Nowy katolicki modlitewnik i śpiewnik języka niemieckiego („Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch”)

Autor

  • Jan Józef Janicki Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/pms.1839

Słowa kluczowe:

Gotteslob, modlitewnik i śpiewnik, pieśni, psalmy, litanie, rozważania, śpiewy w roku liturgicznym, śpiewy w sakramentach, w sakramentaliach i innych nabożeństwach

Abstrakt

W pierwszą niedzielę Adwentu 2013 roku w Niemczech, Austrii i w diecezji Bozen-Brixen w południowym Tyrolu na terenie Włoch został oficjalnie wprowadzony w życie nowy katolicki modlitewnik i śpiewnik języka niemieckiego (Gotteslob – niem. chwała Boża, uwielbienie Boga).
Autor niniejszej publikacji przedstawia najpierw historię powstania nowej księgi, zastępującej dotychczasową wydaną w 1975 roku, której postawiono zadanie ułatwienia wszystkim wiernym czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła „na chwałę Boga i dla zbawienia ludzi”. Następnie została omówiona zawartość nowej księgi, która składa się z części podstawowej, wspólnej dla całego obszaru języka niemieckiego, oraz z części przeznaczonej dla poszczególnych diecezji. W części podstawowej znajdują się trzy rozdziały, z których pierwszy jest poświęcony „liturgii Kościoła domowego” – modlitwom i obrzędom świątecznym we wspólnocie rodzinnej. W rozdziale drugim w trzech działach zamieszczono 67 psalmów z melodiami; następnie śpiewy-pieśni przeznaczone na każdy dzień, na niedzielę, na poszczególne okresy roku kościelnego oraz śpiewy o tematyce „życie w Bogu”, „w świecie”, „w Kościele”. Trzeci dział tego drugiego rozdziału stanowią litanie, których podano 15. Trzeci rozdział części podstawowej jest zatytułowany Celebracje liturgiczne i zawiera teksty modlitw oraz śpiewy stosowane przy sprawowaniu sakramentów, sakramentaliów, liturgii godzin, w nabożeństwach Słowa Bożego oraz rozważania na różne tematy teologiczne, w tym podczas Drogi krzyżowej.
Część przeznaczona dla poszczególnych diecezji, rozpoczynająca się od numeru 700, zawiera trzy części: śpiewy – pieśni, rozważania na różne tematy teologiczne oraz tzw. tradycję duchową (religijną), kalendarz diecezjalny, kalendarz świętych wspominanych w roku liturgicznym i kalendarz imion świętych, które według starej tradycji rodzice nadawali swoim dzieciom przy chrzcie.

Biogram autora

Jan Józef Janicki - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Ur. 1946 w Słomnikach. Studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach (1964–1970) i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1971–1972). Doktorat w Pontificio Istituto Liturgico w Rzymie (1977); habilitacja w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (1992/1993); docent w Papieskiej Akademii Teologicznej (PAT) w Krakowie (1995); profesor nadzwyczajny PAT – Kraków (2000); profesor tytularny (belwederski) nauk teologicznych – Warszawa (2004); profesor zwyczajny nauk teologicznych (stanowisko) – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w  Krakowie (2011). Autor ponad 200 publikacji o charakterze naukowym i popularnonaukowym oraz książek: Le orazioni „super oblata” del ciclo „de Tempore” secondo il „Missale Romanum” di Paolo VI. Avviamento ad uno studio critico-teologico, Romae 1977; Liturgia poświęcenia pól, Lublin 1989; Misterium Paschalne w Mszale Rzymskim Pawła VI, Warszawa 1992; Msza święta. Liturgiczne ABC, Warszawa 1993; „Pamiątka Pana” w Ziemi Świętej, Poznań 1993; U początków liturgii Kościoła, Kraków 2002; Kultury antyczne w liturgii chrześcijańskiej, Kraków 2003 i 2007 (II wyd.); Święci chwałą Krakowa, Kraków 2010, 2012 i 2015 (III wyd.); Służba Boża w pierwszych wiekach Kościoła. Wybrane zagadnienia, Kraków 2011; Świętymi bądźcie! Posługa uświęcania w Kościele, Kraków 2015.

Bibliografia

Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch, Herausgegeben von den (Erz-) Bischöfen Deutschlands und Österreichs und dem Bischof von Bozen-Brixen, Verlag Katholisches Bibelwerk, Stuttgart 2013.

Międzydiecezjalna Komisja ds. Liturgii Diecezji Gliwickiej i Opolskiej, Droga do nieba. Katolicki modlitewnik i śpiewnik, Opole 2001.

Siedlecki J., Śpiewnik kościelny, wydanie XLI, Kraków 2015.

Bretschneider W., „Warum diese Änderungen?”. Einblick in die „Gotteslob” – Werkstatt, „Heiliger Dienst” 68 (2024) 2, s. 100–107.

Gall S., Gesang im Gottesdienst, traditionelle und neuere Lieder, „Heiliger Dienst” 68 (2014) 2, s. 141–154.

Haunerland W., Andachten mit dem neuen „Gotteslob”, „Gottesdienst” 47 (28 X 2013) 21, s. 173–175.

Klauer E., Was ist neu am neuen GL? Aus Interviews mit Bischof Dr. Friedhelm Hofmann, „Gottesdienst” 47 (7 I 2013), 1, s. 4–5.

Kluger F., Die Gewissheit, dass Gott bei uns ist. Segnen mit dem neuen „Gotteslob”, „Gottesdienst” 47 (2 XII 2013) 23, s. 156–157.

Lumma L. O., Die diözesanen Eigenteile im „Gotteslob” (2013), „Liturgisches Jahrbuch. Vierteljahreshefte für Fragen des Gottesdienstes” 65 (2015) 4, s. 231–249.

Mailänder R., Lieder im „Gotteslob” (1). Die Auswahl der Lieder für das neue Gebet- undGesangbuch, „Gottesdienst” 47 (30 IX 2013) 19, s. 156–157.

Meßner H., Eine Schule des Betens, „Gottesdienst” 47 (18 III 2013) 6, s. 49–51.

Neuert Ch., Latein im neuen „Gotteslob”, „Gottesdienst” 48 (14 VI 2014) 14–15, s. 118 n.

Pisma św. Franciszka i św. Klary, Warszawa 1992.

Steins G., Gott hat das erste Wort – im neuen Gotteslob, „Bibel und Liturgie” 87 (2014) 4, s. 314–316.

Uder M., Der Weg zum neuen „Gotteslob”. Die Entstehung des neuen katholischen Gebet- und Gesangbuchs, „Gottesdienst” 47 (7I 2013) 1, s. 1–3.

www.gotteslob.liturgie.de (26.03.2016).

www.mein-gotteslob.de (26.03.2016).

Pobrania

Opublikowane

2016-11-20

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy