Misja osób konsekrowanych we współczesnym świecie w ujęciu papieża Franciszka

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.26207

Słowa kluczowe:

życie konsekrowane, misja, papież Franciszek, współczesny świat, duchowość

Abstrakt

Artykuł przedstawia zagadnienie misji osób konsekrowanych we współczesnym świecie na podstawie nauczania Franciszka. Według papieża apostolstwo osób poświęconych Bogu na własność nie jest pozbawione niepewności i trudności, wynikających przede wszystkim z obecnej kondycji życia konsekrowanego. Franciszek powierza osobom konsekrowanym misję przebudzenia świata. Jego zdaniem cechą charakteryzującą życie konsekrowane jest proroctwo. Istota misji osób konsekrowanych jest wyznaczona przez Ewangelię. Są one wezwane, by nieść i przekazywać wszystkim pocieszenie samego Boga oraz nadzieję. Mają być prawdziwymi matkami i ojcami duchowymi oraz budować kulturę spotkania.

Biogram autora

  • Małgorzata Pagacz - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

    Małgorzata Pagacz USJK – dr, należy do Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, teolog duchowości, mgr matematyki (Uniwersytet Jagielloński), prowadzi wykłady na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (pracownik nieetatowy), odpowiedzialna za formację profesek czasowych swego Zgromadzenia.

Bibliografia

Benedykt XVI, Homilia podczas mszy świętej w święto Ofiarowania Pańskiego: Wiara potrafi rozpoznać mądrość słabości, 02.02.2013, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 3–4 (2013), s. 19–21.

Benedykt XVI do osób konsekrowanych, red. M. Saj, Kraków 2007.

Franciszek, Evangelii gaudium.

Franciszek, List apostolski do zakonnic i zakonników na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego, Watykan 2014.

Franciszek, Spotkanie z seminarzystami, nowicjuszami i nowicjuszkami: Wiarygodni i konsekwentni, 06.07.2013, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 8–9 (2013), s. 41–45.

Franciszek, Homilia podczas mszy świętej dla seminarzystów, nowicjuszy i nowicjuszek: Ewangelizacji dokonuje się na klęczkach, 07.07.2013, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 8–9 (2013), s. 45–46.

Franciszek, Homilia podczas mszy świętej dla biskupów, kapłanów, zakonników, zakonnic i seminarzystów w Rio de Janeiro: Idźmy na rozstaje dróg, 27.07.2013, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 10 (2013), s. 17–18.

Franciszek, Przemówienie do księży, zakonników i zakonnic w katedrze św. Rufina: Kościół wzrasta dzięki atrakcyjności świadectwa, 04.10.2013, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 11 (2013), s. 13–15.

Franciszek, Homilia podczas mszy świętej w święto Ofiarowania Pańskiego: Spotkanie Jezusa z Jego ludem, 02.02.2014, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 2 (2014), s. 26–27.

Franciszek, Homilia podczas mszy świętej w uroczystość Zesłania Ducha Świętego: Duch Święty nauczycielem życia, 08.06.2014, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 7 (2014), s. 21–22.

Franciszek, Spotkanie z kapłanami, zakonnikami, seminarzystami i rodzinami w Palo: Trzeba czynić więcej dla ubogich, 17.01.2015, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 2 (2015), s. 23–24.

Franciszek, Homilia podczas Nieszporów na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan: Ekumenizm krwi dzisiejszych męczenników, 25.01.2015, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 2 (2015), s. 49–50.

Franciszek, Homilia podczas mszy świętej w święto Ofiarowania Pańskiego: Maryja i Symeon z Dzieciątkiem na ręku, 02.02.2015, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 2 (2015), s. 50–51.

Franciszek, Homilia podczas mszy świętej na zakończenie Roku Życia Konsekrowanego: Niczym rzeka w morzu miłosierdzia, 02.02.2016, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 2 (2016), s. 30–31.

Franciszek, Spotkanie z duchowieństwem, osobami konsekrowanymi i seminarzystami w Sarajewie: Nie zapominajcie o przeszłości, 06.06.2015, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 6 (2015), s. 12–14.

Franciszek, Homilia podczas mszy świętej dla kapłanów, seminarzystów i osób konsekrowanych w sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie: Zapisujmy życiem karty Ewangelii miłości, 30.07.2016, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 7–8 (2016), s. 23–24.

Franciszek, Kultura spotkania. Homilia w Domu św. Marty, 13.09.2016, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/homilie/swmarta_13092016.html (18.08.2021).

Franciszek, Przemówienie do kapłanów i zakonników w Skopje: Czułość, cierpliwość i współczucie dla innych, 07.05.2019, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/przemowienia/macedonia-duchowni_07052019.html (18.08.2021).

Franciszek, Przemówienie do kapłanów, osób konsekrowanych i Ekumenicznej Rady Kościołów w Rabacie: Kościół wzrasta nie dzięki prozelityzmowi, ale dzięki przyciąganiu i świadectwu, 31.03.2019, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/przemowienia/maroko-duchowni_31032019.html (18.08.2021).

Franciszek, Homilia podczas mszy świętej w Bukareszcie: Umacniajcie kulturę spotkania, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 7–8 (2019), s. 24–26.

Franciszek, Perełki z Domu św. Marty, tłum. A. Chadzińska, Kraków 2014.

Franciszek, Siła powołania, tłum. A. Fijałkowska-Żydok, Poznań 2018.

Kijas Z., Papież Franciszek i nasze marzenia o Kościele, Kraków 2013.

Kongregacja do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Radujcie się. List okólny do osób konsekrowanych z nauczania Papieża Franciszka, Warszawa 2014.

Kongregacja do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Rozpoznawajcie. Do osób konsekrowanych podążających szlakiem znaków Bożych, Warszawa 2014.

Kongregacja do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Głoście. Do osób konsekrowanych świadków Ewangelii wśród narodów, Warszawa 2016.

Pagacz M., Kultura spotkania w życiu konsekrowanym według papieża Franciszka, „Teologia Dogmatyczna” 15 (2020), s. 123–143.

Pagacz M., Życie konsekrowane znakiem nadziei dla współczesnego świata w nauczaniu Kościoła od Soboru Watykańskiego II, Kraków 2019.

Semeraro M. D., Niedoskonali, ale szczęśliwi. Profetyczny wymiar życia konsekrowanego, tłum. A. Gogolin, Kraków 2015.

Spadaro A., Spotkanie papieża Franciszka z Wyższymi Przełożonymi Zakonnymi: Bądźcie prawdziwymi prorokami, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 5 (2014), s. 47–53.

Pobrania

Opublikowane

2022-06-30

Numer

Dział

Artykuły

Podobne artykuły

1-10 z 169

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.