Całun Turyński a relacje ewangelistów o Męce Pańskiej

Autor

  • Roman Bogacz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.4143

Słowa kluczowe:

Całun Turyński, męka Chrystusa, Krzyż św., pogrzeb Jezusa

Abstrakt

Chociaż w świetle nauki nie można z całą pewnością stwierdzić, że Całun Turyński jest płótnem, w które w czasie pogrzebu był owinięty Jezus Chrystus, to jednak przez analogię można przeprowadzić badania porównawcze danych o Męce Pańskiej wyprowadzonych z Ewangelii z wynikami badań syndonologów zajmujących się analizą naukową Całunu. Artykuł jest próbą takiego właśnie porównania relacji Ewangelistów z danymi z Całunu Turyńskiego. Okazuje się, że nie ma w tych danych żadnych sprzeczności, wręcz pasują one w całości do ewangelicznych opisów. Co więcej, opisy te w wielu punktach są lapidarne. Natomiast badania nad Całunem dostarczają wielu szczegółów, o których ewangeliści nie wspominają.

Biogram autora

  • Roman Bogacz - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
    Ks. Roman Bogacz – ur. w 1963 roku w Lubniu, biblista, prof. UPJPII, dr hab. teologii. Specjalizuje się w badaniach nad Listem do Hebrajczyków. Jest członkiem Polskiego Centrum Syndonologicznego.

Bibliografia

Accornero P.G., Całun. Historia, nauka, kult, Kielce 2017.

Barberis B., Boccaletti M., Całun – kwestia wciąż otwarta, Kielce 2011.

Nowy Testament grecki i polski, red. R. Bogacz, R. Mazur, Warszawa–Poznań 2017.

Dąbrowski E., Proces Jezusa w świetle historyczno-krytycznym, Poznań–Warszawa–Lublin 19653.

Fanti G., Gaeta S., Tajemnica Całunu. Zdumiewające odkrycia nauki w kwestii Całunu Turyńskiego, Kraków 2015.

Frale B., Całun Jezusa Nazarejczyka, Kraków 2012.

Górska H. W., Injuries that May Have Been Caused by a Crown of Thorns, „Poznańskie Studia Teologiczne” 36 (2020), s. 83–96, DOI: https://doi.org/10.14746/pst.2020.36.05.

Górska H. W., Z jakiej rośliny została zrobiona korona cierniowa dla Jezusa? Próba ustalenia, „Ateneum Kapłańskie” 175 (2020) z. 3 (670), s. 534–548.

Kubisiak P., Historia kary krzyżowej w czasach starożytnych, „Warszawskie Studia Teologiczne” 33 (2020) nr 1, s. 256–273.

Lucotte G., Optical and Chemical Characteristics of the Mineral Particles Found on the Face of the Turin Shroud, “Scientific Research and Essays” 7 (2012) no. 29, s. 2504–2512.

Mazur R., Bogacz R., Słownik analityczny do Biblii greckiej, Kraków 2021, https://doi.org/10.21906/9788376432045.

Mickiewicz F., Ewangelia według św. Łukasza, rozdziały 12 – 24, Częstochowa 2012 (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament, III/2).

Paciorek A., Ewangelia według św. Mateusza, rozdziały 14 – 28, Częstochowa 2008 (Nowy Komentarz Biblijny, I/2).

Retief F.P., Cilliers L., Christ’s crucifixion as a medico-historical event, “Acta Theologica Suplementum” 7 (2006), s. 294–309, DOI: 10.4314/actat.v26i2.52582.

Rodante S., Il sudore di sangue e le impronte della Sindone, “Sindon” (1975) no. 21, s. 6–11.

Sławiński H., Przepowiadanie Chrystusowego krzyża, Warszawa 1997.

Szaraniec W., Całun Turyński w świetle badań naukowych, „Przegląd Pruszkowski” (2014) nr 2, s. 15–45.

Waliszewski S., Całun Turyński dzisiaj, Kraków 1994.

Włodarczyk Z., Rośliny biblijne. Leksykon, Kraków 2011.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Numer

Dział

Poszukiwania teologiczne

Podobne artykuły

1-10 z 180

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.