Tajemnica Serca Jezusa Konającego źródłem apostolstwa według św. Urszuli Ledóchowskiej

Autor

  • Małgorzata Pagacz Akademia Katolicka w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.3914

Słowa kluczowe:

Serce Jezusa Konającego, apostolstwo, krzyż, Urszula Ledóchowska, duchowość

Abstrakt

Artykuł przedstawia tajemnicę Serca Jezusa Konającego jako źródło apostolstwa według św. Urszuli Ledóchowskiej. Tajemnica ta znajduje się w centrum duchowości św. Urszuli i założonego przez nią zgromadzenia. Miłość Boża objawiła się najpełniej w Sercu Jezusa Konającego. Skierowane z krzyża wezwanie Zbawiciela: „Pragnę” jest wołaniem o miłość. Zdaniem Matki Ledóchowskiej odpowiedzią na skargę Jezusa jest konkretna postawa apostolska – podejmowany wysiłek, by wszyscy ludzie poznali i umiłowali Chrystusa.

Biogram autora

  • Małgorzata Pagacz - Akademia Katolicka w Warszawie
    Małgorzata Pagacz USJK – doktor nauk teologicznych, należy do Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, teolog duchowości, mgr matematyki (Uniwersytet Jagielloński), wykładowca, odpowiedzialna za formację profesek czasowych swego Zgromadzenia.

Bibliografia

Konstytucje Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, Warszawa 2016.

Ledóchowska U., Rozmyślania dla Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, t. 1, Pniewy 2000.

Ledóchowska U., Rozmyślania dla Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, t. 2, Pniewy 2000.

Ledóchowska U., Pisma zakonne, Pniewy 2000.

Misiurek J., Kontemplacja Serca Jezusa Konającego i duchowość eucharystyczna, w: Polka w Europie. Święta Urszula Ledóchowska, red. M. Chmielewski, Z. Zdybicka, M. Ziółkowska, Lublin 2005, s. 28–42.

Misztal W., „Testament” św. Urszuli jako synteza duchowości. Lektura tylko dla urszulanek Serca Jezusa Konającego?, w: Św. Urszula Ledóchowska: kobieta w Kościele i społeczeństwie, red. M. Krupecka, W. Misztal, Kraków 2015, s. 71–93.

„Otrzymała od Ducha Świętego wielki charyzmat”. Św. Urszula Ledóchowska i Urszulanki Serca Jezusa Konającego, red. M. Krupecka, W. Misztal, Kraków 2012.

Pagacz M., Odpowiadanie na Jezusowe „Pragnę” (J 19, 28) jako istotny rys duchowości i misji św. Urszuli Ledóchowskiej i św. Matki Teresy z Kalkuty, „Bielańskie Studia Teologiczne” 2 (2016), s. 65–77.

Polka w Europie. Święta Urszula Ledóchowska, red. M. Chmielewski, Z. Zdybicka, M. Ziółkowska, Lublin 2005.

Św. Urszula Ledóchowska: kobieta w Kościele i społeczeństwie, red. M. Krupecka, W. Misztal, Kraków 2015.

Zyzak W., Kontemplacja Krzyża jako centrum duchowości św. Urszuli Ledóchowskiej, w: „Otrzymała od Ducha Świętego wielki charyzmat”. Św. Urszula Ledóchowska i Urszulanki Serca Jezusa Konającego, red. M. Krupecka, W. Misztal, Kraków 2012, s. 73–94.

Pobrania

Opublikowane

2021-04-30

Podobne artykuły

1-10 z 103

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.