Morskie podróże św. Maksymiliana

Aleksandra Kijak-Sawska

Abstrakt


W latach 1930–1936 św. Maksymilian Maria Kolbe odbył siedem większych (dwudziesto-, trzydziestodniowych) morskich podróży misyjnych, których celem było tworzenie placówek Niepokalanowa na Dalekim Wschodzie. Autorka artykułu postanowiła przyjrzeć się temu okresowi życia i działalności św. Maksymiliana ze szczególnym uwzględnieniem problematyki morskich podróży. W artykule wykorzystano dzienniki i notatki o. Kolbego prowadzone na bieżąco w trakcie każdej z podróży. Analiza tych dokumentów pozwoliła poznać morskie doświadczenia polskiego misjonarza oraz specyfikę każdej z podróży. Autorka artykułu zidentyfikowała, na podstawie notatek o. Maksymiliana, każdy ze statków, którymi podróżował przyszły święty. Dotarła do szczegółowych informacji na temat każdego statku, badając archiwa (w wersji zdigitalizowanej) operatorów morskich (takich jak Lloyd Triestino, Messageries Maritimes, Osaka Yoshen Kaisha). Informacje te (np. dane techniczne statków, historie poszczególnych jednostek) wzbogaciły materiał z dzienników o. Maksymiliana. Niezaprzeczalnym walorem artykułu są dołączone do tekstu unikatowe zdjęcia statków, którymi podróżował św. Maksymilian.

Słowa kluczowe


św. Maksymilian Maria Kolbe; podróż morska; turystyka morska; cruising; misje franciszkańskie; ewangelizacja, Niepokalanów; Mugenzai no Sono; Rycerz Niepokalanej; Japonia; Chiny; Indie; Nagasaki; statek wycieczkowy; Lloyd; Messageries Maritimes

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Domański J., Św. Maksymilian Maria Kolbe, wyd. VI, Niepokalanów 2012.

Dyczewski L., St. Maximilian’s Kolbe missionary heritage, Warszawa 1988.

Frossard A., Forget not love. The passion of Maximilian Kolbe, San Francisco 1991.

Kalvelage F. M., Maksymilian Kolbe – święty od Niepokalanej, tłum. A. Bielawska, Sandomierz 2011.

Kijas Z., Św. Maksymilian Maria Kolbe franciszkanin, Kraków 2003.

Kluz W., Człowiek XX wieku. Święty Maksymilian Maria Kolbe, t. 1, 2, Niepokalanów 1992.

Kolbe M. M., Pisma, cz. 1, Niepokalanów 2007; cz. 2, Niepokalanów 2008.

Philippe M., Maksymilian Kolbe. Kapłan, dziennikarz, męczennik, tłum. J. M. Kłoczowski, wyd. I, Warszawa 2013.
Copyright (c) 2015 Aleksandra Kijak-Sawska