Podstawowe założenia Światowych Dni Młodych

Autor

  • João Chagas Jr. Papieska Rada ds. Świeckich

DOI:

https://doi.org/10.15633/pms.1112

Słowa kluczowe:

Światowe Dni Młodzieży (ŚDM), młodzi, liturgia, katolickość, wolontariat, świadectwo, radość

Abstrakt

Podstawowe założenia Światowych Dni Młodych formowały się na przestrzeni trzech ostatnich pontyfikatów. Idea tego wydarzenia zrodziła się z pasterskiej troski Jana Pawła II o młodych. Rozpoznał on, że entuzjazm młodych jest jednocześnie wspaniałym środkiem budującym jedność między różnymi kulturami. Widział też, że to działanie duszpasterskie musi być kościelne, uniwersalne i młodzież musi być w nim głównym protagonistą. Papież Benedykt, podkreślając katolickość i uniwersalność Światowych Dni Młodzieży, wyakcentował rolę wolontariatu, adoracji i sakramentu pojednania. Papież Franciszek podkreślił braterstwo, święto wiary i misję młodych we współczesnym świecie. ŚDM są zatem wydarzeniem bardzo kompleksowym, ale koniecznym w panoramie życia dzisiejszego Kościoła.

Biogram autora

João Chagas Jr. - Papieska Rada ds. Świeckich

João Chagas Jr. – pochodzi z Brazylii. Jest kapłanem archidiecezji Fortaleza. Studia teologiczne odbył na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu (Angelicum). Święcenia otrzymał w roku 2001. Należy do Wspólnoty Katolickiej Shalom. Specjalizował się w teologii duchowości na Papieskim Wydziale Teresianum w Rzymie. Od 24 października 2013 roku jest odpowiedzialny za Sekcję Młodych w Papieskiej Radzie ds. Świeckich.

Bibliografia

Anatrella T., Le monde des jeunes: qui sont-ils, que cherchent-ils?, „Bulletin du Secrétariat de la Conférence des Evêques de France”, n. 7 (2003), s. 20.

Benedykt XVI, Przemówienie do Kurii Rzymskiej z okazji składania życzeń bożonarodzeniowych, 22 grudnia 2011: AAS 104/1 (2012), s. 33–41.

Franciszek, Audiencja generalna, 4 września 2013, http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/audiences/2013/documents/papa-francesco_20130904_udienza-generale.html (20.10.2014).

Garelli F., La sensibilità religiosa emergente, [w:] Una spiritualità in movimento, a cura di F. Garelli-R. Ferrero Camoletto, Padova 2003.

Jan Paweł II, Przemówienie do Kurii Rzymskiej z życzeniami bożonarodzeniowymi, 20 grudnia 1985, AAS 78 (1986) 623.

Jan Paweł II, List do kardynała Pironio z okazji Seminarium o ŚDM zorganizowanego w Częstochowie, 8 maja 1996: http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/letters/1996/documents/hf_jp-ii_let_19960508_czestochowa-gmg.html (20.10.2014).

Ryłko S., Światowe Dni Młodych: dar, który angażuje cały Kościół, Przemówienie do Konferencji Episkopatu Hiszpanii, Madryt 22 kwietnia 2010, http://www.laici.va/content/dam/laici/documenti/rylko/italiano/gmg-un-dono-che-impegna-la-chiesa.pdf (20.10.2014).

Pobrania

Opublikowane

2015-09-01

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy