merytorczną stronę przekazu ale także uwzględnić nowe formy i konteksty głoszenia.

Biogram autora

  • Michał Wilkosz - Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
    Ksiądz mgr lic. Michał Wilkosz – kapłan archidiecezji krakowskiej i doktorant Albert-Ludwigs-Universität Freiburg we Fryburgu Bryzgowijskim. Od 2017 roku pełni funkcję sekretarza rektora Polskich Misji Katolickich w Niemczech. E-mail: michal.wilkosz@gmail.com.

Bibliografia

„Jugend 2015”. 17. Shell Jugendstudie, Hg. M. Albert i in., Frankfurt am Main 2015.

„Wie ticken Jugendliche 2012? ”. Lebenswelten von Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren in Deutschland, Hg. M. Calmbach i in., Berlin 2011.

„Wie ticken Jugendliche 2016?”. Lebenswelten von Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren in Deutschland, Hg. M. Calmbach i in., Berlin 2016.

Beck U., Der eigene Gott: von der Friedensfähigkeiten und dem Gewaltpotential der Religionen, Frankfurt am Main 2008.

Biela B., Szkoły nowej ewangelizacji w Polsce. Zasady i sposoby działania, w: Nowa ewangelizacja wyzwaniem dla Kościoła w Polsce, red. B. Biela, Katowice 2011, s. 449–497.

Boguszewski R., Młodzież o sobie: wartości, obyczajowość, grupy odniesienia, w: Młodzież 2013, red. M. Grabowska, J. Kalka, Warszawa 2014 (Opinie i Diagnozy – CBOS), s. 109–111.

Fiałkowski M., Małe grupy religijne środowiskiem ewangelizacji młodzieży, „Warszawskie Studia Pastoralne” 9 (2014), s. 213–222.

Forderung der jungen Generation an Bischöfe, Priester, Prediger und Lehrpersonen, w: Die Wahrheit lehren und leben. Predigten uns Ansprachen zu Schulfragen, Hg. R. Graber, Abensberg 1979, s. 35–37.

Franiciszek, Miłosierdzie ma zawsze młode oblicze, https://www.tvp.info/26330483/franciszek-na-bloniach-milosierdzie-ma-zawsze-mlode-oblicze (22.08.2017).

Gensicke Th., Die Wertorientierungen der Jugend (2002–2015). Religiosität und Kirche, w: Jugend 2015. 17. Shell Jugendstudie, Hg. M. Albert i in., Frankfurt am Main 2015, s. 250–257.

Jonda B., Młodzież w Polsce i jej stosunek do Kościoła, w: Pomiędzy sekularyzacją i religijnym ożywieniem. Podobieństwa i różnice w przemianach religijnych w Polsce i Niemczech, red. E. Firlit i in., Kraków 2012, s. 441–452.

Käppler M., Morgenthaler Ch., Wertorientierung, Religiosität, Identität und die psychische Gesundheit Jugendlicher, Stuttgart 2013.

Łachut W., Aktualne wyzwania i kierunki w posłudze słowa wśród młodzieży, „Seminare. Poszukiwania Naukowe” 15 (1999), s. 45–62.

Lipiec D., Marketing relacji a duszpasterstwo, „Teologia Praktyczna” 16 (2015), s. 17–20.

Mariański J., Religijność młodzieży polskiej w procesie przemian, „Zeszyty Naukowe KUL” 2 (2010), s. 39–61.

Mariański J., Religijność w procesie przemian. Szkice socjologiczne, Warszawa 1991.

Pawlina K., Religijność polskiej młodzieży, http://www.katolik.pl/religijnosc-polskiej-mlodziezy,1156,416,cz.html (20.05.2017).

Pobrania

Opublikowane

2018-03-31

Numer

Dział

Artykuły tematyczne

Podobne artykuły

1-10 z 41

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.