La sofferenza di padre Pio come partecipazione alla passione di Cristo

Autor

  • Błażej Strzechmiński Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.748

Słowa kluczowe:

ból, cierpienie, krzyż, męka Chrystusa, noc ciemna, odkupienie, ofiara, pokusa, powołanie, stygmaty, szatan, transwerberacja, współcierpienie, współodkupienie

Abstrakt

Analizując fenomen cierpienia ojca Pio jako jego aktywnego uczestnictwa w cierpieniach Chrystusa, odkrywamy jego komplementarną dwubiegunowość: z jednej strony mamy do czynienia z rodzajem szczególnej łaski, która manifestuje się poprzez zjawiska fizyczne i duchowe na ciele i duszy zakonnika, a z drugiej strony pozostaje dla niego samego niepojętą tajemnicą. Autor w swym artykule rozważa zagadnienie cierpienia ojca Pio z perspektywy chrystologicznej, to znaczy takiej, która w cierpieniu widzi rzeczywistą wartość o zbawczym znaczeniu, pod warunkiem że ma ona swe odniesienie do Chrystusa, który nadał cierpieniu taki właśni sens i walor. Cierpienie nie jest tu przejawem odrzucenia przez Boga, ale zaproszeniem do uczestnictwa w wielkim misterium odkupienia dokonanym przez Chrystusa. Autor prezentuje dwa poziomy współuczestnictwa ojca Pio w cierpieniach Chrystusa: pierwszy nakreśla ramy jego powołania do tej misji, a drugi ukazuje jej realizację jako programu życiowego, który wypełnia się poprzez dobrowolną ofiarę z samego siebie i przyjęcie krzyża.

Biogram autora

  • Błażej Strzechmiński - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

    Błażej Strzechmiński OFMCap (ur. 1969) – wykładowca, duszpasterz, rekolekcjonista. Uzyskał tytuł licencjata teologii ze specjalizacją z duchowości na Papieskim Uniwersytecie Antonianum w Rzymie. Obecnie doktorant na Wydziale Teologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Autor kilku artykułów poświęconych duchowości św. ojca Pio.

Bibliografia

Bambini S., In linguaggio della fede nella cultura della “sofferenza” e della “morte” (1), “L’Italia Francescana” 77/1 (2002), p. 11–30.

Benedetto da San Marco in Lamis, Un giovane sacerdote di angelici costumi, in Confratelli di Padre Pio… Dedicato a fr. Gerardo di Flumeri, a cura di L. Lotti, San Giovanni Rotondo 2003, p. 32–34.

Catechismo della Chiesa Cattolica. Testo integrale e commento teologico, a cura di R. Fisichella, Casale Monferrato 1994.

Chomik S., Valore morale della sofferenza umana nell’insegnamento di Giovanni Paolo II (1978–1988), Roma 1989.

Commissione Teologica Internazionale, Alcune questioni sulla teologia della redenzione (1995), in Documenti 1969–2004, Bologna 2006, p. 551–559.

D’Apolito A., Padre Pio da Pietrelcina. Ricordi – Esperienze – Testimonianze, San Giovanni Rotondo 19832.

De Simone A., Il Crocifisso del XX secolo. Padre Pio da Pietrelcina, Foggia 2001.

Di Flumeri G., La transverberazione di padre Pio da Pietrelcina, San Giovanni Rotondo 1985.

Fernando Da Riese San Pio X, Il mistero della croce in Padre Pio, in Atti del 1° Convegno di studi sulla spiritualità di Padre Pio (San Giovanni Rotondo, 1–6 maggio 1972), a cura di G. di Flumeri, San Giovanni Rotondo 1973, p. 71–97.

Flick M., Alszeghy Z., Il mistero della croce. Saggio di teologia sistematica, Brescia 1978.

Lavecchia L., L’itinerario di fede di Padre Pio da Pietrelcina nell’Epistolario, San Giovanni Rotondo 2004.

Mazzeo M., Lettere di Pietro. Lettera di Giuda. Nuova versione, Milano 2002.

McDermott J. M., La sofferenza umana nella Bibbia. Saggio di teologia biblica, Napoli 1990.

Da Pobladura M., Alla scuola spirituale di Padre Pio da Pietrelcina, San Giovanni Rotondo 1978.

Padre Pio da Pietrelcina, Epistolario I. Corrispondenza con i direttori spirituali (1910–1922), a cura di M. da Pobladura e A. da Ripabottoni, San Giovanni Rotondo 19953.

Pasquale G., La nuova immagine di Dio e dell’uomo. Per una interpretazione del dono delle stimmate di Padre Pio, “Communio” 181 (2002), p. 63–71.

Pasquale G., Padre Pio. Sperare oltre il soffrire, Milano 2003.

Pasquale G., Padre Pio. Vita e spiritualità della sofferenza vissuta cristianamente, “Rivista di Ascetica e Mistica” 2 (2000), p. 341–357.

Patrizio G., Padre Pio, il Santo del Gargano, San Giovanni Rotondo 2004.

Sofferenza e salvezza, a cura della Scuola Superiora di Teologia della Croce, Roma 1981.

Spiteris Y., Il “fenomeno” p. Pio un’interpretazione teologica, “L’Italia Francescana” 77/2 (2002), p. 53–70.

Spiteris Y., Imitazione – conformità con Cristo nella spiritualità di San Pio da Pietrelcina, in Studi su Padre Pio. Atti del I Convegno di studi sulla spiritualità di San Padre Pio. Rassegna quadrimestrale di ricerche su Padre Pio 4 (gennaio–aprile 2003/1).

Spiteris Y., Una visione delle stimmate di Padre Pio alla luce della teologia orientale, in Atti del Convegno di studio sulle Stimmate del Servo di Dio Padre Pio da Pietrelcina (San Giovanni Rotondo, 16–20 settembre 1987), a cura di G. Di Flumeri, San Giovanni Rotondo 1988.

Gusso G., Padre pio visto da un medico, in Atti del 1° Convegno di studi sulla spiritualità di Padre Pio, (San Giovanni Rotondo, 1–6 maggio 1972), a cura di G. Di Flumeri, San Giovanni Rotondo 1973.

Opublikowane

2014-04-01

Numer

Dział

Artykuły tematyczne

Podobne artykuły

1-10 z 95

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.