Modlitwa szkołą nadziei w życiu osób konsekrowanych według Benedykta XVI

Autor

  • Małgorzata Pagacz Akademia Katolicka w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.3986

Słowa kluczowe:

życie konsekrowane, modlitwa, nadzieja, Benedykt XVI, duchowość

Abstrakt

Artykuł przedstawia zagadnienie modlitwy osób konsekrowanych na podstawie nauczania Benedykta XVI. Według papieża, modlitwa – która stanowi o istocie życia osób całkowicie poświęconych Bogu – jest pierwszym ważnym miejscem uczenia się nadziei opartej na Bogu i Jego obietnicach. Osoby konsekrowane pełnią posługę nadziei, ponieważ więź z Chrystusem i życie duchowe są dla nich czymś fundamentalnym. Poprzez swoje życie oddane modlitwie i kontemplacji rzeczy Bożych wskazują, gdzie odnawia się i oczyszcza wiara oraz ufność. Modlitwa osób konsekrowanych wyraża ofiarę składaną przez nich Bogu; jako znak nadziei ma niezastąpione znaczenie we współczesnym świecie.

Biogram autora

  • Małgorzata Pagacz - Akademia Katolicka w Warszawie
    Małgorzata Pagacz USJK – dr, należy do Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, teolog duchowości, mgr matematyki (Uniwersytet Jagielloński), wykładowca, odpowiedzialna za formację profesek czasowych swego Zgromadzenia.

Bibliografia

Augustyn z Hippony, Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Kraków 2004.

Benedykt XVI, Do wiernych Kościoła katolickiego w Republice Chińskiej Powołania i formacja zakonna, w: Benedykt XVI do osób konsekrowanych, red. M. Saj, Kraków 2009, s. 141–144.

Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, Kraków 2007.

Benedykt XVI, Homilia w święto Ofiarowania Pańskiego Nieoceniony dar życia konsekrowanego, w: Benedykt XVI do osób konsekrowanych, red. M. Saj, Kraków 2009, s. 49–55.

Benedykt XVI, Homilia podczas Nieszporów w święto Ofiarowania Pańskiego Życie konsekrowane świadectwem umiłowania Ewangelii, ORpol. 3 (2011), s. 27.

Benedykt XVI, Homilia w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Kiedy otwieramy się na Boga, nasze życie staje się bogate i wielkie, ORpol. 9–10 (2012), s. 31–32.

Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy św. w święto Ofiarowania Pańskiego Wiara potrafi rozpoznać mądrość słabości, ORpol. 3–4 (2013), s. 19–21.

Benedykt XVI, Nie lękajmy się przyszłości. Niedzielna modlitwa z Papieżem, w: Benedykt XVI do osób konsekrowanych, red. M. Saj, Kraków 2009, s. 169–173.

Benedykt XVI, Orędzie na 45. Światowy Dzień Modlitw o Powołania Powołania w służbie Kościoła misyjnego, ORpol. 3 (2008), s. 7.

Benedykt XVI, Przemówienie do duchowieństwa, osób konsekrowanych i seminarzystów w Mariazell Iść za Chrystusem znaczy przyswajać sobie Jego styl życia, w: Benedykt XVI do osób konsekrowanych, red. M. Saj, Kraków 2009, s. 145–156.

Benedykt XVI, Przemówienie do osób konsekrowanych diecezji rzymskiej Kościół i świat potrzebują Waszego świadectwa, w: Benedykt XVI do osób konsekrowanych, red. M. Saj, Kraków 2009, s. 41–47.

Benedykt XVI, Przemówienie na spotkaniu z duchowieństwem w Sydney Bądźcie znakiem odnowy dla ludu Bożego, w: Benedykt XVI do osób konsekrowanych, red. M. Saj, Kraków 2009, s. 241–251.

Benedykt XVI, Przemówienie podczas Międzynarodowego Sympozjum Instytutów Świeckich Bądźcie w świecie ewangelicznym zaczynem, w: Benedykt XVI do osób konsekrowanych, red. M. Saj, Kraków 2009, s. 103–112.

Benedykt XVI, Przemówienie podczas spotkania z klaryskami w czasie podróży apostolskiej do Brazylii Poprzez cichą, ofiarną modlitwę głoście przesłanie miłości, która zwycięża ból, nałóg i śmierć, w: Benedykt XVI do osób konsekrowanych, red. M. Saj, Kraków 2009, s. 127–132.

Benedykt XVI, Przemówienie w opactwie cystersów w Heiligenkreuz Niczego nad służbę Bożą nie przedkładać, w: Benedykt XVI do osób konsekrowanych, red. M. Saj, Kraków 2009, s. 157–168.

Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, Częstochowa 2013.

Heschel A.J., Prosiłem o cud. Antologia duchowej mądrości, tłum. A. Gomola, Poznań 2001.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, Watykan 2003.

Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia, Watykan 2003.

Jezus Chrystus, jedyny Zbawiciel świata, wczoraj, dziś i na wieki. Oficjalny dokument Papieskiego Komitetu Obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, Katowice 1996.

Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994.

Kłoczowski J.A., Rekolekcje o nadziei, Kraków 2005.

Łuźniak A., Struktura nadziei w ujęciu św. Augustyna, w: Oblicza chrześcijańskiej nadziei, red. W. Irek, Wrocław 2008, s. 47–60.

Nguyen van Thuan F.X., Drogi nadziei, tłum. J. Chapska, Katowice–Ząbki 2002.

Nguyen van Thuan F.X., Modlitwy nadziei, tłum. P. Pindur, Katowice 2007.

Nguyen van Thuan F.X., Nadzieja nie zawodzi. Refleksje w świetle Pisma Świętego i dokumentów soborowych, tłum. J. Chapska, Katowice–Ząbki 2002.

Oblicza nadziei, red. M. Worbs, Opole 2008.

Pagacz M., Życie konsekrowane znakiem nadziei dla współczesnego świata w nauczaniu Kościoła od Soboru Watykańskiego II, Kraków 2019.

Philippe F., Aby nie stracić nadziei, tłum. M. Krzeptowska, Kraków 1997.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 2002.

Ratzinger J., Patrzeć na Chrystusa, tłum. J. Merecki, Kraków 2005.

Sarah R., Diat N., Bóg albo nic. Rozmowa o wierze, tłum. A. Kuryś, Warszawa 2016.

Szymik J., Theologia Benedicta, t. 1, Katowice 2010.

Urbański S., Nadzieja w modlitwie chrześcijańskiej, w: Nadzieja w postawie ludzkiej, red. W. Słomka, Lublin 1992, s. 167–202.

Pobrania

Opublikowane

2021-08-31

Numer

Dział

Artykuły tematyczne

Podobne artykuły

1-10 z 136

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.