Misje miasta jako narzędzie ewangelizacji na peryferiach

Autor

  • Andrzej Makowski Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.2383

Słowa kluczowe:

ewangelizacja, kerygmat, misje miasta, misje ludowe, misje miłosierdzia

Abstrakt

Cała działalność Kościoła powinna być podporządkowana ewangelizacji (EN 14). Współczesny kontekst społeczny i kulturowy przynagla wspólnotę Kościoła do ciągłego poszukiwania nowych sposobów dotarcia z Ewangelią do współczesnego człowieka. Papież Franciszek podkreśla ukierunkowanie misyjne Kościoła wraz ze wszystkimi jego strukturami (EG 27). W misyjną opcję papieską wpisują się misje miasta jako jedna z najnowszych form misji ludowych. Stosują one rozmaitość metod głoszenia Ewangelii w celu dotarcia do jak najszerszego grona. W sposób szczególny chcą objąć swoim zasięgiem ludzi zamieszkałych na peryferiach wielkich aglomeracji miejskich. Stąd też w programie misyjnym możemy odnaleźć wielość propozycji wydarzeń kulturalno-religijnych.

Biogram autora

  • Andrzej Makowski - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
    Ojciec dr Andrzej Makowski – redemptorysta, prefekt Tirocinium Pastoralnego Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w Lublinie, wykładowca homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie. Misjonarz i rekolekcjonista w Polsce i za granicą. Prowadzi dni skupienia dla osób duchownych. E-mail: makoandrzej@gmail.com.

Bibliografia

Benedykt XVI, Światłość otwierająca człowiekowi oczy. Homilia Papieża podczas Mszy św. na zakończenie Synodu Biskupów, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/homilie/synbp_28102012.html (05.07.2017).

Bratysława: Misje Miłosierdzia, http://www.redemptor.pl/bratyslawa-misje-milosierdzia/ (26.04.2017).

Congregazione per la Dottrina della Fede, Indicazioni pastorali per l’Anno della Fede, http://www.annusfidei.va/content/novaevangelizatio/it/annus-fidei/indicazioni-pastorali-per-l-anno-della-fede.html (21.01.2016).

Dluhý R., Mission of mercy in Slovak capital, http://www.cssr.news/2016/08/mission-of-mercy-in-slovak-capital/ (26.04.2017).

Droga miłosierdzia, http://liturgia.wiara.pl/doc/3059989.Droga-Milosierdzia (28.06.2017).

Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium.

Franciszek, Bulla Misericordiae vultus.

Guglia C.C., Il Vangelo agi Ultimi. Le missioni popolari, Roma 1990.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Catechesi tradendae,.

Jan Paweł II, Bulla Apertite portas Redemptori.

Kasper W., Nowa ewangelizacja – wyzwanie pastoralne, teologiczne i duchowe, w: Nowa ewangelizacja. Impulsy do ożywienia wiary, red. G. Augustin, Ząbki 2012, s. 19–37.

Kasper W., Wort und Sakrament, Mainz 1970.

Koch K., Misja czy dymisja Kościoła. Wyzwania nowej ewangelizacji, w: Nowa ewangelizacja. Impulsy do ożywienia wiary, red. G. Augustin, Ząbki 2012, s. 38–85.

La carpa misionera, http://www.datamarkets.com.ar/redentoristas/misiones/popular/carpa_todo.htm (05.07.2017).

Misie Milosrdenstva 22.máj – 28.máj 2016, pohľad späť, http://redemptoristi.sk/misie-milosrdenstva-22-maj-28-maj-2016-pohlad-spat/ (26.04.2017).

Misja Warszawy – w niedzielę rozpoczyna się ewangelizacja stolicy, http://nowaewangelizacja.org/%E2%80%9Emisja-warszawy-w-niedziele-rozpoczyna-sie-ewangelizacja-stolicy/ (05.07.2017).

Misje w Lublinie, „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie” 4 (1936), s. 152–153.

Missionaries of Mercy a living sign of God’s forgiveness, http://www.cssr.news/2016/02/missionaries-of-mercy-a-living-sign-of-gods-forgiveness/ (04.04.2016).

Mularska A., „Misja Warszawy” w parafiach, http://misja-warszawy.pl/parafie (05.07.2017).

Navarro A., Parroquia evangelizadora. Sistema integral de la nueva evangelizacion, México 1994.

Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, Celebracje miłosierdzia, z. 1, Kraków 2015.

Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, Żyć Rokiem wiary. Program duszpasterski, Częstochowa 2012.

Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi.

Rey D., Parafio obudź się! Wyzwania nowej ewangelizacji, tłum. K. Czaplicka, Gubin 2014.

Seweryniak H., Franciszkowe marzenie o Kościele „w drodze”, „Homo Dei” 2 (2014), s. 58–73.

Siwek G., Misje ludowe. Historia – teologia – praktyka, Kraków 2009.

Synod Biskupów, XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne, Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary, „Lineamenta” 2011.

Szewczyk M., Nowa (stara) misja Kościoła, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAP/pk201150-nowaew.html (05.07.2017).

Wielkie misje w Lublinie, „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie” 2 (1936), s. 75.

Pobrania

Opublikowane

2018-03-31

Numer

Dział

Artykuły tematyczne

Podobne artykuły

1-10 z 66

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.