Medieval Chant and Digital Technology: A Website for Liturgical Prosulas

Autor

  • Luisa Nardini The University of Texas, Austin

DOI:

https://doi.org/10.15633/pms.4115

Słowa kluczowe:

prosulae, tropi, manuskrypty benewenckie, Digital Humanities, etyczna współpraca

Abstrakt

Chants Hypertexts to strona internetowa towarzysząca oczekiwanej książce, która jest studium i edycją znaczącego korpusu muzyki liturgicznej ze średniowiecznych południowych Włoch, prozopli mszalnych zawartych w tzw. manuskryptach benewenckich. Repertuar ten jest znaczący z wielu punktów widzenia. Pozwala nam na wykrycie wielu wielokulturowych wpływów na obszarze o bardzo zróżnicowanej populacji. Rzymianie, Bizantyjczycy, Lombardowie, Normanowie, Frankowie, Żydzi i muzułmanie byli obecni w tym regionie w różnym czasie, pełniąc różne role polityczne. Wszyscy oni odcisnęli swoje piętno na jego produkcji kulturowej, w tym na muzyce liturgicznej używanej w obrzędach Kościoła łacińskiego, a kobiety, a w szczególności zakonnice, były aktywnymi uczestniczkami tej muzycznej i liturgicznej produkcji.
Poza podjęciem tematu kobiecej kreatywności, strona porusza również kwestię „etycznej współpracy” poprzez pełną przejrzystość w odniesieniu do współpracowników. W ten sposób strona pokaże swoje zaangażowanie w oddanie pełnego głosu artystom z przeszłości oraz dzisiejszym naukowcom i technikom.

Biogram autora

Luisa Nardini - The University of Texas, Austin

Luisa Nardini – profesor nadzwyczajny muzykologii na Uniwersytecie Teksańskim w Austin, gdzie pełni również funkcję kierownika wydziału muzykologii i etnomuzykologii. Dużo publikuje na temat średniowiecznego chorału, zwłaszcza w jego dokumentacji we włoskich i francuskich manuskryptach. W 2012 roku otrzymała „Gladiatore d’Oro”, najwyższą nagrodę honorową prowincji Benevento (Włochy), w 2018 roku stypendium American Council of Learned Societies, w latach 2012–2013 Grace Hill Milam Centennial Fellowship in Fine Arts, a także inauguracyjne Provost’s Authors Fellowship na Uniwersytecie Teksańskim za ukończenie monografii poświęconej prozulom Beneventu. W latach 2021–2022 będzie koordynowała zespół badaczy w Harry Ransom Centre w projekcie indeksowania manuskryptów chorałowych dzięki specjalnemu stypendium ufundowanemu przez Centrum. Od sierpnia 2022 roku będzie redaktorem naczelnym Acta ­Musicologica wraz z Jen-yen Chen i Arnulfem Mattesem.

Bibliografia

Benevento, Biblioteca Capitolare 40, Graduale, a cura di A. Turco, N. Albarosa, Padova 1991 (Codices Gregoriani, 1).

Galdi A., Susi E., Santi, navi e saraceni. Immagini e pratiche del mare tra agiografia e storia delle coste campane a quelle dell’Alto Tirreno (secoli VI-XI), “Quaderni di storia religiosa” 14 (2009), p. 53–102.

Kelly T.F., Peattie M.G., The Music of the Beneventan Rite, Bärenreiter 2016 (Monumenta Monodica Medii Aevi, 9).

Le Codex VI. 34 de la Bibliothèque Capitulaire de Bénévent (XIe-XIIe siècle): Graduel de Bénévent avec prosaire et tropaire, Solesmes 1957 (Paléographie Musicale, 15).

Loew E.A., The Beneventan Script: A History of the South Italian Minuscule. Hand List of Beneventan Manuscripts, 2nd ed. prepared and enl. by Virginia Brown, 2 vols., Rome 1980 (Sussidi Eruditi, 33–34).

Mallet J., Thibaut A., Les manuscrits en écriture bénéventaine de la Bibliothèque capitulaire de Bénévent, vol. 2–3, Ottawa 1997.

McKitterick R., Script and Book Production, in: Carolingian Culture: Emulation and Innovation, 221–47, New York 1994.

Nardini L., The Diffusion of Gregorian Chant in Southern Italy and the Masses for St Michael, in: Music and World Christianities, eds. J. Dueck, S. Reily, Oxford 2016, p. 581–605.

Nardini L., Interlacing Traditions: Neo-Gregorian Chants Propers in Beneventan Manuscripts, Toronto 2016 (Monumenta Liturgica Beneventana, 8).

Nardini L., Chant, Hypertexts, and Prosulas: Re-texting the Proper of the Mass in Beneventan Manuscripts, Oxford–New York 2021.

Otranto G., Carletti C., Il Santuario Di S. Michele Arcangelo Sul Gargano Dalle Origini al X Secolo, Bari 1990.

Embellishing the Liturgy: Tropes and Polyphony, ed. A.E. Planchart, Farnham 2009 (Music in Medieval Europe).

Paléographie musicale. Les principaus manuscrits de chant grégorien, ambrosien, mozarabe, gallican, publiés en fac-similés phototypiques par les Bénédictines de Solesmes under the direction of André Mocquereau (voll. I-XIII), Joseph Gajard (voll. XIV, XVIII), and Jacques Froger (from vol. XIX), Solesmes 1889.

Schlager K.-H., Thematischer Katalog der ältesten Alleluia-Melodien aus Handschriften des 10. und 11. Jahrhunderts, ausgenommen das ambrosianische, alt-römische und alt-spanische Repertoire, München 1965 (Erlanger Arbeiten zur Musikwissenschaft, 2).

Vuolo A., Agiografia beneventana, „Campania Sacra” 25 (1995), p. 261–92.

Opublikowane

2021-11-30

Numer

Dział

Artykuły