Rozważać, zakorzeniać, głosić – misja osób konsekrowanych w świecie w nauczaniu św. Jana Pawła II i papieża Franciszka

Autor

  • Jacek Kiciński Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.3658

Słowa kluczowe:

powołanie, radykalizm, misja, świat

Abstrakt

Powołanie zakonne jest darem dla całego Kościoła. Jest ono przedmiotem szczególnej troski poszczególnych papieży. Zarówno św. Jan Paweł II, jak i papież Franciszek otaczają osoby zakonne szczególnym szacunkiem. Niniejsze opracowanie stanowi próbę ukazania życia zakonnego w perspektywie powołania, radykalizmu i posłania w ujęciu Jana Pawła II i Franciszka. Ich myśli wyznaczają właściwy kierunek życia osób konsekrowanych. Tym kierunkiem jest wskazywanie już tu – na ziemi na perspektywę wieczności.

Biogram autora

  • Jacek Kiciński - Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
    Jacek Kiciński CMF (ORCID 0000-0002-9032-9584) – biskup pomocniczy wrocławski, profesor zw. Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, kierownik Katery Duchowości Kapłańskiej i Życia Konsekrowanego, przewodniczący Komisji Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP, autor wielu artykułów poświęconych teologii duchowości, zwłaszcza duchowości kapłańskiej i osób konsekrowanych.

Bibliografia

Benedykt XVI, Światłość świata, Kraków 2011.

Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, Kraków 2014.

Franciszek, Adhortacja apostolska Gaudete et exultate, Częstochowa 2018.

Giemza B., Apostolski wymiar życia konsekrowanego w nauczaniu Jana Pawła II, Wrocław 2012.

Gogola J.W., Rady ewangeliczne, Kraków 1999.

Hernik J.A., Powołani by być, Kraków 2015.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Redemptionis donum, Kraków 1996.

Jan Paweł II, Ewangeliczne ubóstwo istotnym warunkiem życia konsekrowanego, w: Życie konsekrowane w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 1996, s. 53–56.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Vita consecrata, Poznań 1996.

Kiciński J., Powołanie, konsekracja, misja, Wrocław 2009.

Kongregacja do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Radujcie się…, Warszawa 2014.

Kongregacja do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Kontemplujcie, Warszawa 2014.

Kongregacja do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Rozpoznawajcie, Warszawa 2014.

Kongregacja do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Młode wino, nowe bukłaki, Warszawa 2014.

Paredes J. C. R. G., Przymierze i trzy rady, Kraków 2017.

Parzyszek Cz., Życie konsekrowane w posoborowym nauczaniu Kościoła, Ząbki 2007.

Terrinoni U., Słowo Boże i śluby zakonne, Kraków 2003.

Pobrania

Opublikowane

2020-07-31

Numer

Dział

Artykuły tematyczne

Podobne artykuły

1-10 z 38

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.